Administratie en Belastingen

Handige tool: Handboek ondernemen Belastingdienst

Informatie over belastingen, bijdragen en socialeverzekeringspremies.

Het Handboek

Administratie opzetten en bijhouden

Het is belangrijk om direct bij de start van uw bedrijf een goede administratie op te zetten en bij te houden, bij voorkeur digitaal. Een goede  administratie geeft u continu inzicht in de financiële positie van uw onderneming. Stijgen uw inkomsten of juist uw uitgaven? En welke klanten hebben nog niet betaald? Uw administratie is een stuurmiddel voor uw onderneming. Daarnaast bent u wettelijk verplicht een administratie bij te houden en deze te bewaren.

U kunt uw financiële administratie zelf doen. Of kies voor het uitbesteden van uw administratie aan een boekhouder of accountant. Een goede boekhouder of accountant betaalt zich vaak terug. Deze financiële specialisten richten uw boekhouding optimaal in, staan u bij met advies en zijn op de hoogte van verschillende fiscale voordelen.

Lees meer over het opzetten van uw administratie

Wanneer bent u ondernemer?

De een noemt zich zzp'er, de ander freelancer. Of mkb'er. Maar wanneer bent u eigenlijk ondernemer voor de Belastingdienst? Wat is het verschil tussen ondernemer voor de inkomstenbelasting en ondernemer voor de btw? En wanneer bent u ondernemer voor KVK? 'Ondernemer' is net als 'zzp'er', 'freelancer' en 'mkb'er' geen rechtsvorm. Toch is het belangrijk om te weten of de Belastingdienst en KVK u als ondernemer zien: u heeft dan verplichtingen en misschien ook financiële voordelen.

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

U verkoopt producten of levert tegen betaling diensten. En u kunt winst verwachten. Dan bent u misschien ondernemer voor de inkomstenbelasting. Spelen uw activiteiten zich af binnen de hobby- of familiesfeer, dan bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. 

Als u aangifte heeft gedaan, bepaalt de Belastingdienst of uw inkomen telt als 'winst uit onderneming'. Zo ja, dan bent u ondernemer. Hierbij let de Belastingdienst bijvoorbeeld op: 

 • zelfstandigheid. Bepaalt u zelf hoe u uw werk doet? Stelt u zelf uw prijzen vast? Gebruikt u eigen materialen, gereedschappen of apparatuur? 
 • ondernemersrisico. Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf? Loopt u financieel risico als u uw werk niet goed doet? 
 • continuïteit. Stopt u tijd en geld in het werven van nieuwe klanten? Beschikt u over genoeg geld om het bedrijf een tijd te laten draaien? 
 • omvang van uw bedrijf. Werkt u voor verschillende opdrachtgevers? Wat is de gemiddelde jaaromzet?

Of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, hangt dus af van uw situatie. Het ene jaar kunt u ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn en het andere jaar niet. Met de OndernemersCheck krijgt u hiervan een goed idee. Overleg bij twijfel met een fiscaal dienstverlener of met de Belastingdienst.

Verschillende criteria voor ondernemerschap en wet DBA

Als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, kunt u toch voor bepaalde opdrachten in loondienst zijn. Want de criteria om te bepalen of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, zijn anders dan de criteria van de wet DBA

Bij de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting draait het om uw hele situatie als ondernemer. Dus om hoe u werkt en om alle opdrachten in een bepaald belastingjaar.

Bij de wet DBA gaat het om de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer bij 1 opdracht. Centraal staat de vraag of er sprake is van loondienst: moet de opdrachtgever voor die ene opdracht loonheffingen inhouden en betalen?

Check of u aftrekposten en speciale regelingen mag gebruiken

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag u speciale regelingen gebruiken. Bijvoorbeeld de ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling, verschillende startersregelingen en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat mag bij bepaalde regelingen alleen als u ook voldoet aan het urencriterium.

Door de speciale regelingen betaalt u minder belasting. Het kan dus voordelig zijn om ondernemer voor de inkomstenbelasting te zijn. Maar lang niet iedereen die ondernemer voor de inkomstenbelasting wil zijn, is dat volgens de Belastingdienst ook.

Geen ondernemer, wel resultaatgenieter

U verkoopt producten of levert tegen betaling diensten en u kunt winst verwachten. En u bent volgens de Belastingdienst geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dan bent u 'resultaatgenieter'. Uw inkomsten tellen dan als resultaat uit overig werk.

Als resultaatgenieter heeft u geen recht op de speciale regelingen voor ondernemers voor de inkomstenbelasting. Wel kunt u de kosten die u voor uw werk maakt, aftrekken van uw winst. En misschien bent u ondernemer voor de btw.

Wanneer bent u ondernemer voor de btw?

Om te beoordelen of u ondernemer voor de btw bent, let de Belastingdienst op de volgende zaken:
 • Oefent u zelfstandig een bedrijf of beroep uit?
 • Heeft u regelmatig inkomsten?
 • Heeft u inkomsten naast uw werk in vaste dienst?
 • Probeert u te verdienen met een recht of met vermogen, zoals spaargeld, beleggingen of een (vakantie)woning?

Als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, dan bent u meestal ook ondernemer voor de btw. Bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan kunt u nog wel ondernemer voor de btw zijn.

Kleineondernemersregeling

Bent u ondernemer voor de btw? Als uw onderneming in Nederland is gevestigd, kunt u misschien meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR). Dat kan financieel voordelig zijn.

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe KOR in. Uw aanmelding moet uiterlijk 20 november bij de Belastingdienst binnen zijn. Heeft u een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan hoeft u zich niet aan te melden: de Belastingdienst meldt u automatisch aan voor de nieuwe KOR. Wilt u dit niet, dan moet u zich afmelden. Uw afmelding moet uiterlijk 20 november bij de Belastingdienst binnen zijn.

De huidige kleineondernemersregeling kunt u tot 1 januari 2020 gebruiken.

Wanneer bent u ondernemer voor KVK?

KVK gebruikt 3 criteria om te bepalen of u ondernemer bent: 
 • U levert goederen of diensten. 
 • U vraagt hier een meer dan symbolische vergoeding voor. 
 • U neemt deel aan het (normale) economische verkeer. 
Als u aan deze criteria voldoet, kan KVK uw onderneming inschrijven.

Aangifte inkomstenbelasting doen

U betaalt belasting over uw belastbaar inkomen. Dit zijn uw inkomsten min de aftrekposten en fiscale regelingen, zoals bedrijfskosten en afschrijvingen. U moet hiervan aangifte doen voor 1 mei bij de Belastingdienst.

Ga na of u aangifte inkomstenbelasting moet doen

Als u een aangiftebrief ontvangt, moet u aangifte inkomstenbelasting doen. Heeft u geen aangiftebrief ontvangen, maar verwacht u dat u meer dan € 45 belasting moet betalen of denkt u dat u meer dan € 14 terugkrijgt? Doe dan ook aangifte.

Doe uw digitale aangifte voor 1 mei

U bent verplicht digitaal aangifte te doen. Uw aangifte staat vanaf 1 maart klaar in Mijn Belastingdienst. Stuur uw aangifte in voor 1 mei.

Digitaal aangifte doen kan op verschillende manieren. Via Mijn Belastingdienst, aangiftesoftware of administratiesoftware of een fiscaal adviseur. Vergeet niet dat u hoe dan ook uw DigiD nodig heeft.

Check de aftrekposten en fiscale regelingen

U kunt bij uw aangifte aftrekposten en fiscale regelingen aftrekken van uw winst. U betaalt dan minder inkomstenbelasting. Voorbeelden van deze aftrekposten en fiscale regelingen zijn:

 • ondernemersaftrek
 • bedrijfskosten
 • afschrijvingen
 • bedrijfsruimte.

Btw-aangifte doen

Iedere ondernemer moet digitaal btw-aangifte doen. In de btw-aangifte geeft u de btw op die u uw klanten in rekening heeft gebracht. De btw die uw leveranciers aan u hebben berekend (de voorbelasting), trekt u af. Doe op tijd btw-aangifte en betaal op tijd. Zo voorkomt u een naheffing.

De 1e keer btw-aangifte doen

Als u uw onderneming inschrijft in het Handelsregister van KVK, krijgt u direct een btw-nummer. En van de Belastingdienst krijgt u een brief waarin staat hoe en wanneer u btw-aangifte moet doen. Ook krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u digitaal aangifte kunt doen. Het kan zijn dat u de 1e btw-aangifte op papier moet doen. U hoort dit van de Belastingdienst.

Digitaal aangifte doen

U doet digitaal btw-aangifte. Dat kan op de volgende manieren:

U kunt de btw-aangifte ook uitbesteden.

Aangifte doen per maand, per kwartaal of per jaar

De Belastingdienst laat u weten hoe vaak u btw-aangifte moet doen. Per maand, per kwartaal of per jaar. Meestal is dat per kwartaal. Als u per maand of per jaar aangifte wilt doen, kan dat onder voorwaarden

Misschien geen btw betalen met de nieuwe kleineondernemersregeling

Heeft u in een kalenderjaar een maximale omzet van € 20.000? Dan kunt u misschien meedoen met de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Deze regeling gaat in vanaf 1 januari 2020. Als u meedoet, berekent u geen btw aan uw klanten. U draagt dan ook geen btw af aan de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat u de btw over zakelijke kosten en investeringen niet kunt aftrekken. Op een paar uitzonderingen na, hoeft u geen aangifte btw meer te doen.

Wilt u meedoen, dan moet uw aanmelding uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn. Heeft u een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan meldt de Belastingdienst u automatisch aan. Uw afmelding hiervoor moet uiterlijk 20 november binnen zijn.

De huidige kleineondernemersregeling kunt u tot 1 januari 2020 gebruiken. Deze regeling is voor ondernemers die per kalenderjaar maximaal € 1.883 btw moeten betalen.

Zorg dat u op tijd aangifte doet en betaalt

Zorg dat u op tijd btw-aangifte doet en betaalt. U krijgt geen uitnodiging om aangifte te doen. U moet zelf de uiterste aangifte- en betaaldatums in de gaten houden. Met de app Btw-Alert krijgt u een herinnering als u btw-aangifte moet doen. U moet altijd btw-aangifte doen, ook als u in een periode geen omzet had of geen btw heeft betaald.

Het bedrag dat u moet betalen of terugkrijgt, berekent u zelf in uw aangifte. U krijgt van uw btw-aangifte geen aanslag.

Als u niet op tijd aangifte doet of betaalt, krijgt u een naheffingsaanslag. U leest hier meer over bij Een naheffingsaanslag voor de btw – zo handelt u hem snel af.

Btw-aangifte bij internationale handel

Levert u diensten in het buitenland? Of neemt u diensten af uit het buitenland? Gebruik dan het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland van de Belastingdienst. Hiermee ziet u wie de btw over deze diensten moet aangeven: u of uw leverancier. En in welk land dit moet. Voor goederen gebruikt u het hulpmiddel Leveren van goederen naar het buitenland.

Invullen van uw btw-aangifte

In de btw-aangifte geeft u de btw op die u in rekening heeft gebracht bij uw klanten. Verder geeft u de btw op die u aan uw leveranciers heeft betaald. Ook de btw die naar u verlegd is, geeft u op in de aangifte. Het saldo betaalt u of krijgt u terug.

De btw berekent u met het factuurstelsel of het kasstelsel. Zijn uw klanten vooral ondernemers en rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen? Dan gebruikt u het factuurstelsel. U geeft dan de btw op die u in rekening heeft gebracht bij uw klanten. Ook als een klant in het aangiftetijdvak zijn rekening nog niet heeft betaald. Het kasstelsel is voor bepaalde ondernemers die vooral aan particulieren leveren. U geeft de btw op over de inkomsten die op uw bankrekening zijn bijgeboekt. Of die u heeft ontvangen in uw kas.

Er zijn verschillende tarieven en vrijstellingen. Voor sommige uitgaven mag u de btw niet aftrekken. In de laatste btw-aangifte van het jaar geeft u de btw op van het privégebruik van:

 • auto van de zaak
 • gas, water, elektra en telefoon
 • bedrijfsgoederen
In de Toelichting bij de aangifte omzetbelasting van de Belastingdienst leest u meer over het berekenen van de btw.

Fouten herstellen

Heeft u een fout gemaakt in uw btw-aangifte? Dan herstelt u dit met een Suppletie Omzetbelasting

Krijgt u in totaal € 1.000 of minder terug? Of moet u in totaal € 1.000 of minder bijbetalen? Dan mag u dit verwerken in uw eerstvolgende aangifte.

Check of u valt onder bijzondere btw-regelingen

Kijk of u onder 1 van deze regelingen valt:

 • margeregeling

  De margeregeling kunt u misschien gebruiken als u handelt in gebruikte goederen. U berekent de btw dan niet over uw omzet, maar over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs.

 • reisbureauregeling

  Als uw diensten vallen onder de reisbureauregeling, moet u gebruikmaken van de reisbureauregeling. U betaalt dan btw over uw winstmarge op reisdiensten, in plaats van over de totaalprijs van de reisdienst.

 • verleggingsregeling

  Bij de verleggingsregeling brengt u geen btw in rekening, maar verlegt u de btw naar uw afnemer.

 • landbouwregeling

  De landbouwregeling is afgeschaft per 1 januari 2018. Maakte u tot 1 januari 2018 gebruik van deze regeling? Misschien kunt u dan gebruikmaken van een overgangsregeling . Dan kunt u btw terugvragen over investeringen die u voor 1 januari 2018 hebt gedaan.

Feiten en cijfers: hoeveel btw ontvangt de overheid?

De grafiek toont de totale btw die de overheid ontvangen heeft, per kwartaal.

Aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen

Een bv of nv moet jaarlijks aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen. Dat doet u na afloop van het boekjaar van uw onderneming. Ook een stichting of vereniging moet soms aangifte vennootschapsbelasting doen.

Controleer uw voorlopige aanslag

Aan het begin van het boekjaar ontvangt u een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting van de Belastingdienst. Het bedrag van deze aanslag is berekend op basis van gegevens van vorige jaren. Controleer uw voorlopige aanslag. Verwacht u een hogere of lagere belastbare winst dan op uw aanslag staat? Vraag dan een wijziging van uw voorlopige aanslag aan. Ook als u het niet eens bent met uw voorlopige aanslag vraagt u een wijziging aan. U kunt geen bezwaar maken tegen de voorlopige aanslag. Tegen de definitieve aanslag kunt u wel bezwaar maken.

Doe aangifte vennootschapsbelasting

Is uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar? Dan moet u aangifte doen voor 1 juni van het volgende kalenderjaar. Voor gebroken en korte boekjaren gelden andere regels.

Ook als u geen voorlopige aanslag heeft ontvangen, moet u aangifte doen. Als u niet op tijd aangifte doet, kunt u een boete krijgen van de Belastingdienst.

U kunt op de volgende manieren aangifte doen:

Uitstel aanvragen

U kunt op 2 manieren uitstel aanvragen:

U krijgt binnen 3 weken een reactie van de Belastingdienst.

De standaardperiode van uitstel is 5 maanden. Wilt u langer uitstel? Geef dan uw redenen aan op het formulier.

Bezwaar maken tegen de definitieve aanslag

Bent u het niet eens met een definitieve aanslag of een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting? Maak dan bezwaar.

Tip: schakel een adviseur in

Voor de aangifte vennootschapsbelasting kunt u een adviseur inschakelen. Deze kan uw aangifte opstellen en indienen. U moet hem hiervoor machtigen.

Check de tarieven

Bekijk de tarieven voor de vennootschapsbelasting voor 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. Het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) gaat in 2019-2021 in drie jaarlijkse stappen omlaag.

Benut aftrekposten

Maak gebruik van aftrekposten en fiscale regelingen. U trekt dan een bedrag van de belastbare winst af. Hierdoor betaalt u minder belasting. Voorbeelden van aftrekposten zijn investeringsaftrek, zoals de KIA, EIA en MIA.

Wijzigingen vennootschapsbelasting 2019

Per 1 januari 2019 is de Wet vennootschapsbelasting op de volgende onderdelen gewijzigd:

Feiten en cijfers: hoeveel vennootschapsbelasting ontvangt de overheid?

De grafiek toont de totale ontvangen vennootschapsbelasting door de overheid, per kwartaal. Dit is meestal het hoogst in het 1e kwartaal en het laagst in het 3e kwartaal.

Schijnzelfstandigheid voorkomen als zzp'er

Ook al werkt u al jaren als zzp’er, toch kan de Belastingdienst uw arbeidsrelatie met uw opdrachtgever zien als loondienst (dienstverband). Dan bent u opeens schijnzelfstandig. U en uw opdrachtgever kunnen dan met flinke kosten te maken krijgen, zoals loonbelasting en sociale premies. Hoe voorkomt u dat u schijnzelfstandig wordt?

Check of u risico loopt

De Belastingdienst beoordeelt of er sprake is van loondienst aan de hand van de volgende vragen:

 • Heeft u zich verplicht tot persoonlijke arbeid? Dat is zo als u het werk zelf moet doen: u kunt dus niet zomaar iemand anders in uw plaats sturen.
 • Is er een gezagsverhouding tussen u en uw opdrachtgever? Bepaalt uw opdrachtgever bijvoorbeeld hoe u de opdracht doet?
 • Krijgt u loon? Bijvoorbeeld vast loon per maand. Krijgt u bijvoorbeeld ook betaald als u ziek bent?

Als het antwoord op alle vragen 'ja' is, dan bent u in loondienst. Uw opdrachtgever moet dan loonheffingen inhouden en betalen.

Als het antwoord op minstens 1 vraag 'nee' is, dan bent u niet in loondienst. Uw opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen. Behalve als er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Want dan bent u tóch in loondienst. Uw opdrachtgever moet zelf nagaan of u een fictieve dienstbetrekking heeft.

Voorkom problemen: gebruik een modelovereenkomst

Twijfelt u of u in loondienst werkt? Om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van loondienst, kunt u een modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken. In zo'n modelovereenkomst leggen u en uw opdrachtgever de afspraken vast. U moet dan in de praktijk wél werken volgens de afspraken in die overeenkomst.

De modelovereenkomst is onderdeel van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA).

U bent niet verplicht om een modelovereenkomst te gebruiken. Maar dat is wel verstandig. Vooral in situaties waarin het niet meteen duidelijk is of er sprake is van loondienst. In het stappenplan leest u wat u moet doen als u een modelovereenkomst wilt gebruiken. U kunt ook een modelovereenkomst zoeken.

Overeenkomst maken en laten beoordelen door Belastingdienst

U mag een modelovereenkomst van de Belastingdienst zelf aanpassen. Maar uw aanpassingen mogen niet in strijd zijn met de geel gemarkeerde bepalingen van de modelovereenkomst. U kunt ook een eigen overeenkomst opstellen. Als u twijfelt, kunt u de aangepaste modelovereenkomst of uw eigen overeenkomst laten beoordelen door de Belastingdienst.

Verschillende criteria voor de wet DBA en ondernemerschap

Als u volgens de wet DBA niet in loondienst werkt, bent u niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Want de criteria van de wet DBA zijn anders dan de criteria om te bepalen of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Bij de wet DBA gaat het om de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer bij 1 opdracht. Centraal staat de vraag of er sprake is van loondienst: moet de opdrachtgever voor die ene opdracht loonheffingen inhouden en betalen?

Bij de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting draait het om uw hele situatie als ondernemer. Dus om hoe u werkt en om alle opdrachten in een bepaald belastingjaar.

Handhaving wet DBA uitgesteld

Tot 1 januari 2021 is de handhaving van de wet DBA uitgesteld. Dus huurt een opdrachtgever u in? En constateert de Belastingdienst achteraf dat er sprake is van loondienst? Dan legt de Belastingdienst tot 1 januari 2021 geen boetes en naheffingen op.

Wel handhaaft de Belastingdienst bij kwaadwillenden.

Auto van de zaak

Heeft u een auto van de zaak, dan heeft dat gevolgen voor de inkomstenbelasting en de btw. Wanneer u uw zakelijke auto privé gebruikt, krijgt u te maken met bijtelling.

Kijk hoeveel bijtelling u moet betalen

Als u de auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt, dan moet u bijtelling betalen. De bijtelling is een percentage van de catalogusprijs.

Auto van de zaak en de btw

Voor de btw mag u kiezen of u de auto zakelijk of privé houdt. Uw keuze voor de inkomstenbelasting maakt daarbij niet uit. Uw auto kan op de onderneming staan, maar voor de btw kunt u nog altijd kiezen om de auto privé te houden. Die keuze moet blijken uit uw administratie. Voor de inkomstenbelasting heeft uw keuze geen gevolgen.

Zorg voor een sluitende rittenregistratie

Met een sluitende rittenregistratie kunt u bewijzen dat u niet meer dan 500 privékilometers per jaar heeft gereden. Dan hoeft u geen bijtelling te betalen. Maak bijvoorbeeld gebruik van RitRegistratieSystemen. U mag ook een eigen systeem gebruiken. Daarin moeten wel alle gegevens staan die nodig zijn voor een sluitende rittenregistratie.

Trek uw autokosten af van uw winst

U kunt alle autokosten aftrekken van uw winst. Bijvoorbeeld onderhoud, APK, parkeerkosten en de motorrijtuigenbelasting. Ook mag u via jaarlijkse afschrijving de aanschafkosten aftrekken van uw winst. Zet u een privéauto op de zaak, dan mag u de aanschafkosten niet alsnog aftrekken.

Corrigeer uw btw-aangifte bij privégebruik van uw auto

Gebruikt u uw zakelijke auto ook privé, dan moet u de aftrek corrigeren in de aangifte omzetbelasting aan het einde van het jaar. Dat betekent dat u dan btw moet betalen. Een sluitende rittenregistratie is hierbij belangrijk. Houd er ook rekening mee dat woon-werkverkeer voor de btw geldt als privé-kilometers. Maak gebruik van de rekenhulp btw privégebruik auto.

Auto van de zaak en inkomstenbelasting

Uw auto is verplicht van de zaak als u er per jaar niet meer dan 500 kilometer privé mee rijdt. Rijdt u meer dan 500 kilometer per jaar privé, dan mag u er ook voor kiezen om uw auto privé op te voeren. U mag er dan ook nog steeds zakelijk mee rijden. Maar dan gelden er andere regels voor de inkomstenbelasting.

Zet de waarde van uw auto op uw zakelijke balans

Kiest u ervoor om uw auto voor de zaak te gebruiken, dan zet u de aanschafwaarde op de balans van uw bedrijf. Daarna mag u jaarlijks de autokosten van dat bedrag aftrekken. Het bedrag dat vervolgens jaarlijks op de balans staat, heet de boekwaarde. Let er wel op dat de auto op uw naam staat.

Leasen

Wanneer u voor uw onderneming een auto wilt leasen, kunt u aan de volgende leasevormen denken:

Operational lease

U least een auto en betaalt een vast bedrag per maand voor het gebruik van de auto. De leasemaatschappij blijft eigenaar van de auto. De auto behoort dan ook niet tot uw ondernemingsvermogen. U zet de waarde van de auto niet op uw balans.

Financial lease

Dit is een kredietvorm waarmee u een auto koopt op naam van uw bedrijf. U betaalt de lening af in termijnen. Anders dan operational lease, kunt u de auto nu wel op de balans zetten. Hierdoor heeft u in de meeste gevallen recht op afschrijving en renteaftrek.

Feiten en cijfers: hoeveel auto’s van de zaak rijden er rond?

Sinds 2014 neemt het aantal personenauto’s op naam van een bedrijf of instelling jaarlijks toe. Begin 2019 waren er bijna 1 miljoen auto’s van de zaak.

Uw privéauto zakelijk gebruiken

U gebruikt uw privéauto voor uw bedrijf. Dan mag u 19 cent per zakelijke kilometer aftrekken van uw winst. En u mag de btw op uw autokosten aftrekken voor uw zakelijke kilometers. U moet dan wel een kilometerregistratie bijhouden.

Pas uw inkomstenbelasting en btw aan

Het is belangrijk te weten of uw auto een privéauto is of een auto van de zaak. Er zijn namelijk verschillen die gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting en de btw.

Zo weet u of u een privéauto heeft of een auto van de zaak

 • Als u meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, dan mag u ervoor kiezen om uw auto privé te houden.
 • U gebruikt uw auto 500 kilometer of minder per jaar privé? Dan heeft u voor de inkomstenbelasting verplicht een auto van de zaak. Er gelden dan andere regels.

Inkomstenbelasting

U kiest ervoor om uw auto privé te houden. Dan trekt u geen autokosten af van uw winst. Wel mag u 19 cent per zakelijke kilometer aftrekken van uw winst. Dit is vooral interessant als u veel zakelijke kilometers rijdt.

Btw

U mag de btw op uw autokosten aftrekken voor zover u de auto gebruikt voor uw btw-belaste omzet. Btw over uw autokosten voor vrijgestelde omzet en voor privégebruik mag u niet aftrekken. Houd er ook rekening mee dat u aan het eind van het jaar nog btw moet betalen voor het privégebruik van uw auto. Woon-werkverkeer geldt ook als privégebruik. Registreer daarom uw kilometers. Bekijk een voorbeeld btw-berekening voor zakelijk gebruik van een privéauto op Belastingdienst.nl.

Houd uw kilometers bij

Met een sluitende kilometerregistratie bewijst u hoeveel kilometers u per jaar zakelijk rijdt en hoeveel privé. U kunt hiervoor bijvoorbeeld 1 van de RitRegistratieSystemen (RRS) gebruiken. Deze hebben de goedkeuring van de Belastingdienst. Een eigen systeem gebruiken mag, maar moet wel dezelfde gegevens bevatten voor een sluitende rittenregistratie. Houdt u geen kilometerregistratie bij, dan betaalt u voor het privégebruik 1,5% van de cataloguswaarde inclusief btw en bpm aan btw.