Administratie en Belastingen

Handige tool: Handboek ondernemen Belastingdienst

Informatie over belastingen, bijdragen en socialeverzekeringspremies.

Het Handboek

Administratie opzetten en bijhouden

Het is belangrijk om direct bij de start van uw bedrijf een goede administratie op te zetten en bij te houden, bij voorkeur digitaal. Een goede  administratie geeft u continu inzicht in de financiële positie van uw onderneming. Stijgen uw inkomsten of juist uw uitgaven? En welke klanten hebben nog niet betaald? Uw administratie is een stuurmiddel voor uw onderneming. Daarnaast bent u wettelijk verplicht een administratie bij te houden en deze te bewaren.

U kunt uw financiële administratie zelf doen. Of kies voor het uitbesteden van uw administratie aan een boekhouder of accountant. Een goede boekhouder of accountant betaalt zich vaak terug. Deze financiële specialisten richten uw boekhouding optimaal in, staan u bij met advies en zijn op de hoogte van verschillende fiscale voordelen.

Lees meer over het opzetten van uw administratie

Wanneer bent u ondernemer?

Als u voldoet aan de eisen van de Kamer van Koophandel (KVK) kunt u zich laten inschrijven als ondernemer. Daarna beoordeelt de Belastingdienst of u ook ondernemer bent voor de btw en inkomstenbelasting. Lees waar KVK en Belastingdienst op letten en wat dit voor u betekent.

Wanneer bent u ondernemer voor KVK?

KVK gebruikt 3 criteria om te bepalen of u ondernemer bent:

 • U levert producten of diensten. Of u bereidt zich hierop voor. U bent bijvoorbeeld al begonnen met het inkopen van producten. 
 • U vraagt er meer geld voor dan het u gekost heeft om te maken. U verdient er geld aan.
 • U doet zaken met andere mensen dan alleen vrienden of familie. 

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u zich inschrijven bij KVK. Naast de 3 criteria kunt u ook deze 4 vragen aan uzelf stellen:

 1. Investeert u geld en/of tijd in de start of groei van uw bedrijf?
 2. Werkt u regelmatig in uw eigen bedrijf en gaat het niet om een eenmalige klus?
 3. Gaat u voor meer dan één opdrachtgever werken? Als u voor één opdrachtgever werkt, lijkt het erop dat u in loondienst bent. U loopt dan risico op schijnzelfstandigheid
 4. Bepaalt u zelf wanneer en hoe u uw werk doet? Ook als een opdrachtgever u inhuurt?

De antwoorden op deze vragen kunnen u helpen bij uw besluit of u zich inschrijft bij KVK.

KVK Adviesteam

Is uw antwoord op een of meerdere vragen ‘nee’? Of twijfelt u over uw situatie? Neem dan contact op met het KVK Adviesteam via 0800-2117.

Hoe weet u wie uw opdrachtgever is?

Een opdrachtgever is het bedrijf waarvoor u werkt als ondernemer. En bijvoorbeeld uw facturen naartoe stuurt. Ook kunt u een modelovereenkomst met een opdrachtgever sluiten om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Soms is het niet helemaal duidelijk wie precies uw opdrachtgever is. Bijvoorbeeld als u zzp’er bent en gaat werken via een intermediair. Zoals een platform of detacheringsbureau. Dan is de intermediair óf het bedrijf uw opdrachtgever:

 • Bemiddelt de intermediair alleen tussen u en een bedrijf? Dan is het bedrijf waar u gaat werken uw opdrachtgever. Daarmee sluit u een geschikte modelovereenkomst. Met de intermediair tekent u alleen een overeenkomst voor bemiddeling.
 • Gaat u voor de intermediair bij een bedrijf werken? Dan is de intermediair uw opdrachtgever. U en de intermediair tekenen hiervoor een overeenkomst voor tussenkomst.

Wanneer bent u ondernemer voor de btw?

Heeft u uw onderneming ingeschreven bij KVK? KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt dan of u ondernemer bent voor de omzetbelasting (btw). Daarbij letten zij op deze voorwaarden:

 • Oefent u zelfstandig een bedrijf of beroep uit?
 • Heeft u regelmatig inkomsten?
 • Heeft u inkomsten naast uw werk in vaste dienst?
 • Probeert u te verdienen met een recht of met vermogen, zoals spaargeld, beleggingen of een (vakantie)woning?

Bent u ondernemer voor de btw? Dan bent u niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dat komt doordat de Belastingdienst bij de inkomstenbelasting op meer voorwaarden let dan bij de btw.

Btw-vrijstelling met de kleineondernemersregeling

Is uw onderneming in Nederland gevestigd en is uw jaaromzet maximaal € 20.000? Dan kunt u meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR). U hoeft dan geen btw te berekenen aan uw klanten. En u hoeft minder administratie bij te houden. Bekijk de voorwaarden van de KOR en hoe u zich aanmeldt op Belastingdienst.nl.

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

U bent mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting als u producten verkoopt of diensten levert tegen betaling. En als u winst kunt verwachten. Doet u alleen opdrachten voor familieleden en vrienden of als hobby? Dan bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

De Belastingdienst bepaalt of uw inkomen voor de inkomstenbelasting telt als 'winst uit onderneming'. Zo ja, dan bent u ondernemer.

Hierbij let de Belastingdienst bijvoorbeeld op:

 • Zelfstandigheid. Bepaalt u zelf hoe u uw werk doet? Stelt u zelf uw prijzen vast? Gebruikt u eigen materialen, gereedschappen of apparatuur?
 • Ondernemersrisico. Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf? Loopt u financieel risico als u uw werk niet goed doet?
 • Continuïteit. Stopt u tijd en geld in het werven van nieuwe klanten? Beschikt u over genoeg geld om het bedrijf een tijd te laten draaien?
 • Omvang van uw bedrijf. Werkt u voor verschillende opdrachtgevers? Wat is de gemiddelde jaaromzet?

OndernemersCheck voor de inkomstenbelasting

Of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, hangt dus af van uw situatie. Doe de OndernemersCheck van de Belastingdienst. Of overleg bij twijfel met een fiscaal dienstverlener of met de Belastingdienst.

Check aftrekposten en speciale regelingen

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag u speciale regelingen gebruiken. U betaalt dan minder belasting. Bijvoorbeeld met de ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling, verschillende startersregelingen en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat mag bij bepaalde regelingen alleen als u ook voldoet aan het urencriterium.

Geen ondernemer, wel resultaatgenieter

Bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting? Maar heeft u wel inkomsten als zelfstandige? Bijvoorbeeld als postbezorger of uit eenmalige werkzaamheden. Of als u soms een freelance opdracht doet naast uw baan in loondienst. Dan bent u 'resultaatgenieter'. Uw inkomsten tellen voor de inkomstenbelasting als resultaat uit overig werk.

U heeft dan geen recht op de speciale regelingen voor ondernemers voor de inkomstenbelasting. Wel kunt u de kosten die u voor uw werk maakt, aftrekken van uw winst. En misschien bent u ondernemer voor de btw.

Zzp'er? Voorkom schijnzelfstandigheid

Als u zich inschrijft als eenmanszaak, zijn er ook regels voor hoe zelfstandig u bent. U moet volgens de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) zorgen dat uw werkrelatie klopt. Bepaalt uw opdrachtgever bijvoorbeeld hoe u uw werk doet, of wordt u doorbetaald als u op vakantie of ziek bent? Dan is de kans groot dat u eigenlijk in loondienst bent. Die situatie wordt schijnzelfstandigheid genoemd. Bekijk hoe u schijnzelfstandigheid voorkomt.

Aangifte inkomstenbelasting doen

U doet aangifte inkomstenbelasting over een vorig jaar. Kijk hier of u aangifte moet doen en wanneer en hoe u dat doet.

U heeft een aangiftebrief gekregen

U moet aangifte inkomstenbelasting doen. Belastingaangifte is verplicht. De aangiftebrief ontvangt u in februari in uw brievenbus, op Mijn Belastingdienst en in de Berichtenbox op MijnOverheid.

Als u geen aangiftebrief heeft ontvangen

Dan moet u toch belastingaangifte doen als u € 49 of meer belasting moet betalen. Misschien krijgt u zelfs geld terug. Bijvoorbeeld als u aftrekposten heeft. Doe dan aangifte als u € 16 of meer terugkrijgt. U hoeft geen aangifte te doen als u minder dan € 16 terugkrijgt, want bedragen onder de € 16 betaalt de Belastingdienst niet uit.

Digitaal aangifte inkomstenbelasting doen

Doe zelf online aangifte op MijnBelastingdienst. Of u kunt uw belastingaangifte laten doen. U heeft uw DigiD nodig om aangifte te doen of om iemand te machtigen.

Automatisch winst aangeven

Bent u zzp’er? En gebruikt u boekhoudsoftware? Met de nieuwe module Automatische Winstaangifte (AWA) geeft u automatisch uw winst op vanuit uw  boekhoudsoftware in de aangifte inkomstenbelasting. Dit scheelt u tijd en de kans op fouten is kleiner. Lees meer over de module AWA op Belastingdienst.nl.  

Wanneer belastingaangifte doen?

U kunt vanaf 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen. Uw aangifte moet vóór de datum die in uw aangiftebrief staat binnen zijn bij de Belastingdienst. Meestal is dat 1 mei. Als dat niet lukt, moet u voor 1 mei uitstel aanvragen. Behalve als u in het buitenland woont. Dan moet uw aangifte of verzoek om uitstel voor 1 juli bij de Belastingdienst binnen zijn.

Doet u uw aangifte na de voor u geldende aangiftedatum? Dan betaalt u rente over de belasting die u moet betalen.

Nadat u aangifte heeft gedaan

Als u voor 1 april aangifte doet, krijgt u voor 1 juli bericht. Doet u uw aangifte na 1 mei, dan probeert de Belastingdienst u binnen 3 maanden een bericht te sturen.

Hoeveel inkomstenbelasting moet u betalen?

Hoeveel inkomstenbelasting u moet betalen hangt af van uw:

 • inkomsten
 • vermogen
 • aftrekbare kosten
 • schulden

De Belastingdienst onderscheidt verschillende belastingtarieven. Vul de aangifte in op MijnBelastingdienst. Als u alles invult zonder de gegevens te versturen, ziet u meteen wat u moet betalen of terugkrijgt.

Check of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting

In de aangifte krijgt u de vraag of u het afgelopen jaar ondernemer was voor de inkomstenbelasting. Twijfelt u daarover? Doe dan de OndernemersCheck op Belastingdienst.nl. Als ondernemer heeft u recht op aftrekposten en fiscale regelingen. Bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan heeft u misschien inkomsten uit overig werk.

Zorg dat u uw aangifte op tijd en foutloos invult

Bereid u voor met de aangiftecheck voor ondernemers. Zo weet u welke aftrekmogelijkheden er zijn en waar u op moet letten. U vult uw aangifte nog sneller in als u alles bij de hand heeft. Bekijk welke cijfers u nodig heeft voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Goede Start Belastingdienst

Maak gebruik van de Belastingdienst service Goede Start Belastingdienst. U krijgt uitleg over aangiftes en andere fiscale vragen. Ook leest u tips over hoe u structuur aanbrengt in uw administratie. Daarnaast krijgt informatie waarmee u als starter fiscaal mee te maken krijgt. En u kunt met vragen terecht bij een van de startersvoorlichters via de live chat.

Btw-aangifte doen

Iedere ondernemer moet digitaal btw-aangifte doen, op enkele uitzonderingen na. In de btw-aangifte geeft u de btw (omzetbelasting) op die u uw klanten in rekening heeft gebracht. De btw die uw leveranciers aan u hebben berekend (de voorbelasting), trekt u af. Doe op tijd btw-aangifte en betaal op tijd. Zo voorkomt u een naheffing.

De 1e keer btw-aangifte doen

Als u uw onderneming inschrijft in het Handelsregister van KVK, geeft KVK uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en btw-identificatienummer (btw-id).

Verder krijgt u van de Belastingdienst een brief waarin staat hoe en wanneer u btw-aangifte moet doen. Meestal moet u digitaal btw-aangifte doen. Soms moet u de 1e btw-aangifte op papier doen.

Opgaaf startende onderneming

Kunt u uw onderneming niet inschrijven bij KVK? Bijvoorbeeld omdat KVK u niet als ondernemer ziet. Dan moet u zich in sommige gevallen zelf aanmelden bij de Belastingdienst. Dit doet u met het formulier Opgaaf startende onderneming (pdf).

Digitaal aangifte doen

U doet digitaal btw-aangifte. Dat kan op de volgende manieren:

U kunt de btw-aangifte ook door iemand anders laten doen.

Aangifte doen via nieuw portaal

Btw-aangiften over 2022 en daarna kunt u alleen doen via de nieuwe webomgeving Mijn Belastingdienst Zakelijk. Dit kan meestal niet meer via het oude portaal Inloggen voor ondernemers. Bekijk hoe u overstapt naar Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Aangifte doen per maand, per kwartaal of per jaar

De Belastingdienst laat u weten hoe vaak u btw-aangifte moet doen. Per maand, per kwartaal of per jaar. Meestal is dat per kwartaal. Als u per maand of per jaar aangifte wilt doen, kan dat onder voorwaarden.

Zorg dat u op tijd aangifte doet en betaalt

Zorg dat u op tijd btw-aangifte doet en betaalt. U moet zelf de uiterste aangifte- en betaaldatums in de gaten houden. U moet altijd btw-aangifte doen, ook als u in een periode geen omzet had of geen btw heeft betaald.

Als u niet op tijd aangifte doet of betaalt, krijgt u een naheffingsaanslag. Lees meer over naheffingsaanslagen voor de btw en wat u moet doen op Belastingdienst.nl.

Invullen van uw btw-aangifte

In de btw-aangifte geeft u de btw op die u in rekening heeft gebracht bij uw klanten. Verder geeft u de btw op die u aan uw leveranciers heeft betaald. Heeft een andere ondernemer btw naar u verlegd? Ook dat geeft u op in de aangifte. Het bedrag dat u moet betalen of terugkrijgt, berekent u zelf in uw aangifte. U krijgt van uw btw-aangifte geen belastingaanslag.

Factuurstelsel of kasstelsel

De btw berekent u met het factuurstelsel of het kasstelsel. Zijn uw klanten vooral ondernemers en rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen? Dan gebruikt u het factuurstelsel. U geeft dan de btw op die u in rekening heeft gebracht bij uw klanten. Ook als een klant in het aangiftetijdvak zijn rekening nog niet heeft betaald.

Het kasstelsel is voor bepaalde ondernemers die vooral aan particulieren leveren. U geeft de btw op over de inkomsten die op uw bankrekening zijn bijgeboekt. Of die u heeft ontvangen in uw kas.

Lees meer over btw berekenen met het kas- en factuurstelsel op Belastingdienst.nl.

Tarieven en vrijstellingen

Er zijn verschillende tarieven voor de btw. Sommige branches en activiteiten zijn vrijgesteld van btw.

Btw-aftrek als voorbelasting

U betaalt meestal btw over goederen of diensten die u koopt voor uw onderneming. Deze btw mag u in uw btw-aangifte aftrekken als voorbelasting. Voor sommige uitgaven mag u de btw niet aftrekken. Lees welke btw u niet mag aftrekken op Belastingdienst.nl.

Privégebruik

In de laatste btw-aangifte van het jaar geeft u de btw op van het privégebruik van:

 • auto van de zaak
 • gas, water, elektra en telefoon
 • bedrijfsgoederen

Lees meer over btw berekenen in de Toelichting bij de aangifte omzetbelasting op Belastingdienst.nl.

Misschien geen btw betalen met de kleineondernemersregeling

Is uw omzet per kalenderjaar maximaal € 20.000? Dan kunt u misschien meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR). U berekent dan geen btw aan uw klanten en u draagt ook geen btw af aan de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat u de btw over zakelijke kosten en investeringen niet kunt aftrekken. Op een paar uitzonderingen na, hoeft u geen btw-aangifte meer te doen.

Aanmelden KOR

Als u wilt meedoen met de KOR, moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst. Uw aanmelding moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van uw aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. Wilt u bijvoorbeeld meedoen vanaf 1 april, dan moet uw aanmelding 3 maart binnen zijn.

Had u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan doet u sinds 1 januari 2020 automatisch mee met de KOR. Wilt u stoppen met de KOR? Geef dit zelf door met het formulier Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling.

Oude Kleineondernemersregeling

De oude KOR kunt u niet toepassen over de aangiftetijdvakken vanaf 1 januari 2020. Wilt u de oude KOR toepassen bij de aangifte over een periode vóór 1 januari 2020? Dan moet u een suppletie-aangifte doen. In de rubriek 'Vermindering volgens de kleineondernemersregeling' kunt u de oude KOR toepassen of aanpassen.

Video Checklist kleineondernemersregeling (KOR)

Bekijk de KVK-video Checklist kleineondernemersregeling (KOR). In deze video ziet u aan de hand van 7 punten wat de KOR inhoudt.

Check of u onder bijzondere btw-regelingen valt

Kijk of u onder 1 van deze regelingen valt:

 • margeregeling

  De margeregeling kunt u misschien gebruiken als u handelt in gebruikte goederen. U berekent de btw dan niet over uw omzet, maar over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs.

 • reisbureauregeling

  Als uw diensten vallen onder de reisbureauregeling, moet u gebruikmaken van de reisbureauregeling. U betaalt dan btw over uw winstmarge op reisdiensten, in plaats van over de totaalprijs van de reisdienst.

 • verleggingsregeling

  Bij de verleggingsregeling brengt u geen btw in rekening, maar verlegt u de btw naar uw afnemer.

Btw-aangifte bij internationale handel

Levert u diensten in het buitenland? Of neemt u diensten af uit het buitenland? Gebruik dan het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland van de Belastingdienst. Hiermee ziet u wie de btw over deze diensten moet aangeven: u of uw leverancier. En in welk land dit moet. Voor goederen gebruikt u het hulpmiddel Goederen leveren naar het buitenland.

Fouten herstellen

Heeft u een fout gemaakt in uw btw-aangifte? Dan herstelt u dit met het formulier Suppletie Omzetbelasting.

Krijgt u in totaal € 1.000 of minder terug? Of moet u in totaal € 1.000 of minder bijbetalen? Dan mag u dit verwerken in uw eerstvolgende aangifte.

Feiten en cijfers: hoeveel btw ontvangt de overheid?

De grafiek toont de totale btw die de overheid ontvangen heeft, per kwartaal.

Aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen

Een bv of nv moet jaarlijks aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen. Dat doet u na afloop van het boekjaar van uw onderneming. Ook een stichting of vereniging moet soms aangifte vennootschapsbelasting doen.

Controleer uw voorlopige aanslag

Aan het begin van het boekjaar ontvangt u een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting van de Belastingdienst. Het bedrag van deze aanslag is berekend op basis van gegevens van vorige jaren. Controleer uw voorlopige aanslag. Verwacht u een hogere of lagere belastbare winst dan op uw aanslag staat? Vraag dan een wijziging van uw voorlopige aanslag aan. Ook als u het niet eens bent met uw voorlopige aanslag vraagt u een wijziging aan. U kunt geen bezwaar maken tegen de voorlopige aanslag. Tegen de definitieve aanslag kunt u wel bezwaar maken.

Doe aangifte vennootschapsbelasting

Is uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar? Dan moet u aangifte doen voor 1 juni van het volgende kalenderjaar. Voor gebroken en korte boekjaren gelden andere regels.

Ook als u geen voorlopige aanslag heeft ontvangen, moet u aangifte doen. Als u niet op tijd aangifte doet, kunt u een boete krijgen van de Belastingdienst.

U kunt op de volgende manieren aangifte doen:

Uitstel aanvragen

U kunt op 2 manieren uitstel aanvragen:

U krijgt binnen 3 weken een reactie van de Belastingdienst.

De standaardperiode van uitstel is 5 maanden. Wilt u langer uitstel? Geef dan uw redenen aan op het formulier.

Bezwaar maken tegen de definitieve aanslag

Bent u het niet eens met een definitieve aanslag of een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting? Maak dan bezwaar.

Tip: schakel een adviseur in

Voor de aangifte vennootschapsbelasting kunt u een adviseur inschakelen. Deze kan uw aangifte opstellen en indienen. U moet hem hiervoor machtigen.

Check de vpb-tarieven

De vpb-tarieven voor 2023 zijn 19% en 25,8%. Bekijk de tarieven voor de vennootschapsbelasting vanaf 2020 tot en met 2023.

Benut aftrekposten

Maak gebruik van aftrekposten en fiscale regelingen. U trekt dan een bedrag van de belastbare winst af. Hierdoor betaalt u minder belasting. Voorbeelden van aftrekposten zijn investeringsaftrek, zoals de KIA, EIA en MIA.

Feiten en cijfers: hoeveel vennootschapsbelasting ontvangt de overheid?

De grafiek toont de totale ontvangen vennootschapsbelasting door de overheid, per kwartaal. Dit is meestal het hoogst in het 1e kwartaal en het laagst in het 3e kwartaal.

Voorkom schijnzelfstandigheid als zzp'er met een modelovereenkomst

U bent samen met uw opdrachtgever verantwoordelijk voor afspraken over de samenwerking (arbeidsrelatie). Controleer of u een opdracht aanneemt in loondienst of als zelfstandige. En maak bij twijfel gebruik van een modelovereenkomst.

Wat is schijnzelfstandigheid?

Schijnzelfstandigheid is een situatie waarin u een opdracht aanneemt als ondernemer, maar eigenlijk in loondienst bent. De opdrachtgever is dan uw werkgever die zijn verplichtingen niet nakomt naar de Belastingdienst en naar u. De Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) maakt u samen verantwoordelijk voor afspraken over de werkrelatie. Zo voorkomt u schijnzelfstandigheid.

Check samen of er geen sprake is van loondienst

Check samen met uw opdrachtgever of er sprake is van loondienst. Als u niet in loondienst bent, hoeft u verder niets te doen. U kunt dan gewoon de opdracht uitvoeren als ondernemer.

U bent niet in loondienst als uit de check blijkt dat u aan 2 voorwaarden voldoet:

 1. Tenminste 1 van deze situaties geldt voor u:

  • U bepaalt zelf hoe u uw werk doet. Er is geen gezagsverhouding tussen u en uw opdrachtgever.
  • U kunt het werk ook door iemand anders laten doen.
  • U krijgt geen loon. U krijgt loon als u bijvoorbeeld vakantiegeld krijgt. Of als u doorbetaald krijgt bij ziekte.
 2. Er is geen fictieve dienstbetrekking.

  U heeft een fictieve dienstbetrekking als u tot een bepaalde groep zelfstandigen hoort. Alle groepen staan genoemd op de pagina van de check.

Gebruik een modelovereenkomst als u nog twijfelt

Een modelovereenkomst is een door de Belastingdienst goedgekeurd document. Hierin staan afspraken die de werkrelatie tussen een zzp’er en opdrachtgever verduidelijken. Als u werkt volgens een modelovereenkomst, bent u niet in loondienst. U bent dan een zelfstandige die een opdracht uitvoert.

Zzp’er met bv

Bent u zzp’er en in dienst bij uw eigen besloten vennootschap (bv)? Ook dan moet duidelijk zijn dat u niet in loondienst bent bij uw opdrachtgever. En is het goed om modelovereenkomsten te gebruiken om schijnzelfstandigheid te voorkomen. 

De Belastingdienst heeft voor de meeste situaties een modelovereenkomst. U bepaalt met uw opdrachtgever welke modelovereenkomst past bij uw situatie.

Vul de modelovereenkomst in met uw opdrachtgever en onderteken deze allebei. Bewaar het document in uw administratie en voer de opdracht uit volgens de afspraken in de overeenkomst.

Controleer de geldigheidsdatum

Een modelovereenkomst is 5 jaar geldig vanaf de datum dat deze door de Belastingdienst is goedgekeurd. Deze datum staat bovenaan op de modelovereenkomst, naast het kenmerknummer van het document. Loopt de modelovereenkomst die u wilt gaan gebruiken binnenkort af, of is deze al verlopen? Dan moet u de modelovereenkomst verlengen.

Geen passende modelovereenkomst gevonden?

Als er voor uw situatie geen modelovereenkomst is, dan is er waarschijnlijk sprake van loondienst. En kunt u geen modelovereenkomst gebruiken.

Als er sprake is van loondienst

Als er wel sprake is van loondienst, dan heeft u een andere arbeidsrelatie. U bent dan geen zzp'er, maar werknemer, en uw opdrachtgever is uw werkgever.

Uw werkgever moet:

 • loonheffingen inhouden en betalen
 • loon doorbetalen bij ziekte en vakantie
 • zich houden aan bijvoorbeeld ontslagregels

U moet controleren of u nog ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Als u geen ondernemer meer bent, heeft u geen recht op ondernemersaftrek.

Wet DBA geldt ook voor intermediair

Maakt u gebruik van een intermediair of bemiddelaar om een opdrachtgever te vinden? Dan moet ook de intermediair zich houden aan de wet DBA. Een intermediair kan op 2 verschillende manieren werken. Voor allebei is er een modelovereenkomst: bemiddeling tussen u en een opdrachtgever (bemiddelingsmodel) of als tussenkomst (tussenkomstmodel).

Bemiddelt de intermediair, maar sluit u zelf de overeenkomst met de opdrachtgever? Gebruik dan een modelovereenkomst die aansluit bij de werkzaamheden die u gaat uitvoeren.

Auto van de zaak

Heeft u een auto van de zaak, dan heeft dat gevolgen voor de inkomstenbelasting en de btw. Wanneer u uw zakelijke auto privé gebruikt, krijgt u te maken met bijtelling.

Kijk hoeveel bijtelling u moet betalen

Gebruikt u de auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer per jaar privé? Dan moet u bijtelling betalen. De bijtelling is een percentage van de catalogusprijs.

Bijtelling elektrische auto

Rijdt u een volledig elektrische auto, waterstofauto of zonnecelauto? Voor auto's zonder CO2-uitstoot geldt een lagere bijtelling. Lees meer over de financiële voordelen van zakelijk elektrisch rijden.

Auto van de zaak en de btw

Voor de btw mag u kiezen of u uw auto als zakelijk of privé aanmerkt. Ook als u uw auto voor de inkomstenbelasting als zakelijk aangeeft, kunt u uw auto voor de btw privé houden. Kiest u er bijvoorbeeld voor om de auto voor de btw tot het privévermogen te rekenen? Dan betekent dat niet automatisch dat de auto ook voor de inkomstenbelasting tot het privévermogen behoort. Zorg dat uw keuze duidelijk in uw administratie staat.

Zet u uw privéauto over op de zaak? Dan bent u eigenlijk klant en verkoper tegelijk. U mag deze aanschaf dan ook niet alsnog aftrekken.

Corrigeer uw btw-aangifte bij privégebruik van uw auto

Gebruikt u uw zakelijke auto ook privé? Dan moet u de aftrek corrigeren in de aangifte omzetbelasting aan het einde van het jaar. Dat betekent dat u dan btw moet betalen. Het is daarom belangrijk dat u uw ritten goed bijhoudt. Houd er ook rekening mee dat woon-werkverkeer voor de btw geldt als privékilometers. Gebruik hiervoor de rekenhulp btw en de auto.

Houdt u geen privéritten bij, dan rekent de Belastingdienst een standaardpercentage.

Trek uw autokosten af van uw winst

U kunt alle autokosten aftrekken van uw winst. Bijvoorbeeld onderhoud, APK, parkeerkosten en de motorrijtuigenbelasting. Ook mag u via jaarlijkse afschrijving de aanschafkosten aftrekken van uw winst. Gebruikt u de auto ook privé? Dan kunt u alleen de kosten aftrekken voor het deel dat u de auto zakelijk gebruikt.

Auto van de zaak en inkomstenbelasting

Uw auto is verplicht van de zaak als u er per jaar niet meer dan 500 kilometer privé mee rijdt. Rijdt u meer dan 500 kilometer per jaar privé, dan mag u er ook voor kiezen om uw auto privé op te voeren. U mag er dan nog steeds zakelijk mee rijden. Maar er gelden dan wel andere regels voor de inkomstenbelasting.

Zorg voor een complete rittenregistratie

Met een rittenregistratie kunt u bewijzen dat u niet meer dan 500 privékilometers per jaar heeft gereden. Dan hoeft u geen bijtelling te betalen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld RitRegistratieSystemen. U mag ook een eigen systeem gebruiken. Daarin moeten wel alle gegevens staan die nodig zijn voor een complete rittenregistratie.

Zet de waarde van uw auto op uw zakelijke balans

Kiest u ervoor om uw auto zakelijk te gebruiken? Dan zet u de aanschafwaarde op de balans van uw bedrijf. Daarna mag u jaarlijks de gemaakte autokosten én de jaarlijkse afschrijving (van aanschaf- tot restwaarde) aftrekken. Het bedrag dat vervolgens jaarlijks op de balans staat, heet de boekwaarde. Let er wel op dat de auto op uw naam staat.

Zakelijke auto leasen

Wilt u een auto leasen voor uw bedrijf? Dan kunt u aan deze leasevormen denken:

Operational lease

U least een auto en betaalt een vast bedrag per maand voor het gebruik van de auto. De leasemaatschappij blijft eigenaar en de auto behoort dan ook niet tot uw ondernemingsvermogen. U zet de waarde van de auto dus niet op uw balans.

Financial lease

Dit is een kredietvorm waarmee u een auto koopt op naam van uw bedrijf. U betaalt de lening af in termijnen. Anders dan bij operational lease, kunt u de auto bij financial lease wél op de balans zetten. Hierdoor heeft u in de meeste gevallen recht op afschrijving en renteaftrek.

Feiten en cijfers: hoeveel auto’s van de zaak rijden er rond?

Sinds 2014 neemt het aantal personenauto’s op naam van een bedrijf of instelling jaarlijks toe. Begin 2020 waren er ruim 1 miljoen auto’s van de zaak.

Uw privéauto zakelijk gebruiken

U gebruikt uw privéauto voor uw bedrijf. Dan mag u een zakelijke kilometervergoeding van € 0,21 per kilometer aftrekken van uw winst. En u mag de btw op uw autokosten aftrekken voor uw zakelijke kilometers. U moet dan wel een kilometerregistratie bijhouden. 

Pas uw inkomstenbelasting en btw aan

Het is belangrijk te weten of uw auto een privéauto is of een auto van de zaak. Er zijn namelijk verschillen die gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting en de btw.

Check of u een privéauto heeft of een auto van de zaak:

 • Rijdt u meer dan 500 kilometer per jaar privé? Dan mag u ervoor kiezen om uw auto privé te houden.
 • Gebruikt u uw auto 500 kilometer of minder per jaar privé? Dan heeft u voor de inkomstenbelasting verplicht een auto van de zaak. Er gelden dan andere regels.

Kilometervergoeding aftrekken voor de inkomstenbelasting

Kiest u ervoor om uw auto privé te houden? Dan trekt u geen autokosten af van uw winst. Wel kunt u de kilometervergoeding gebruiken. U trekt dan € 0,21 per zakelijke kilometer af van uw winst. Dit is vooral interessant als u veel zakelijke kilometers rijdt.

Btw over autokosten aftrekbaar

U mag de btw op uw autokosten aftrekken voor zover u de auto gebruikt voor uw btw-belaste omzet.

U mag geen btw aftrekken over:

 • vrijgestelde omzet
 • privégebruik

Houd er rekening mee dat u aan het eind van het jaar nog btw moet betalen voor het privégebruik van uw auto. Woon-werkverkeer geldt als privé. Registreer daarom uw kilometers.

Rekenvoorbeeld:

Bekijk een voorbeeld btw-berekening voor zakelijk gebruik van een privéauto op Belastingdienst.nl. Of gebruik de rekenhulp btw en de auto om de btw-aftrek te berekenen.

Houd een kilometerregistratie bij

Met een kilometerregistratie bewijst u hoeveel kilometers u per jaar zakelijk rijdt en hoeveel privé. U kunt bijvoorbeeld 1 van de RitRegistratieSystemen (RRS) gebruiken om uw zakelijke kilometers bij te houden. Deze zijn goedgekeurd door de Belastingdienst.

U mag ook een eigen systeem voor kilometerregistratie gebruiken. Daar moet u dan wel dezelfde gegevens in bijhouden voor een sluitende rittenregistratie.

Houdt u geen kilometerregistratie bij? Dan betaalt u voor het privégebruik 1,5% van de cataloguswaarde van de auto inclusief btw en bpm.