Administratie en Belastingen

Handige tool: Handboek ondernemen Belastingdienst

Informatie over belastingen, bijdragen en socialeverzekeringspremies.

Het Handboek

Administratie opzetten en bijhouden

Het is belangrijk om direct bij de start van uw bedrijf een goede administratie op te zetten en bij te houden, bij voorkeur digitaal. Een goede  administratie geeft u continu inzicht in de financiële positie van uw onderneming. Stijgen uw inkomsten of juist uw uitgaven? En welke klanten hebben nog niet betaald? Uw administratie is een stuurmiddel voor uw onderneming. Daarnaast bent u wettelijk verplicht een administratie bij te houden en deze te bewaren.

U kunt uw financiële administratie zelf doen. Of kies voor het uitbesteden van uw administratie aan een boekhouder of accountant. Een goede boekhouder of accountant betaalt zich vaak terug. Deze financiële specialisten richten uw boekhouding optimaal in, staan u bij met advies en zijn op de hoogte van verschillende fiscale voordelen.

Lees meer over het opzetten van uw administratie

Wanneer bent u ondernemer?

De Belastingdienst beoordeelt of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en btw. Lees waar de Belastingdienst op let en wat dit betekent voor aftrekposten en regelingen. Als u ondernemer bent voor KVK kunt u zich daar laten inschrijven. Check waar u aan moet voldoen.

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

U verkoopt producten of levert tegen betaling diensten. En u kunt winst verwachten. Dan bent u misschien ondernemer voor de inkomstenbelasting. Spelen uw activiteiten zich af binnen de hobby- of familiesfeer, dan bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. 

Als u aangifte heeft gedaan, bepaalt de Belastingdienst of uw inkomen telt als 'winst uit onderneming'. Zo ja, dan bent u ondernemer. Hierbij let de Belastingdienst bijvoorbeeld op: 

 • zelfstandigheid. Bepaalt u zelf hoe u uw werk doet? Stelt u zelf uw prijzen vast? Gebruikt u eigen materialen, gereedschappen of apparatuur? 
 • ondernemersrisico. Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf? Loopt u financieel risico als u uw werk niet goed doet? 
 • continuïteit. Stopt u tijd en geld in het werven van nieuwe klanten? Beschikt u over genoeg geld om het bedrijf een tijd te laten draaien? 
 • omvang van uw bedrijf. Werkt u voor verschillende opdrachtgevers? Wat is de gemiddelde jaaromzet?

Of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, hangt dus af van uw situatie. Het ene jaar kunt u ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn en het andere jaar niet. Met de OndernemersCheck krijgt u hiervan een goed idee. Overleg bij twijfel met een fiscaal dienstverlener of met de Belastingdienst.

Verschillende criteria voor ondernemerschap en wet DBA

Als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, kunt u toch voor bepaalde opdrachten in loondienst zijn. Want de criteria om te bepalen of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, zijn anders dan de criteria van de wet DBA

Bij de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting draait het om uw hele situatie als ondernemer. Dus om hoe u werkt en om alle opdrachten in een bepaald belastingjaar.

Bij de wet DBA gaat het om de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer bij 1 opdracht. Centraal staat de vraag of er sprake is van loondienst: moet de opdrachtgever voor die ene opdracht loonheffingen inhouden en betalen?

Check of u aftrekposten en speciale regelingen mag gebruiken

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag u speciale regelingen gebruiken. Bijvoorbeeld de ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling, verschillende startersregelingen en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat mag bij bepaalde regelingen alleen als u ook voldoet aan het urencriterium.

Door de speciale regelingen betaalt u minder belasting. Het kan dus voordelig zijn om ondernemer voor de inkomstenbelasting te zijn. Maar lang niet iedereen die ondernemer voor de inkomstenbelasting wil zijn, is dat volgens de Belastingdienst ook.

Geen ondernemer, wel resultaatgenieter

U verkoopt producten of levert tegen betaling diensten en u kunt winst verwachten. En u bent volgens de Belastingdienst geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dan bent u 'resultaatgenieter'. Uw inkomsten tellen dan als resultaat uit overig werk.

Als resultaatgenieter heeft u geen recht op de speciale regelingen voor ondernemers voor de inkomstenbelasting. Wel kunt u de kosten die u voor uw werk maakt, aftrekken van uw winst. En misschien bent u ondernemer voor de btw.

Wanneer bent u ondernemer voor de btw?

Om te beoordelen of u ondernemer voor de btw bent, let de Belastingdienst op de volgende zaken:
 • Oefent u zelfstandig een bedrijf of beroep uit?
 • Heeft u regelmatig inkomsten?
 • Heeft u inkomsten naast uw werk in vaste dienst?
 • Probeert u te verdienen met een recht of met vermogen, zoals spaargeld, beleggingen of een (vakantie)woning?

Bent u ondernemer voor de btw? Dan bent u niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dat komt doordat de Belastingdienst bij de inkomstenbelasting op meer zaken let dan bij de btw.

Kleineondernemersregeling

Bent u ondernemer voor de btw? Als uw onderneming in Nederland is gevestigd en uw jaaromzet is maximaal € 20.000, dan kunt u meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR). Dat kan financieel voordelig zijn.

Als u wilt meedoen met de KOR, moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst.

Uw aanmelding moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van uw aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. Wilt u bijvoorbeeld meedoen vanaf 1 april 2020, dan moet uw aanmelding 3 maart 2020 binnen zijn.

Had u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan doet u vanaf 1 januari 2020 automatisch mee met de KOR. U kunt uw deelname aan de KOR stoppen.

De oude kleineondernemersregeling kunt u nog gebruiken voor de aangifte tot en met het vierde kwartaal van 2019. Deze regeling is voor ondernemers die per kalenderjaar maximaal € 1.883 btw moeten betalen.

Wanneer bent u ondernemer voor KVK?

KVK gebruikt 3 criteria om te bepalen of u ondernemer bent: 
 • U levert goederen of diensten. 
 • U vraagt hier een meer dan symbolische vergoeding voor. 
 • U neemt deel aan het (normale) economische verkeer. 
Als u aan deze criteria voldoet, kan KVK uw onderneming inschrijven.

Aangifte inkomstenbelasting doen

U doet aangifte inkomstenbelasting over een vorig jaar. Kijk hier of u aangifte moet doen, hoe u dat doet en wanneer.

U heeft een aangiftebrief gekregen

U moet aangifte inkomstenbelasting doen. De aangiftebrief ontvangt u in februari in uw brievenbus, op MijnBelastingdienst en in de Berichtenbox op MijnOverheid.

Als u geen aangiftebrief heeft ontvangen

Dan moet u toch aangifte doen als u meer dan € 46 belasting moet betalen. Misschien krijgt u zelfs geld terug. Bijvoorbeeld als u aftrekposten heeft. Doe dan aangifte als u € 16 of meer terugkrijgt. U hoeft geen aangifte te doen als u minder dan € 16 terugkrijgt, want bedragen onder de € 16 betaalt de Belastingdienst niet uit.

Hoeveel inkomstenbelasting moet u betalen?

Hoeveel inkomstenbelasting u moet betalen hangt af van uw:

 • inkomsten
 • vermogen
 • aftrekbare kosten
 • schulden

De Belastingdienst onderscheidt verschillende belastingtarieven. Voor belastbaar inkomen uit werk en woning in 2019 zijn er 3 belastingtarieven. Voor inkomen vanaf 2020 zijn er 2 belastingtarieven. Bereikt u of heeft u in 2020 de AOW-leeftijd? Dan zijn de tarieven lager en gelden er 3 belastingtarieven. Vul de aangifte in op MijnBelastingdienst. Als u alles invult zonder de gegevens te versturen, ziet u meteen wat u moet betalen of terugkrijgt.

Zorg dat u de aangifte snel en foutloos invult

Bereid u voor met de aangiftecheck voor ondernemers. Zo weet u welke aftrekmogelijkheden er zijn en waar u op moet letten. U vult de aangifte nog sneller in als u alles bij de hand heeft. Bekijk welke cijfers u nodig heeft voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Check of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting 

In de aangifte krijgt u de vraag of u het afgelopen jaar ondernemer was voor de inkomstenbelasting. Als u daarover twijfelt, kijkt u bij Wanneer bent u ondernemer? Als ondernemer heeft u recht op aftrekposten en fiscale regelingen. Bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan heeft u misschien inkomsten uit overig werk.

Als ondernemer moet u digitaal aangifte doen

Doe zelf online aangifte op MijnBelastingdienst. Of u kunt uw belastingaangifte laten doen. U heeft een DigiD nodig om aangifte te doen of om iemand te machtigen.

Doe op tijd aangifte

U moet voor 1 mei aangifte doen. Als dat niet lukt, moet u voor 1 mei uitstel aanvragen. Behalve als u in het buitenland woont. Dan moet uw aangifte of verzoek om uitstel voor 1 juli bij de Belastingdienst binnen zijn.

Nadat u aangifte heeft gedaan

Als u voor 1 april aangifte doet, krijgt u voor 1 juli bericht. Doet u later aangifte, dan probeert de Belastingdienst u binnen 3 maanden bericht te sturen. U betaalt dan wel belastingrente over de belasting die u moet betalen.

Btw-aangifte doen

Iedere ondernemer moet digitaal btw-aangifte doen. In de btw-aangifte geeft u de btw op die u uw klanten in rekening heeft gebracht. De btw die uw leveranciers aan u hebben berekend (de voorbelasting), trekt u af. Doe op tijd btw-aangifte en betaal op tijd. Zo voorkomt u een naheffing.

De 1e keer btw-aangifte doen

Als u uw onderneming inschrijft in het Handelsregister van KVK, geeft KVK uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

Verder krijgt u van de Belastingdienst een brief waarin staat hoe en wanneer u btw-aangifte moet doen. Ook krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u digitaal aangifte kunt doen. Het kan zijn dat u de 1e btw-aangifte op papier moet doen. U hoort dit van de Belastingdienst.

Digitaal aangifte doen

U doet digitaal btw-aangifte. Dat kan op de volgende manieren:

U kunt de btw-aangifte ook uitbesteden.

Aangifte doen per maand, per kwartaal of per jaar

De Belastingdienst laat u weten hoe vaak u btw-aangifte moet doen. Per maand, per kwartaal of per jaar. Meestal is dat per kwartaal. Als u per maand of per jaar aangifte wilt doen, kan dat onder voorwaarden

Misschien geen btw betalen met de kleineondernemersregeling

Heeft u in een kalenderjaar een maximale omzet van € 20.000? Dan kunt u misschien meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR). Als u meedoet, berekent u geen btw aan uw klanten. U draagt dan ook geen btw af aan de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat u de btw over zakelijke kosten en investeringen niet kunt aftrekken. Op een paar uitzonderingen na, hoeft u geen aangifte btw meer te doen.

Als u wilt meedoen met de KOR, moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst. Uw aanmelding moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van uw aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. Wilt u bijvoorbeeld meedoen vanaf 1 april 2020, dan moet uw aanmelding 3 maart 2020 binnen zijn. 

Had u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan doet u vanaf 1 januari 2020 automatisch mee met de nieuwe KOR. U kunt uw deelname aan de KOR stoppen.

De oude Kleineondernemersregeling (KOR) kunt u niet toepassen over de aangiftetijdvakken vanaf 1 januari 2020. Wilt u de oude KOR toepassen bij de aangifte over een periode vóór 1 januari 2020? Dan moet u een Suppletie-aangifte doen. In de rubriek 'Vermindering volgens de kleineondernemersregeling' kunt u de oude KOR toepassen of aanpassen.

Zorg dat u op tijd aangifte doet en betaalt

Zorg dat u op tijd btw-aangifte doet en betaalt. U krijgt geen uitnodiging om aangifte te doen. U moet zelf de uiterste aangifte- en betaaldatums in de gaten houden. Met de app Btw-Alert krijgt u een herinnering als u btw-aangifte moet doen. U moet altijd btw-aangifte doen, ook als u in een periode geen omzet had of geen btw heeft betaald.

Het bedrag dat u moet betalen of terugkrijgt, berekent u zelf in uw aangifte. U krijgt van uw btw-aangifte geen aanslag.

Als u niet op tijd aangifte doet of betaalt, krijgt u een naheffingsaanslag. U leest hier meer over bij Een naheffingsaanslag voor de btw – zo handelt u hem snel af.

Btw-aangifte bij internationale handel

Levert u diensten in het buitenland? Of neemt u diensten af uit het buitenland? Gebruik dan het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland van de Belastingdienst. Hiermee ziet u wie de btw over deze diensten moet aangeven: u of uw leverancier. En in welk land dit moet. Voor goederen gebruikt u het hulpmiddel Leveren van goederen naar het buitenland.

Invullen van uw btw-aangifte

In de btw-aangifte geeft u de btw op die u in rekening heeft gebracht bij uw klanten. Verder geeft u de btw op die u aan uw leveranciers heeft betaald. Ook de btw die naar u verlegd is, geeft u op in de aangifte. Het saldo betaalt u of krijgt u terug.

De btw berekent u met het factuurstelsel of het kasstelsel. Zijn uw klanten vooral ondernemers en rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen? Dan gebruikt u het factuurstelsel. U geeft dan de btw op die u in rekening heeft gebracht bij uw klanten. Ook als een klant in het aangiftetijdvak zijn rekening nog niet heeft betaald. Het kasstelsel is voor bepaalde ondernemers die vooral aan particulieren leveren. U geeft de btw op over de inkomsten die op uw bankrekening zijn bijgeboekt. Of die u heeft ontvangen in uw kas.

Er zijn verschillende tarieven en vrijstellingen. Voor sommige uitgaven mag u de btw niet aftrekken. In de laatste btw-aangifte van het jaar geeft u de btw op van het privégebruik van:

 • auto van de zaak
 • gas, water, elektra en telefoon
 • bedrijfsgoederen
In de Toelichting bij de aangifte omzetbelasting van de Belastingdienst leest u meer over het berekenen van de btw.

Fouten herstellen

Heeft u een fout gemaakt in uw btw-aangifte? Dan herstelt u dit met een Suppletie Omzetbelasting

Krijgt u in totaal € 1.000 of minder terug? Of moet u in totaal € 1.000 of minder bijbetalen? Dan mag u dit verwerken in uw eerstvolgende aangifte.

Check of u valt onder bijzondere btw-regelingen

Kijk of u onder 1 van deze regelingen valt:

 • margeregeling

  De margeregeling kunt u misschien gebruiken als u handelt in gebruikte goederen. U berekent de btw dan niet over uw omzet, maar over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs.

 • reisbureauregeling

  Als uw diensten vallen onder de reisbureauregeling, moet u gebruikmaken van de reisbureauregeling. U betaalt dan btw over uw winstmarge op reisdiensten, in plaats van over de totaalprijs van de reisdienst.

 • verleggingsregeling

  Bij de verleggingsregeling brengt u geen btw in rekening, maar verlegt u de btw naar uw afnemer.

Feiten en cijfers: hoeveel btw ontvangt de overheid?

De grafiek toont de totale btw die de overheid ontvangen heeft, per kwartaal.

Aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen

Een bv of nv moet jaarlijks aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen. Dat doet u na afloop van het boekjaar van uw onderneming. Ook een stichting of vereniging moet soms aangifte vennootschapsbelasting doen.

Coronareserve in de vennootschapsbelasting

Verwacht u in 2020 een verlies vanwege de coronacrisis? Dan mag u dat verlies al in de aangifte 2019 verrekenen. Dat doet u door een fiscale coronareserve te vormen. Dat kan helpen om er voor te zorgen dat u voldoende geld in kas houdt. Op de pagina over belastingmaatregelen op belastingdienst.nl staat meer informatie bij 'Vpb: verliesverrekening met fiscale coronareserve'.

Controleer uw voorlopige aanslag

Aan het begin van het boekjaar ontvangt u een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting van de Belastingdienst. Het bedrag van deze aanslag is berekend op basis van gegevens van vorige jaren. Controleer uw voorlopige aanslag. Verwacht u een hogere of lagere belastbare winst dan op uw aanslag staat? Vraag dan een wijziging van uw voorlopige aanslag aan. Ook als u het niet eens bent met uw voorlopige aanslag vraagt u een wijziging aan. U kunt geen bezwaar maken tegen de voorlopige aanslag. Tegen de definitieve aanslag kunt u wel bezwaar maken.

Doe aangifte vennootschapsbelasting

Is uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar? Dan moet u aangifte doen voor 1 juni van het volgende kalenderjaar. Voor gebroken en korte boekjaren gelden andere regels.

Ook als u geen voorlopige aanslag heeft ontvangen, moet u aangifte doen. Als u niet op tijd aangifte doet, kunt u een boete krijgen van de Belastingdienst.

U kunt op de volgende manieren aangifte doen:

Uitstel aanvragen

U kunt op 2 manieren uitstel aanvragen:

U krijgt binnen 3 weken een reactie van de Belastingdienst.

De standaardperiode van uitstel is 5 maanden. Wilt u langer uitstel? Geef dan uw redenen aan op het formulier.

Bezwaar maken tegen de definitieve aanslag

Bent u het niet eens met een definitieve aanslag of een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting? Maak dan bezwaar.

Tip: schakel een adviseur in

Voor de aangifte vennootschapsbelasting kunt u een adviseur inschakelen. Deze kan uw aangifte opstellen en indienen. U moet hem hiervoor machtigen.

Check de tarieven

Bekijk de tarieven voor de vennootschapsbelasting voor 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020. Het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) gaat in 2019-2021 in drie jaarlijkse stappen omlaag.

Benut aftrekposten

Maak gebruik van aftrekposten en fiscale regelingen. U trekt dan een bedrag van de belastbare winst af. Hierdoor betaalt u minder belasting. Voorbeelden van aftrekposten zijn investeringsaftrek, zoals de KIA, EIA en MIA.

Wijzigingen vennootschapsbelasting 2020

Per 1 januari 2020 is de Wet vennootschapsbelasting op de volgende onderdelen gewijzigd:

Feiten en cijfers: hoeveel vennootschapsbelasting ontvangt de overheid?

De grafiek toont de totale ontvangen vennootschapsbelasting door de overheid, per kwartaal. Dit is meestal het hoogst in het 1e kwartaal en het laagst in het 3e kwartaal.

Schijnzelfstandigheid voorkomen als zzp'er

Ook al werkt u al jaren als zzp’er, toch kan de Belastingdienst uw arbeidsrelatie met uw opdrachtgever zien als loondienst (dienstverband). Dan bent u opeens schijnzelfstandig. U en uw opdrachtgever kunnen dan met flinke kosten te maken krijgen, zoals loonbelasting en sociale premies. Hoe voorkomt u dat u schijnzelfstandig wordt?

Check of u risico loopt

Beantwoord eerste deze vragen:

 • Heeft u zich verplicht tot persoonlijke arbeid? Dat is zo als u het werk zelf moet doen: u kunt dus niet zomaar iemand anders in uw plaats sturen.
 • Is er een gezagsverhouding tussen u en uw opdrachtgever? Bepaalt uw opdrachtgever bijvoorbeeld hoe u de opdracht doet?
 • Krijgt u loon? Bijvoorbeeld vast loon per maand. Krijgt u bijvoorbeeld ook betaald als u ziek bent?

Als het antwoord op alle vragen 'ja' is, dan bent u in loondienst. Uw opdrachtgever moet dan loonheffingen inhouden en betalen.

Als het antwoord op minstens 1 vraag 'nee' is, dan bent u niet in loondienst. Uw opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen. Behalve als er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Want dan bent u tóch in loondienst. Kijk hoe u kunt controleren of u in loondienst bent.

Voorkom problemen: gebruik een modelovereenkomst

Twijfelt u of u in loondienst werkt? Om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van loondienst, kunt u een modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken. In zo'n modelovereenkomst leggen u en uw opdrachtgever de afspraken vast. U moet dan in de praktijk wél werken volgens de afspraken in die overeenkomst.

De modelovereenkomst is onderdeel van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA).

U bent niet verplicht om een modelovereenkomst te gebruiken. Maar dat is wel verstandig. Vooral in situaties waarin het niet meteen duidelijk is of er sprake is van loondienst. In het stappenplan leest u wat u moet doen als u een modelovereenkomst wilt gebruiken. U kunt ook een modelovereenkomst zoeken.

Overeenkomst maken en laten beoordelen door Belastingdienst

U mag een modelovereenkomst van de Belastingdienst zelf aanpassen. Maar uw aanpassingen mogen niet in strijd zijn met de geel gemarkeerde bepalingen van de modelovereenkomst. U kunt ook een eigen overeenkomst opstellen. Als u twijfelt, kunt u de aangepaste modelovereenkomst of uw eigen overeenkomst laten beoordelen door de Belastingdienst.

Verschillende criteria voor de wet DBA en ondernemerschap

Als u volgens de wet DBA niet in loondienst werkt, bent u niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Want de criteria van de wet DBA zijn anders dan de criteria om te bepalen of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Bij de wet DBA gaat het om de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer bij 1 opdracht. Centraal staat de vraag of er sprake is van loondienst: moet de opdrachtgever voor die ene opdracht loonheffingen inhouden en betalen?

Bij de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting draait het om uw hele situatie als ondernemer. Dus om hoe u werkt en om alle opdrachten in een bepaald belastingjaar.

Lees meer over hoe de wet DBA werkt op de website van de Belastingdienst.

Controle Belastingdienst

De Belastingdienst controleert of opdrachtgevers zich aan de wet DBA houden. Als u als opdrachtgever kwaadwillend bent of de aanwijzingen niet opvolgt, dan zal de Belastingdienst handhaven. Dat kan met naheffingsaanslagen (eventueel met boete) en correctieverplichtingen.

Auto van de zaak

Heeft u een auto van de zaak, dan heeft dat gevolgen voor de inkomstenbelasting en de btw. Wanneer u uw zakelijke auto privé gebruikt, krijgt u te maken met bijtelling.

Kijk hoeveel bijtelling u moet betalen

Als u de auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt, dan moet u bijtelling betalen. De bijtelling is een percentage van de catalogusprijs.

Auto van de zaak en de btw

Voor de btw mag u kiezen of u de auto zakelijk of privé houdt. Uw keuze voor de inkomstenbelasting maakt daarbij niet uit. Uw auto kan op de onderneming staan, maar voor de btw kunt u nog altijd kiezen om de auto privé te houden. Die keuze moet blijken uit uw administratie. Voor de inkomstenbelasting heeft uw keuze geen gevolgen.

Corrigeer uw btw-aangifte bij privégebruik van uw auto

Gebruikt u uw zakelijke auto ook privé, dan moet u de aftrek corrigeren in de aangifte omzetbelasting aan het einde van het jaar. Dat betekent dat u dan btw moet betalen. Een sluitende rittenregistratie is hierbij belangrijk. Houd er ook rekening mee dat woon-werkverkeer voor de btw geldt als privé-kilometers. Maak gebruik van de rekenhulp btw privégebruik auto.

Trek uw autokosten af van uw winst

U kunt alle autokosten aftrekken van uw winst. Bijvoorbeeld onderhoud, APK, parkeerkosten en de motorrijtuigenbelasting. Ook mag u via jaarlijkse afschrijving de aanschafkosten aftrekken van uw winst. Zet u een privéauto op de zaak, dan mag u de aanschafkosten niet alsnog aftrekken.

Auto van de zaak en inkomstenbelasting

Uw auto is verplicht van de zaak als u er per jaar niet meer dan 500 kilometer privé mee rijdt. Rijdt u meer dan 500 kilometer per jaar privé, dan mag u er ook voor kiezen om uw auto privé op te voeren. U mag er dan ook nog steeds zakelijk mee rijden. Maar dan gelden er andere regels voor de inkomstenbelasting.

Zorg voor een sluitende rittenregistratie

Met een sluitende rittenregistratie kunt u bewijzen dat u niet meer dan 500 privékilometers per jaar heeft gereden. Dan hoeft u geen bijtelling te betalen. Maak bijvoorbeeld gebruik van RitRegistratieSystemen. U mag ook een eigen systeem gebruiken. Daarin moeten wel alle gegevens staan die nodig zijn voor een sluitende rittenregistratie.

Zet de waarde van uw auto op uw zakelijke balans

Kiest u ervoor om uw auto voor de zaak te gebruiken, dan zet u de aanschafwaarde op de balans van uw bedrijf. Daarna mag u jaarlijks de autokosten van dat bedrag aftrekken. Het bedrag dat vervolgens jaarlijks op de balans staat, heet de boekwaarde. Let er wel op dat de auto op uw naam staat.

Leasen

Wanneer u voor uw onderneming een auto wilt leasen, kunt u aan de volgende leasevormen denken:

Operational lease

U least een auto en betaalt een vast bedrag per maand voor het gebruik van de auto. De leasemaatschappij blijft eigenaar van de auto. De auto behoort dan ook niet tot uw ondernemingsvermogen. U zet de waarde van de auto niet op uw balans.

Financial lease

Dit is een kredietvorm waarmee u een auto koopt op naam van uw bedrijf. U betaalt de lening af in termijnen. Anders dan operational lease, kunt u de auto nu wel op de balans zetten. Hierdoor heeft u in de meeste gevallen recht op afschrijving en renteaftrek.

Feiten en cijfers: hoeveel auto’s van de zaak rijden er rond?

Sinds 2014 neemt het aantal personenauto’s op naam van een bedrijf of instelling jaarlijks toe. Begin 2019 waren er bijna 1 miljoen auto’s van de zaak.

Uw privéauto zakelijk gebruiken

U gebruikt uw privéauto voor uw bedrijf. Dan mag u 19 cent per zakelijke kilometer aftrekken van uw winst. En u mag de btw op uw autokosten aftrekken voor uw zakelijke kilometers. U moet dan wel een kilometerregistratie bijhouden.

Pas uw inkomstenbelasting en btw aan

Het is belangrijk te weten of uw auto een privéauto is of een auto van de zaak. Er zijn namelijk verschillen die gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting en de btw.

Zo weet u of u een privéauto heeft of een auto van de zaak

 • Als u meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, dan mag u ervoor kiezen om uw auto privé te houden.
 • U gebruikt uw auto 500 kilometer of minder per jaar privé? Dan heeft u voor de inkomstenbelasting verplicht een auto van de zaak. Er gelden dan andere regels.

Inkomstenbelasting

U kiest ervoor om uw auto privé te houden. Dan trekt u geen autokosten af van uw winst. Wel mag u 19 cent per zakelijke kilometer aftrekken van uw winst. Dit is vooral interessant als u veel zakelijke kilometers rijdt.

Btw

U mag de btw op uw autokosten aftrekken voor zover u de auto gebruikt voor uw btw-belaste omzet. Btw over uw autokosten voor vrijgestelde omzet en voor privégebruik mag u niet aftrekken. Houd er ook rekening mee dat u aan het eind van het jaar nog btw moet betalen voor het privégebruik van uw auto. Woon-werkverkeer geldt ook als privégebruik. Registreer daarom uw kilometers. Bekijk een voorbeeld btw-berekening voor zakelijk gebruik van een privéauto op Belastingdienst.nl.

Houd uw kilometers bij

Met een sluitende kilometerregistratie bewijst u hoeveel kilometers u per jaar zakelijk rijdt en hoeveel privé. U kunt hiervoor bijvoorbeeld 1 van de RitRegistratieSystemen (RRS) gebruiken. Deze hebben de goedkeuring van de Belastingdienst. Een eigen systeem gebruiken mag, maar moet wel dezelfde gegevens bevatten voor een sluitende rittenregistratie. Houdt u geen kilometerregistratie bij, dan betaalt u voor het privégebruik 1,5% van de cataloguswaarde inclusief btw en bpm aan btw.