Administratie en Belastingen

Handige tool: Handboek ondernemen Belastingdienst

Informatie over belastingen, bijdragen en socialeverzekeringspremies.

Het Handboek

Administratie opzetten en bijhouden

Het is belangrijk om direct bij de start van uw bedrijf een goede administratie op te zetten en bij te houden, bij voorkeur digitaal. Een goede  administratie geeft u continu inzicht in de financiële positie van uw onderneming. Stijgen uw inkomsten of juist uw uitgaven? En welke klanten hebben nog niet betaald? Uw administratie is een stuurmiddel voor uw onderneming. Daarnaast bent u wettelijk verplicht een administratie bij te houden en deze te bewaren.

U kunt uw financiële administratie zelf doen. Of kies voor het uitbesteden van uw administratie aan een boekhouder of accountant. Een goede boekhouder of accountant betaalt zich vaak terug. Deze financiële specialisten richten uw boekhouding optimaal in, staan u bij met advies en zijn op de hoogte van verschillende fiscale voordelen.

Lees meer over het opzetten van uw administratie

Wanneer bent u ondernemer?

Als u voldoet aan de eisen van de Kamer van Koophandel (KVK) kunt u zich laten inschrijven als ondernemer. Daarna beoordeelt de Belastingdienst of u ook ondernemer bent voor de btw en inkomstenbelasting. Lees waar KVK en Belastingdienst op letten en wat dit voor u betekent.

Wanneer bent u ondernemer voor KVK?

KVK gebruikt 3 criteria om te bepalen of u ondernemer bent:

 • U levert producten of diensten. Of u bereidt zich hierop voor. U bent bijvoorbeeld al begonnen met het inkopen van producten. 
 • U vraagt er meer geld voor dan het u gekost heeft om te maken. U verdient er geld aan.
 • U doet zaken met andere mensen dan alleen vrienden of familie. 

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u zich inschrijven bij KVK. Naast de 3 criteria kunt u ook deze 4 vragen aan uzelf stellen:

 1. Investeert u geld en/of tijd in de start of groei van uw bedrijf?
 2. Werkt u regelmatig in uw eigen bedrijf en gaat het niet om een eenmalige klus?
 3. Gaat u voor meer dan één opdrachtgever werken? Als u voor één opdrachtgever werkt, lijkt het erop dat u in loondienst bent. U loopt dan risico op schijnzelfstandigheid
 4. Bepaalt u zelf wanneer en hoe u uw werk doet? Ook als een opdrachtgever u inhuurt?

De antwoorden op deze vragen kunnen u helpen bij uw besluit of u zich inschrijft bij KVK.

Hoe weet u wie uw opdrachtgever is?

Een opdrachtgever is het bedrijf waarvoor u werkt als ondernemer. En bijvoorbeeld uw facturen naartoe stuurt. Ook kunt u een modelovereenkomst met een opdrachtgever sluiten om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Soms is het niet helemaal duidelijk wie precies uw opdrachtgever is. Bijvoorbeeld als u zzp’er bent en gaat werken via een intermediair. Zoals een platform of detacheringsbureau. Dan is de intermediair óf het bedrijf uw opdrachtgever:

 • Bemiddelt de intermediair alleen tussen u en een bedrijf? Dan is het bedrijf waar u gaat werken uw opdrachtgever. Daarmee sluit u een geschikte modelovereenkomst. Met de intermediair tekent u alleen een overeenkomst voor bemiddeling.
 • Gaat u voor de intermediair bij een bedrijf werken? Dan is de intermediair uw opdrachtgever. U en de intermediair tekenen hiervoor een overeenkomst voor tussenkomst.

Wanneer bent u ondernemer voor de btw?

Heeft u uw onderneming ingeschreven bij KVK? KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt dan of u ondernemer bent voor de omzetbelasting (btw). Daarbij letten zij op deze voorwaarden:

 • Oefent u zelfstandig een bedrijf of beroep uit?
 • Heeft u regelmatig inkomsten?
 • Heeft u inkomsten naast uw werk in vaste dienst?
 • Probeert u te verdienen met een recht of met vermogen, zoals spaargeld, beleggingen of een (vakantie)woning?

Bent u ondernemer voor de btw? Dan bent u niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dat komt doordat de Belastingdienst bij de inkomstenbelasting op meer voorwaarden let dan bij de btw.

Btw-vrijstelling met de kleineondernemersregeling

Is uw onderneming in Nederland gevestigd en is uw jaaromzet maximaal € 20.000? Dan kunt u meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR). U hoeft dan geen btw te berekenen aan uw klanten. En u hoeft minder administratie bij te houden. Bekijk de voorwaarden van de KOR en hoe u zich aanmeldt op Belastingdienst.nl.

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

U bent mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting als u producten verkoopt of diensten levert tegen betaling. En als u winst kunt verwachten. Doet u alleen opdrachten voor familieleden en vrienden of als hobby? Dan bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

De Belastingdienst bepaalt of uw inkomen voor de inkomstenbelasting telt als 'winst uit onderneming'. Zo ja, dan bent u ondernemer.

Hierbij let de Belastingdienst bijvoorbeeld op:

 • Zelfstandigheid. Bepaalt u zelf hoe u uw werk doet? Stelt u zelf uw prijzen vast? Gebruikt u eigen materialen, gereedschappen of apparatuur?
 • Ondernemersrisico. Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf? Loopt u financieel risico als u uw werk niet goed doet?
 • Continuïteit. Stopt u tijd en geld in het werven van nieuwe klanten? Beschikt u over genoeg geld om het bedrijf een tijd te laten draaien?
 • Omvang van uw bedrijf. Werkt u voor verschillende opdrachtgevers? Wat is de gemiddelde jaaromzet?

Check aftrekposten en speciale regelingen

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag u speciale regelingen gebruiken. U betaalt dan minder belasting. Bijvoorbeeld met de ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling, verschillende startersregelingen en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat mag bij bepaalde regelingen alleen als u ook voldoet aan het urencriterium.

Geen ondernemer, wel resultaatgenieter

Bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting? Maar heeft u wel inkomsten als zelfstandige? Bijvoorbeeld als postbezorger of uit eenmalige werkzaamheden. Of als u soms een freelance opdracht doet naast uw baan in loondienst. Dan bent u 'resultaatgenieter'. Uw inkomsten tellen voor de inkomstenbelasting als resultaat uit overig werk.

U heeft dan geen recht op de speciale regelingen voor ondernemers voor de inkomstenbelasting. Wel kunt u de kosten die u voor uw werk maakt, aftrekken van uw winst. En misschien bent u ondernemer voor de btw.

Zzp'er? Voorkom schijnzelfstandigheid

Als u zich inschrijft als eenmanszaak, zijn er ook regels voor hoe zelfstandig u bent. U moet volgens de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) zorgen dat uw werkrelatie klopt. Bepaalt uw opdrachtgever bijvoorbeeld hoe u uw werk doet, of wordt u doorbetaald als u op vakantie of ziek bent? Dan is de kans groot dat u eigenlijk in loondienst bent. Die situatie wordt schijnzelfstandigheid genoemd. Bekijk hoe u schijnzelfstandigheid voorkomt.

Aangifte inkomstenbelasting doen

U doet aangifte inkomstenbelasting over een vorig jaar. Lees hier of u aangifte moet doen. En wanneer en hoe u dat doet.

U heeft een aangiftebrief gekregen

U moet aangifte inkomstenbelasting doen. Belastingaangifte is verplicht. De aangiftebrief ontvangt u in februari in uw brievenbus, op Mijn Belastingdienst en in de Berichtenbox op MijnOverheid.

Als u geen aangiftebrief heeft gekregen

U moet toch belastingaangifte doen als u € 52 of meer belasting moet betalen. Of als u € 17 of meer terug krijgt. Bijvoorbeeld omdat u aftrekposten heeft. U hoeft geen aangifte te doen als u minder dan € 17 terugkrijgt, want dat betaalt de Belastingdienst niet uit.

Online belastingaangifte doen

Doe zelf online aangifte op MijnBelastingdienst. In die online omgeving kunt u direct uw aangifte inkomstenbelasting invullen. U heeft uw DigiD nodig om aangifte te doen.

Machtiging aangifte inkomstenbelasting

U kunt ook iemand anders uw belastingaangifte laten doen (machtigen). U regelt een machtiging voor de aangifte inkomstenbelasting op Belastingdienst.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Wanneer belastingaangifte doen?

U kunt vanaf 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen. Uw aangifte moet vóór de datum die in uw aangiftebrief staat binnen zijn bij de Belastingdienst. Meestal is dat 1 mei. Als dat niet lukt, moet u vóór 1 mei uitstel aanvragen. Behalve als u in het buitenland woont. Dan moet uw aangifte of verzoek om uitstel voor 1 juli bij de Belastingdienst binnen zijn.

Rente inkomstenbelasting

Doet u uw aangifte na de voor u geldende aangiftedatum? Of wijkt de Belastingdienst af van uw aangifte? Dan betaalt u soms rente over de inkomstenbelasting die u moet betalen. Ook kunt u een boete krijgen

Belastingaangifte wijzigen

Wilt u uw aangifte inkomstenbelasting nog veranderen? Dat kan tot 5 jaar na het jaar van de aanslag. Bekijk wanneer u de aangifte kunt wijzigen en hoe u dat doet.

Hoeveel inkomstenbelasting moet u betalen?

Hoeveel inkomstenbelasting u moet betalen hangt af van uw:

 • winst en andere inkomsten
 • vermogen
 • aftrekbare kosten
 • schulden

Er zijn verschillende belastingtarieven en belastingschijven en belastingschijven. Wilt u weten hoeveel u moet betalen? Vul de aangifte in op MijnBelastingdienst. Dan ziet u meteen wat u moet betalen of terugkrijgt. Hiervoor hoeft u de gegevens nog niet direct in te sturen.

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

In de aangifte krijgt u de vraag of u het afgelopen jaar ondernemer was voor de inkomstenbelasting. Twijfelt u daarover? Doe dan de OndernemersCheck op Belastingdienst.nl. Als ondernemer heeft u recht op aftrekposten en investeringsaftrek

Heeft u inkomsten uit overig werk?

Verdient u af en toe extra geld? Bijvoorbeeld omdat u tegen betaling een gastcollege geeft of spullen via internet verkoopt. Maar bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan heeft u inkomsten uit overig werk. U moet deze inkomsten meestal doorgeven aan de Belastingdienst in uw aangifte inkomstenbelasting.  Lees meer over inkomsten uit overig werk en de uitzonderingen op Belastingdienst.nl.

Gebruik de aangiftecheck

Bereid u voor met de aangiftecheck voor ondernemers. Zo weet u welke aftrekmogelijkheden er zijn en waar u op moet letten. U vult uw aangifte nog sneller in als u alles bij de hand heeft. Bekijk welke cijfers u nodig heeft voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Btw-aangifte doen

Iedere ondernemer moet online btw-aangifte doen, op enkele uitzonderingen na. In de btw-aangifte geeft u de omzetbelasting op die u uw klanten in rekening heeft gebracht. De btw die uw leveranciers aan u hebben berekend (de voorbelasting), trekt u af. Doe op tijd btw-aangifte en betaal op tijd. Zo voorkomt u een naheffing.

De 1e keer btw-aangifte doen

Als u uw onderneming inschrijft in het Handelsregister van KVK, geeft KVK uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. De Belastingdienst beoordeelt of u ondernemer bent voor de btw. U krijgt uw omzetbelastingnummer en btw-identificatienummer (btw-id) dan vanzelf toegestuurd.

Verder krijgt u van de Belastingdienst een brief waarin staat hoe en wanneer u btw-aangifte moet doen. Meestal moet u online btw-aangifte doen. Soms moet u de 1e btw-aangifte op papier doen.

Kunt u uw onderneming niet inschrijven bij KVK?

Bijvoorbeeld omdat KVK u niet als ondernemer ziet. Dan moet u zich in sommige gevallen zelf aanmelden bij de Belastingdienst. Dit doet u met het formulier Opgaaf startende onderneming (pdf).

Online aangifte doen

U doet online btw-aangifte. Dat kan op de volgende manieren:

U kunt de btw-aangifte ook door iemand anders laten doen.

Aangifte doen per maand, per kwartaal of per jaar

De Belastingdienst laat u weten over welke periode (tijdvak) u btw-aangifte moet doen. Per maand, per kwartaal of per jaar. Meestal doet u de btw-aangifte per kwartaal. Als u per maand of per jaar aangifte wilt doen, kan dat onder voorwaarden.

Zorg dat u op tijd aangifte doet en betaalt

U moet zelf de uiterste aangifte- en betaaldatums in de gaten houden. 

Als u niet of niet op tijd aangifte doet of betaalt, kunt u een naheffingsaanslag krijgen. Lees meer over naheffingsaanslagen voor de btw en wat u moet doen op Belastingdienst.nl.

Doe nihilaangifte als u (tijdelijk) geen omzet heeft 

U moet altijd btw-aangifte doen. Ook als u in een periode geen omzet had. Of als u geen btw heeft ontvangen of betaald. Dat heet een nihilaangifte of 0-aangifte

Uw btw-aangifte invullen

In de btw-aangifte geeft u de btw op die u in rekening heeft gebracht bij uw klanten. En de btw die u aan uw leveranciers heeft betaald. Heeft een andere ondernemer btw naar u verlegd? Ook dat geeft u op in de aangifte. Het bedrag dat u moet betalen of terugkrijgt, berekent u zelf in uw aangifte. U krijgt van uw btw-aangifte geen belastingaanslag.

Misschien geen btw betalen met de kleineondernemersregeling

Is uw omzet per kalenderjaar maximaal € 20.000? Dan kunt u misschien meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR). U berekent dan geen btw aan uw klanten en u draagt ook geen btw af aan de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat u de btw over zakelijke kosten en investeringen niet kunt aftrekken. Op een paar uitzonderingen na, hoeft u geen btw-aangifte meer te doen.

Check of u onder btw-regelingen of -vrijstellingen valt

Soms gelden gelden er bijzondere regels voor het berekenen van btw. Bijvoorbeeld als u tweedehands spullen of reizen verkoopt. Of als u diensten verricht in de zorg of het onderwijs. Controleer daarom of u onder bijzondere regelingen, lagere btw-tarieven of vrijstellingen valt op Belastingdienst.nl.

Btw-aangifte bij internationale handel

Levert u diensten in het buitenland? Of neemt u diensten af uit het buitenland? Gebruik dan het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland van de Belastingdienst. Hiermee ziet u wie de btw over deze diensten moet aangeven: u of uw leverancier. En in welk land dit moet. Voor goederen gebruikt u het hulpmiddel Goederen leveren naar het buitenland.

Fouten herstellen (suppletie)

Heeft u een fout gemaakt in uw btw-aangifte? Dan herstelt u dit met het formulier Suppletie Omzetbelasting.

Krijgt u in totaal € 1.000 of minder terug? Of moet u in totaal € 1.000 of minder bijbetalen? Dan mag u dit verwerken in uw volgende aangifte.

Feiten en cijfers: hoeveel btw ontvangt de overheid?

De grafiek toont de totale btw die de overheid ontvangen heeft, per kwartaal.

Aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen

Een bv of nv moet jaarlijks aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen. Dat doet u na afloop van het boekjaar van uw onderneming. Ook een stichting of vereniging moet soms aangifte vennootschapsbelasting doen.

Controleer uw voorlopige aanslag

Aan het begin van het boekjaar ontvangt u een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting van de Belastingdienst. Het bedrag van deze aanslag is berekend op basis van gegevens van vorige jaren. Controleer uw voorlopige aanslag. Verwacht u een hogere of lagere belastbare winst dan op uw aanslag staat? Vraag dan een wijziging van uw voorlopige aanslag aan. Zo voorkomt u dat u later (veel) moet bijbetalen. Of pas heel laat een teruggaaf krijgt. Ook als u het niet eens bent met uw voorlopige aanslag vraagt u een wijziging aan. U kunt geen bezwaar maken tegen de voorlopige aanslag. Tegen de definitieve aanslag kunt u wel bezwaar maken.

Doe aangifte vennootschapsbelasting

Is uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar? Dan moet u aangifte doen voor 1 juni van het volgende kalenderjaar. Voor gebroken en korte boekjaren gelden andere regels.

Ook als u geen voorlopige aanslag heeft ontvangen, moet u aangifte doen. Als u niet op tijd aangifte doet, kunt u een boete krijgen van de Belastingdienst.

U kunt op de volgende manieren aangifte doen:

Uitstel aanvragen

U vraagt uitstel aan op belastingdienst.nl. Hier kunt u kiezen om het uitstel online aan te vragen (inloggen) of met een formulier (pdf). Het formulier vult u eerst in op uw computer en stuurt het vervolgens per post naar uw belastingkantoor.

U krijgt binnen 3 weken een reactie van de Belastingdienst.

De standaardperiode van uitstel is 5 maanden. Wilt u langer uitstel? Schrijf dan op het formulier waarom u dat wilt.

Bezwaar maken tegen de definitieve aanslag

Bent u het niet eens met een definitieve aanslag of een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting? Maak dan bezwaar.

Bekijk de vpb-tarieven

De vpb-tarieven voor 2023 zijn 19% en 25,8%. De tarieven blijven hetzelfde voor 2024. Bekijk de tarieven voor de vennootschapsbelasting.

Belastingvoordeel door aftrekposten

Maak gebruik van aftrekposten en investeringsaftrek. U trekt dan een bedrag van de belastbare winst af. Hierdoor betaalt u minder belasting. Voorbeelden van aftrekposten zijn investeringsaftrek, zoals de KIA, EIA en MIA.

Feiten en cijfers: hoeveel vennootschapsbelasting ontvangt de overheid?

De grafiek toont de totale ontvangen vennootschapsbelasting door de overheid, per kwartaal. Dit is meestal het hoogst in het 1e kwartaal en het laagst in het 3e kwartaal.

Voorkom schijnzelfstandigheid als zzp'er met een modelovereenkomst

U bent samen met uw opdrachtgever verantwoordelijk voor afspraken over de samenwerking (arbeidsrelatie). Controleer of u een opdracht aanneemt in loondienst of als zelfstandige. En maak bij twijfel gebruik van een modelovereenkomst.

Wat is schijnzelfstandigheid?

Schijnzelfstandigheid is een situatie waarin u een opdracht aanneemt als ondernemer, maar eigenlijk in loondienst bent. De opdrachtgever is dan uw werkgever die zijn verplichtingen niet nakomt naar de Belastingdienst en naar u. De Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) maakt u samen verantwoordelijk voor afspraken over de werkrelatie. Zo voorkomt u schijnzelfstandigheid.

Check samen of er geen sprake is van loondienst

Check samen met uw opdrachtgever of er sprake is van loondienst. Als u niet in loondienst bent, hoeft u verder niets te doen. U kunt dan gewoon de opdracht uitvoeren als ondernemer.

U bent niet in loondienst als uit de check blijkt dat u aan 2 voorwaarden voldoet:

 1. Tenminste 1 van deze situaties geldt voor u:

  • U bepaalt zelf hoe u uw werk doet. Er is geen gezagsverhouding tussen u en uw opdrachtgever.
  • U kunt het werk ook door iemand anders laten doen.
  • U krijgt geen loon. U krijgt loon als u bijvoorbeeld vakantiegeld krijgt. Of als u doorbetaald krijgt bij ziekte.
 2. Er is geen fictieve dienstbetrekking.

  U heeft een fictieve dienstbetrekking als u tot een bepaalde groep zelfstandigen hoort. Alle groepen staan genoemd op de pagina van de check.

Gebruik een modelovereenkomst als u nog twijfelt

Een modelovereenkomst is een door de Belastingdienst goedgekeurd document. Hierin staan afspraken die de werkrelatie tussen een zzp’er en opdrachtgever verduidelijken. Als u werkt volgens een modelovereenkomst, bent u niet in loondienst. U bent dan een zelfstandige die een opdracht uitvoert.

De Belastingdienst heeft voor de meeste situaties een modelovereenkomst. U bepaalt met uw opdrachtgever welke modelovereenkomst past bij uw situatie.

Vul de modelovereenkomst in met uw opdrachtgever en onderteken deze allebei. Bewaar het document in uw administratie en voer de opdracht uit volgens de afspraken in de overeenkomst.

Geen passende modelovereenkomst gevonden?

Als er voor uw situatie geen modelovereenkomst is, dan is er waarschijnlijk sprake van loondienst. En kunt u geen modelovereenkomst gebruiken.

Als er sprake is van loondienst

Als er wel sprake is van loondienst, dan heeft u een andere arbeidsrelatie. U bent dan geen zzp'er, maar werknemer, en uw opdrachtgever is uw werkgever.

Uw werkgever moet:

 • loonheffingen inhouden en betalen
 • loon doorbetalen bij ziekte en vakantie
 • zich houden aan bijvoorbeeld ontslagregels

U moet controleren of u nog ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Als u geen ondernemer meer bent, heeft u geen recht op ondernemersaftrek.

Auto van de zaak

Heeft u of koopt u een auto van de zaak? Dat heeft gevolgen voor de inkomstenbelasting en de btw. Wanneer u uw zakelijke auto privé gebruikt, krijgt u te maken met bijtelling.

Auto van de zaak en inkomstenbelasting

Uw auto is voor de inkomstenbelasting verplicht van de zaak als u er per jaar niet meer dan 500 kilometer privé mee rijdt. Rijdt u meer dan 500 privékilometers per jaar? Dan mag u er ook voor kiezen om uw auto privé op te voeren. U kunt er dan ook zakelijk mee rijden. Maar er gelden dan wel andere regels voor de inkomstenbelasting.

Bijtelling betalen bij privégebruik zakelijke auto

Gebruikt u de auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer per jaar privé? Dan moet u  hiervoor bijtelling betalen. Hoeveel bijtelling u betaalt, hangt af van de waarde van uw auto en de CO2-uitstoot.

De Belastingdienst berekent de bijtelling automatisch in uw aangifte inkomstenbelasting. De bijtelling is een percentage van de catalogusprijs van uw auto. Dat percentage hangt af van de datum van toelating van uw auto. U kunt de catalogusprijs van uw auto opzoeken via de kentekencheck van RDW.

Bewijs lage privékilometers met rittenregistratie 

Met een rittenregistratie kunt u bewijzen dat u niet meer dan 500 privékilometers per jaar heeft gereden. Zodat u geen bijtelling hoeft te betalen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld RitRegistratieSystemen. U mag ook een eigen systeem gebruiken. Daarin moeten wel alle gegevens staan die nodig zijn voor een complete rittenregistratie.

Voor bestelauto’s van de zaak bestaat de vereenvoudigde rittenregistratie. Dan kunnen werknemers makkelijker bijhouden wanneer de bestelauto zakelijk en privé is gebruikt.

Bijtelling elektrische auto

Rijdt u een volledig elektrische auto, waterstofauto of zonnecelauto? Voor auto's zonder CO2-uitstoot geldt een lagere bijtelling. Lees meer over de financiële voordelen van zakelijk elektrisch rijden.

Zet de waarde van uw auto op uw zakelijke balans

Zet u de prijs van uw zakelijke auto op de balans van uw bedrijf. Daarna mag u de gemaakte autokosten én de jaarlijkse afschrijving aftrekken. Het bedrag dat vervolgens jaarlijks op de balans staat, heet de boekwaarde. Zorg er wel voor dat de auto op uw naam staat. En let erop dat er andere regels gelden voor als u uw privéauto zakelijk gebruikt.

Trek uw autokosten af van uw omzet

U kunt alle autokosten aftrekken van uw omzet. Bijvoorbeeld voor:

Auto van de zaak en de btw

U mag kiezen of u uw auto voor de btw zakelijk of privé houdt. Voor die keuze maakt het niet uit of voor de inkomstenbelasting uw auto van de zaak of privé is. Zet uw keuze voor de btw duidelijk in uw administratie.

Voor een auto van de zaak kunt u de btw over de aanschaf, het onderhoud en gebruik aftrekken (als voorbelasting). Let op, dit kan alleen voor de kilometers die u heeft gereden voor omzet die met btw is belast

Btw betalen voor privégebruik zakelijke auto

Gebruikt u uw auto van de zaak ook privé? Over de privékilometers betaalt u achteraf wel btw. Ook woon-werkverkeer is voor de btw privé. De btw die u moet betalen voor de privékilometers geeft u in de laatste btw-aangifte van het boekjaar aan, in de rubriek privégebruik. 

Er zijn 3 manieren waarop u kunt berekenen hoeveel uw privégebruik was:

 1. U kunt ervoor kiezen om uw ritten goed bij te houden in een complete rittenregistratie. Dan weet u precies hoeveel kilometers u privé heeft gereden.
 2. Houdt u geen complete rittenregistratie bij? U kunt de zakelijke en privékilometers ook laten zien met andere informatie uit uw administratie.
 3. Houdt u in uw administratie niets bij over privégebruik? Dan kunt u de btw die u moet betalen voor uw privégebruik berekenen met een standaardpercentage van de catalogusprijs van uw auto.

Om deze berekeningen makkelijker te maken, kunt u de rekenhulp btw en de auto van de Belastingdienst gebruiken.

Zet u uw privéauto over op de zaak? Dan bent u eigenlijk klant en verkoper tegelijk. U mag deze aanschaf dan ook niet alsnog aftrekken.

Zakelijke auto leasen

Wilt u een auto leasen voor uw bedrijf? Dan kunt u aan deze leasevormen denken:

Aantal personenauto's op naam van een bedrijf of instelling

Deze grafiek laat zien hoeveel personenauto's op naam van een bedrijf of instelling staan.

Uw privéauto zakelijk gebruiken

U gebruikt uw privéauto voor uw bedrijf. Dan mag u een kilometervergoeding van € 0,23 per zakelijke kilometer aftrekken van uw winst. En u mag de btw op uw autokosten aftrekken voor uw zakelijke kilometers. U moet dan wel een kilometerregistratie bijhouden. 

Pas uw inkomstenbelasting en btw aan

Het is belangrijk te weten of uw auto een privéauto is of een auto van de zaak. Er zijn namelijk verschillen die gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting en de btw.

Check of u een privéauto heeft of een auto van de zaak:

 • Rijdt u meer dan 500 kilometer per jaar privé? Dan mag u ervoor kiezen om uw auto privé te houden.
 • Gebruikt u uw auto 500 kilometer of minder per jaar privé? Dan heeft u voor de inkomstenbelasting verplicht een auto van de zaak. Er gelden dan andere regels.

Kilometervergoeding aftrekken voor de inkomstenbelasting

Kiest u ervoor om uw auto privé te houden? Dan trekt u geen autokosten af van uw winst. Wel kunt u de kilometervergoeding gebruiken. U trekt dan € 0,23 per zakelijke kilometer af van uw winst. Voor het jaar 2023 was dit € 0,21 per kilometer. Dit is vooral interessant als u veel zakelijke kilometers rijdt.

Btw over autokosten aftrekbaar

U mag de btw op uw autokosten aftrekken voor zover u de auto gebruikt voor uw btw-belaste omzet.

U mag geen btw aftrekken over:

 • vrijgestelde omzet
 • privégebruik

Houd er rekening mee dat u aan het eind van het jaar nog btw moet betalen voor het privégebruik van uw auto. Woon-werkverkeer geldt als privé. Registreer daarom uw kilometers.

Houd een kilometerregistratie bij

Met een kilometerregistratie bewijst u hoeveel kilometers u per jaar zakelijk rijdt en hoeveel privé. U kunt bijvoorbeeld 1 van de RitRegistratieSystemen (RRS) gebruiken om uw zakelijke kilometers bij te houden. Deze zijn goedgekeurd door de Belastingdienst.

U mag ook een eigen systeem voor kilometerregistratie gebruiken. Daar moet u dan wel dezelfde gegevens in bijhouden voor een sluitende rittenregistratie.

Houdt u geen kilometerregistratie bij? Dan betaalt u voor het privégebruik 1,5% van de cataloguswaarde van de auto inclusief btw en bpm.