Bedrijf organiseren

Video 'Succesvol van start - Bedrijf organiseren'

met de belangrijkste info over het organiseren van uw bedrijf

Bekijk de video

Ondernemingsplan schrijven

Als u een eigen bedrijf begint, is het verstandig om een ondernemingsplan te schrijven. Wanneer u een financiering aanvraagt is een ondernemingsplan veelal verplicht. Maar ook als u geen financiering nodig heeft, is het goed om uw plannen op papier te zetten. Zie het als een handvat voor uzelf als ondernemer. Het geeft u inzicht in wat u precies wilt gaan doen en hoe u het gaat aanpakken.
Bekijk ook de video 'Succesvol van start - Plannen op papier' >>

Format ondernemingsplan

U kunt gebruik maken van een format ondernemingsplan. ROZ heeft een gratis format beschikbaar. 

Download het ROZ format ondernemingsplan

Business Model Canvas

Om uw eerste ondernemersideeën uit te werken naar een concreet plan, is het Business Model Canvas een handige tool. In dit model worden de belangrijkste pijlers van het ondernemerschap kort en concreet op één A4 benoemd en heeft u direct overzicht. ROZ heeft een gratis format beschikbaar.

Download het ROZ Business Model Canvas

 

Inschrijven bij KVK: dit moet u weten

Start u een eigen bedrijf, dan moet u zich inschrijven in het Handelsregister van KVK. Deze inschrijving kost € 80,10. U hoeft zich niet apart in te schrijven bij de Belastingdienst. Dat gebeurt automatisch na uw inschrijving bij KVK. 

Wanneer inschrijven bij KVK?

U moet zich inschrijven bij KVK als u ondernemer bent. Volgens KVK bent u ondernemer als u goederen of diensten levert aan anderen om winst te maken. Lees aan welke 3 voorwaarden (ondernemerscriteria) u moet voldoen om u in te schrijven.

Automatische registratie Belastingdienst

Na uw inschrijving in het Handelsregister geeft KVK uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden.

De Belastingdienst bepaalt of u ondernemer bent voor de omzetbelasting. Dit betekent dat u btw in rekening moet brengen en afdragen aan de Belastingdienst. Btw die uw leveranciers aan u in rekening brengen, mag u aftrekken in de btw-aangifte. U ontvangt een omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id) van de Belastingdienst.

De Belastingdienst bepaalt ook of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Doe de OndernemersCheck van de Belastingdienst.

Bereid uw inschrijving voor

Voordat u zich inschrijft bij KVK moet u zich voorbereiden. Regel het volgende:

1. Bedenk een bedrijfsnaam

U heeft een bedrijfsnaam nodig om uw bedrijf in te schrijven bij KVK. Een bedrijfsnaam moet aan deze regels voldoen:

 • Uw bedrijfsnaam moet passen bij wat uw bedrijf doet en mag geen verkeerde indruk wekken. Noem bijvoorbeeld niet het woord 'internationaal' in uw naam als u geen zaken doet in het buitenland. 
 • Gebruik geen merknamen of bestaande handelsnamen van anderen. Check of uw naam al bestaat met de Naamchecker van KVK en Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).
 • Voorkom verwarring met bestaande handelsnamen.
 • Uw handelsnaam mag bestaan uit cijfers en leestekens. Bijvoorbeeld , + en &. Let hierbij op dat uw handelsnaam goed uit te spreken is. De Handelsnaamwet beschermt deze toevoegingen niet. U kunt proberen het vast te leggen via het merkenrecht

2. Kies een rechtsvorm

Als startende ondernemer moet u een rechtsvorm kiezen. Bijvoorbeeld een eenmanszaak, vof of bv. Welke rechtsvorm het beste past bij uw bedrijf, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoe u de aansprakelijkheid regelt en wat voordelig is voor de af te dragen belastingen.

3. Controleer of u UBO’s moet inschrijven

Afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf, moet u de ultimate beneficial owners (UBO’s) van uw bedrijf inschrijven in het UBO-register. UBO’s zijn personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van een bedrijf of er zeggenschap over hebben. Bijvoorbeeld de persoon die meer dan 25% van de aandelen heeft in een bv. 

Kijk bij uw rechtsvorm of u UBO’s moet inschrijven. Lees meer over het UBO-register op KVK.nl.

4. Maak een afspraak

Om uw inschrijving in het Handelsregister definitief te maken moet u langskomen bij KVK. Zonder afspraak is uw inschrijving niet geldig. Tijdens uw bezoek aan KVK ontvangt u direct uw KVK-nummer. Een afspraak maken doet u online. Vul het inschrijfformulier van KVK in. Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

 • uw persoonsgegevens
 • de contactgegevens van uw bedrijf
 • een omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten
 • in welke branche u gaat ondernemen

5. Neem de huurovereenkomst van uw bedrijfspand mee

Vestigt u uw bedrijf in een bedrijfspand? Neem dan de huurovereenkomst mee. Is deze nog niet getekend? Neem dan een intentieverklaring mee van bijvoorbeeld uw makelaar. 

Heeft uw onderneming meerdere vestigingen? Dan krijgt elke vestiging een uniek vestigingsnummer van 12 cijfers.

Wanneer moet u zich inschrijven?

U kunt zich op 3 momenten inschrijven bij een KVK-kantoor:

 1. Uiterlijk 1 week nadat u gestart bent met uw bedrijf.
 2. 1 week voordat u start met uw bedrijf.
 3. Eerder. De definitieve inschrijving (met KVK-nummer) vindt in dat geval 1 week voor de start van uw bedrijf plaats. U hoeft daarvoor niet opnieuw naar KVK te komen.

De kosten voor inschrijving bij KVK

Voor inschrijving in het Handelsregister van KVK betaalt u € 80,10 (inschrijfvergoeding). Betalen is mogelijk door de QR-code op de factuur te scannen met de camera van uw mobiele telefoon of met een QR-app. Na het scannen van de code kunt u betalen met iDEAL of creditcard. U kunt niet contant betalen.

Wat staat er in het Handelsregister?

KVK zet de volgende gegevens in het Handelsregister:

 • uw naam en contactgegevens
 • handelsnaam of -namen
 • bedrijfsactiviteiten
 • SBI-code
 • vestigingsadres
 • correspondentieadres
 • aantal medewerkers
 • functionarissen en tekenbevoegden

Deze bedrijfsinformatie is openbaar. Iedereen kan het opzoeken in het Handelsregister. Wilt u geen reclame ontvangen? Dan kunt u de non-mailing indicator inschakelen. Telemarketingbedrijven moeten zich houden aan regels voor telemarketing en verkoop op afstand.

Bezoekadres afschermen

U kunt in sommige gevallen uw bezoekadres afschermen in het Handelsregister van KVK

 • U heeft een eenmanszaak. Laat een postadres vastleggen in het Handelsregister, die anders is dan het woon- en bezoekadres. 
 • U wordt bedreigd en heeft geen eenmanszaak. Bij ‘waarschijnlijke dreiging’ kunt u afscherming van het bezoekadres aanvragen als deze hetzelfde is als uw woonadres. Dit is mogelijk voor alle rechtsvormen behalve kapitaalvennootschappen zoals een bv of nv. Bij ‘concrete dreiging’ kunnen alle rechtsvormen hun bezoekadressen afschermen, ook als het bezoekadres niet gelijk is aan het woonadres. 

Wat zijn de gevolgen als u zich niet inschrijft?

Voldoet u niet aan de voorwaarden om u in te schrijven in het Handelsregister van KVK? Dan kan het zijn dat u toch btw-aangifte moet doen. Bijvoorbeeld als u uw product of dienst aanbiedt via een platform. Over uw inkomen moet u aangifte inkomstenbelastingbelasting doen. Controleer of u aan de voorwaarden voldoet. 

Besluit u zich niet in te schrijven bij KVK terwijl u wel voldoet aan de voorwaarden uit de Handelsregisterwet? Dan overtreedt u de regels. Dit is strafbaar op basis van de Wet Economische Delicten. U riskeert een geldboete of gevangenisstraf. 

Een rechtsvorm kiezen voor uw bedrijf

Als u een bedrijf start, moet u een rechtsvorm kiezen. Bijvoorbeeld een eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), of vennootschap onder firma (vof). Kies een rechtsvorm die het best past bij uw situatie. Kijk hoe u bijvoorbeeld de aansprakelijkheid wilt regelen, of u met anderen wilt samenwerken en wat voordelig is voor de belastingen.

Wat is een rechtsvorm?

Een rechtsvorm is de juridische vorm die u kiest voor uw bedrijf. Wanneer u zich inschrijft bij KVK moet u deze ondernemingsvorm opgeven. Het bepaalt onder meer de (privé) aansprakelijkheid voor schulden en belastingverplichtingen.

Welke rechtsvormen zijn er?

Er zijn rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Dit is bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid meestal niet het geval.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Lees hier meer over de verschillende rechtsvormen, bekijk een schematisch overzicht (pdf) van alle rechtsvormen of ontdek met de beslistool welke rechtsvorm bij uw situatie past.

Kijk naar de samenstelling van uw onderneming

De meeste starters kiezen voor een eenmanszaak. Bent u alleen, dan is een eenmanszaak of besloten vennootschap (bv) vaak de beste optie. Onderneemt u met meerdere personen, dan kunt u kiezen voor verschillende rechtsvormen. Veel risico's kunt u verkleinen met verzekeringen en goede contracten.

Bepaal hoe u aansprakelijk wilt zijn

Bij een eenmanszaak en vennootschap onder firma (vof) bent u ook met uw privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van uw bedrijf. Schuldeisers kunnen dan bijvoorbeeld beslag leggen op uw privébezittingen en die van uw partner. Met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunt u de aansprakelijkheid van uw partner voorkomen. Bij een rechtspersoon, zoals een bv, bent u alleen in uitzonderlijke gevallen privé aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf.

Bepaal wat voor de belastingen voordelig is

Als eigenaar van een eenmanszaak of vof betaalt u inkomstenbelasting over de winst. Als eigenaar van een eenmanszaak of vennoot van een vof heeft u vaak recht op extra belastingvoordelen, zoals de zelfstandigenaftrek. Vooral in de startfase, wanneer uw bedrijf relatief weinig winst maakt bent u fiscaal meestal beter af met een eenmanszaak of vof.

Een bv betaalt vennootschapsbelasting en eventueel dividendbelasting. De directeur-grootaandeelhouder (dga) betaalt daarnaast inkomstenbelasting over zijn loon en over het uitgekeerde dividend. De bv moet de dga een marktconform loon betalen.

Vanaf een winst van € 150.000 betaalt u gemiddeld minder belasting bij een bv dan bij een eenmanszaak of vof. Maar de kosten van een bv zijn hoger. Onder meer door jaarrekeningsverplichtingen en accountantskosten. Een directeur-grootaandeelhouder heeft geen zelfstandigenaftrek.

Oprichtingseisen per rechtsvorm

Als u een bedrijf start, zijn er eisen waar u aan moet voldoen. Het verschilt per rechtsvorm welke eisen dit zijn. Voor een eenmanszaak en vof gelden geen oprichtingseisen. En hoeft u geen startkapitaal te hebben. U schrijft de rechtsvorm zelf in bij KVK. Andere rechtsvormen richt u op via de notaris. Zoals een bv, nv of cv. Voor een nv heeft u een startkapitaal nodig van € 45.000.

Feiten en cijfers: hoeveel eenmanszaken en bv's zijn er?

De grafiek toont het aantal bedrijven van de drie meest voorkomende rechtsvormen in Nederland per kwartaal. Het aantal eenmanszaken neemt al jaren onafgebroken toe.

Bedrijfsnaam kiezen

Een goede bedrijfsnaam is herkenbaar, blijft hangen én maakt duidelijk wat u te bieden heeft. Een bedrijfsnaam kiezen is belangrijk en draagt bij aan wat u uitstraalt. Uw bedrijfsnaam moet wel aan een aantal regels voldoen. Check eerst de bedrijfsnaam die u op het oog heeft voordat u deze inschrijft bij de KVK. Controleer ook de beschikbaarheid als merknaam en domeinnaam voordat u definitief uw bedrijfsnaam kiest.

Lees meer over het kiezen van een bedrijfsnaam

Domeinnaam registreren

Als u een website wilt opzetten, kiest u een domeinnaam (internetadres). Het is belangrijk dat uw domeinnaam nog niet bestaat. Als uw bedrijfsnaam nog vrij is als domeinnaam, registreer deze dan zo snel mogelijk. Voor een .nl adres moet u daarvoor bij de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) zijn.

Lees meer over het registreren van een domeinnaam

Merk, model of idee registreren

Tegen betaling kunt u uw merk laten registreren, zodat een ander uw merk niet kan gebruiken. Ook bij een nieuw model, een nieuwe tekening en uitwerking van een idee is dit (vaak) mogelijk. Daarvoor kunt u terecht bij het BOIP (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom). 

Lees meer over het registreren van een merk, model of idee.

Meer informatie over het beschermen van uw werk vindt u ook op het platform over intellectuele eigendom.
 

Risico voor uw onderneming afdekken

U kunt uw ondernemingsrisico’s op verschillende manieren beperken. Zo bepaalt uw rechtsvorm hoeveel financieel risico u persoonlijk loopt. Daarnaast kunt u algemene voorwaarden opstellen. Naast verplichte, kunt u ook vrijwillige verzekeringen afsluiten. En het risico op wanbetaling bij openstaande facturen afdekken. Dit laatste heet factoring.

Kies de juiste rechtsvorm voor uw bedrijf

Er zijn rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Voorbeelden van deze rechtsvormen zijn een eenmanszaak en vof. Met een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid houdt u uw vermogen privé en zakelijk gescheiden. Denk hierbij aan een bv of nv.

Maak gebruik van algemene voorwaarden

In uw algemene voorwaarden legt u vast wat de rechten en plichten zijn van u en uw klant. Denk hierbij aan:

 • De offerte: Is die vrijblijvend of niet? En wat is de termijn voor aanvaarding?
 • Het transport: Wie betaalt de transportkosten? Is het transport verzekerd en door wie? En heeft u te maken met invoerrechten?
 • Levertijd: Wat is de levertijd? En wat te doen bij overmacht?
 • Betaling: Wat is de betalingstermijn? Wat zijn de incassokosten? En moet er rente betaald worden bij het uitblijven van betaling?
 • Eigendomsvoorbehoud: Gaat het eigendom pas over na betaling?
 • Garantie: Wat zijn de voorwaarden voor het geven van garantie?
 • Geschillen: Gaan die via een rechter of arbitrage? En welk recht geldt dan?
 • Aansprakelijkheid: In hoeverre kunt u die beperken? En wat is de hoogte van een eventuele schadevergoeding?
Algemene voorwaarden zijn niet verplicht. Maar wel handig. U kunt er geschillen mee voorkomen of snel oplossen. Zorg er wel altijd voor dat uw klant voor de verkoop weet dat u algemene voorwaarden heeft. U kunt uw algemene voorwaarden ook deponeren bij KVK of de Rechtbank.

Verzeker uw bedrijfsrisico’s

Als ondernemer bent u verplicht een aantal verzekeringen af te sluiten:

 • Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM): Deze verzekering is verplicht als u een motorvoertuigen gebruikt voor uw bedrijf. Met de WAM is uw verkeersaansprakelijkheid verzekerd.
 • Opstalverzekering: Bezit u een bedrijfspand of andere onroerende zaak. Dan zult u van uw hypotheekverstrekker een opstalverzekering moeten afsluiten. Hiermee bent u verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) of Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB): Voor sommige beroepen en in sommige branches is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Deze verplichting kan opgelegd worden vanuit de overkoepelende beroepsorganisaties. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat een opdrachtgever of bemiddelingsbureau hierom vraagt. Met een BAV verzekert u de financiële gevolgen van een beroepsfout. Zoals een fout advies geven of een verkeerde berekening maken. Met een AVB bent u verzekerd voor schade die u maakt bij een klant of opdrachtgever. Bijvoorbeeld door een ongeluk.

Daarnaast kunt u uw risico’s beperken door aanvullende verzekeringen af te sluiten, zoals:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): Hiermee verzekert u zich tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering wordt steeds vaker verplicht gesteld door opdrachtgevers.
 • Crowdsurance: Dit is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid. Bij crowdsurance groeperen zzp’ers en andere zelfstandigen zich in een zogenaamde schenkkring. Ze maken afspraken en sparen om elkaar te kunnen ondersteunen.
 • Bedrijfsschadeverzekering: Dekt schade bij bedrijfsstilstand door bijvoorbeeld wateroverlast of brand.
 • Inventarisverzekering: Een bedrijfsschadeverzekering, waarmee u zich naast brand en waterschade ook tegen diefstal verzekert.
 • Kredietverzekering: Hiermee verzekert u het risico dat een buitenlandse afnemer niet betaalt.
 • Rechtsbijstandverzekering: Deze verzekering dekt de juridische kosten van incassozaken, conflicten en ontslagzaken.
 • Verzuimverzekering: Hiermee dekt u de kosten van een zieke werknemer, zoals de loondoorbetaling en de kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding.
 • Transportverzekering: Met deze verzekering dekt u het risico af dat u loopt wanneer u goederen laat vervoeren. Denk hierbij aan kwijtraken en beschadigingen.
 • Compagnonverzekering: Hiermee wordt bij overlijden van een compagnon een bedrag uitgekeerd aan de achterblijvende compagnons.

Houd er rekening mee dat uw privé-verzekeringen niet uw zakelijk risico dekken.

Vrijwillig verzekeren via het UWV

U kunt bij UWV vrijwillig een Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten.

Vraag onafhankelijk advies

Vraag een onafhankelijk adviseur om meer informatie over verzekeringen voor uw bedrijf. Daarvoor kunt u terecht bij  bijvoorbeeld de Consumentenbond.

Factoring: uw facturen altijd betaald

Factoring of reverse factoring wordt ook wel debiteurenfinanciering genoemd. Tegen een vergoeding worden uw facturen betaald door een bank of factor. Zij handelen de betaling daarna met uw klant af.

Algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden zijn bepalingen die u schriftelijk vastlegt. Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. De zogenaamde 'kleine lettertjes' besparen u een hoop tijd. Uw klanten weten precies waar ze aan toe zijn. Algemene voorwaarden kunnen de risico's die u als ondernemer loopt verkleinen.

De bepalingen in de voorwaarden kunnen gaan over de garantie, aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen, de manier van betalen of bijvoorbeeld hoe een klacht ingediend moet worden. Als u eenmaal uw voorwaarden hebt opgesteld, hoeft u deze niet elke keer van te voren met uw klanten door te nemen.

Bekijk hier tips over het opstellen van algemene voorwaarden

Vergunningen, wetten en regels uitzoeken

Wilt u snel te weten komen met welke wetten, regels en vergunningen u te maken heeft? Lees meer 

Er zijn verschillende soorten vergunningen. In sommige branches heeft u een vergunning nodig voor u kunt beginnen. Of wanneer u gaat bouwen of verbouwen, en soms als u een reclamebord ophangt. Zoek voordat u van start gaat uit welke vergunningen voor u gelden. Lees meer
 

AVG: regels voor ondernemers

Gebruikt u persoonsgegevens van klanten, personeel of andere personen? U moet zich houden aan privacyregels. Lees wat er onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt. En hoe u aan de regels voldoet.

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacywet. De AVG regelt dat bedrijven en organisaties persoonsgegevens zorgvuldig verwerken. U moet bijvoorbeeld een goede reden hebben om persoonsgegevens te verwerken. En u mag niet meer persoonsgegevens verzamelen en gebruiken dan echt nodig is. Deze regels gelden in de hele Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn alle lidstaten van de Europese Unie en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. In het Engels is de AVG bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Waarom is de AVG ingevoerd?

De AVG is ingevoerd om de privacy van iedereen beter te beschermen. De AVG dwingt ondernemers zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van klanten, personeel of andere personen. U moet kunnen aantonen dat u zich aan deze wet houdt.

Voorbeelden van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over iemand gaan. Of waardoor je te weten kunt komen over wie het gaat. Zoals een naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Er zijn ook ‘bijzondere persoonsgegevens’. Dat zijn bijvoorbeeld seksuele gerichtheid, godsdienst en gezondheid. Die gegevens mag u niet verwerken, tenzij er voor u een uitzondering in de wet staat. Gegevens over organisaties zijn geen persoonsgegevens. Lees meer over persoonsgegevens volgens de AVG op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Voor wie geldt de AVG?

De AVG geldt voor alle bedrijven en organisaties binnen de Europese Economische Ruimte (EER) die persoonsgegevens verwerken. Ook als u zzp’er of mkb’er bent, moet u zich aan de AVG houden. Het maakt niet uit of u de gegevens handmatig of geautomatiseerd verwerkt. Het maakt ook niet uit of u de gegevens voor uzelf verwerkt, of dat u dat voor iemand anders doet.

Al bij het versturen van een offerte, factuur of een nieuwsbrief moet u rekening houden met de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of bedrijven zich aan de AVG houden. Zij kunnen ook boetes uitdelen.

Klacht indienen bij de AP

Iedereen kan een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit gebeurt als iemand denkt dat zijn persoonsgegevens niet op de juiste manier worden verwerkt. 

10 Stappen die u helpen om te voldoen aan de AVG

Twijfelt u of u zich goed aan de AVG houdt? Of wilt u weten wat er allemaal komt kijken bij de AVG? Volg dan de 10 stappen die u helpen om te voldoen aan de AVG.

 

Persoonsgegevens doorgeven buiten de EER

U mag alleen persoonsgegevens doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte als dat land voldoende rekening houdt met de privacyregels. Dit geldt volgens de EU voor 14 landen. Voor die landen kunt u dit stappenplan gebruiken. 

Wilt u persoonsgegevens uitwisselen met een land dat niet op de lijst staat? Dan moet de gegevensverwerker u officieel toezeggen dat zij zich aan de AVG-regels houdt. Dit heet een ‘passende waarborg’. U kunt hiervoor een modelcontract gebruiken

Heeft uw eigen organisatie vestigingen in landen buiten de EER? U kunt bindende bedrijfsafspraken vastleggen over hoe om te gaan met persoonsgegevens.

Lees meer over de regels en uitzonderingen voor het doorgeven van gegevens buiten de EER.   

Video AVG: regels voor ondernemers

Bekijk de video ‘AVG: regels voor ondernemers’. In deze video krijgt u uitleg over wat de AVG is en wat dit voor uw bedrijf betekent.

Uw opdrachtgever vraagt om een modelovereenkomst

Door te werken volgens een modelovereenkomst is het duidelijk dat u niet in loondienst bent bij uw opdrachtgever. Maar een modelovereenkomst is niet verplicht. U kunt ook samen met uw opdrachtgever afspraken maken over uw arbeidsrelatie. Als daar maar uit blijkt dat de kenmerken van loondienst niet van toepassing zijn. Want als de Belastingdienst vindt dat er wel sprake is van loondienst, kunnen u en uw opdrachtgever met flinke kosten te maken krijgen, zoals loonbelasting en sociale premies. Vraagt uw opdrachtgever om een modelovereenkomst? Volg deze 6 stappen:

1. Beoordeel of u de opdracht in loondienst uitvoert

U werkt niet in loondienst als minstens een van deze situaties voor u geldt:

 • Uw opdrachtgever heeft geen enkel gezag over u. Hij geeft alleen de opdracht, u bepaalt hoe u die uitvoert.
 • U hoeft de opdracht niet zelf uit te voeren. Dat betekent dat u ook iemand anders het werk kunt laten doen.

Als u nog twijfelt, controleer met uw opdrachtgever of er sprake is van loondienst.

2. Geen loondienst? Kijk of u een modelovereenkomst nodig heeft

Weet u zeker dat u niet in loondienst werkt? Dan hoeft u geen modelovereenkomst te gebruiken. Maar dat mag wel.

Denkt u dat u niet in loondienst werkt, maar weet u het niet zeker? Dan is het verstandig om een modelovereenkomst te gebruiken. Zo voorkomt u het risico op schijnzelfstandigheid.

Weet u zeker dat u wel in loondienst werkt? Dan kunt u geen modelovereenkomst gebruiken. Maar misschien kunt u dan wel op een andere manier voor uw opdrachtgever gaan werken. Zodat er geen sprake meer is van loondienst.

3. Zoek een modelovereenkomst

U bent samen met uw opdrachtgever verantwoordelijk voor de overeenkomst. Zoek een modelovereenkomst die past bij de manier waarop u werkt. U vindt ze op belastingdienst.nl. U kunt kiezen uit algemene modelovereenkomsten, modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en individuele overeenkomsten.

Algemene modelovereenkomsten

De algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor alle soorten opdrachten. Het maakt daarbij niet uit in welke branche u werkt of wat uw beroep is.

Modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen

De modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen zijn opgesteld door verschillende branches en belangenorganisaties. Hier staan specifieke omstandigheden van deze beroepen in.

Individuele overeenkomsten

De individuele overeenkomsten kunt u alleen gebruiken als u werkt onder dezelfde omstandigheden en in hetzelfde beroep. U mag de tekst van deze overeenkomsten niet veranderen.

Eigen overeenkomst opstellen en laten beoordelen

Stelt u liever een eigen overeenkomst op? Baseer deze dan op de modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Zo weet u zeker dat in uw overeenkomst de juiste bepalingen staan. U kunt uw eigen overeenkomst laten beoordelen door de Belastingdienst. Maar meestal is dat niet nodig: in veel gevallen is het duidelijk dat er geen sprake is van loondienst.

Twijfelt u of wilt u zekerheid vooraf? Gebruik dan een algemene modelovereenkomst of een modelovereenkomst voor branches en beroepsgroepen. U kunt dan direct aan de slag.

4. Pas de modelovereenkomst aan als dat nodig is

In de algemene modelovereenkomsten en de modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen staan geel gemarkeerde bepalingen. Die bepalingen mag u niet aanpassen. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen aan uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen. U hoeft de aangepaste modelovereenkomst niet door de Belastingdienst te laten beoordelen.

5. Leg vast volgens welke modelovereenkomst u werkt

Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in de mail waarin u afspraken maakt met uw opdrachtgever. Of verwijs naar het nummer van de modelovereenkomst.

6. Werk volgens de afspraken in de gekozen modelovereenkomst

Zolang u en uw opdrachtgever werken volgens een modelovereenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

Controle Belastingdienst

De Belastingdienst controleert of opdrachtgevers zich aan de wet DBA houden. Als u als opdrachtgever kwaadwillend bent of de aanwijzingen niet opvolgt, dan zal de Belastingdienst handhaven. Dat kan met naheffingsaanslagen (eventueel met boete) en correctieverplichtingen.

Lees meer over hoe de wet DBA werkt op de website van de Belastingdienst.

Starten met een duurzame bedrijfsvoering

Met een duurzame bedrijfsvoering kunt u geld besparen. Bijvoorbeeld door duurzame energie te gebruiken in plaats van gas of olie. U helpt zo mee aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Een duurzaam imago kan ook bijdragen aan het succes van uw bedrijf.

Wat is duurzaam ondernemen?

Bij duurzaam ondernemen gaat het om het evenwicht tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Naast het maken van winst, heeft u ook oog voor mens, dier en milieu. Dit betekent dat u in uw bedrijfsvoering let op de gevolgen voor uw omgeving. Duurzaam ondernemen is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Bepaal wat u duurzaam wilt doen in uw bedrijf

Bedenk welke duurzame onderwerpen voor u belangrijk zijn:

Kies voor duurzame energie

Met duurzame energie bent u minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool. Dat kan dat flink schelen in uw energiekosten. Duurzame energie is de verzamelnaam voor energie uit natuurlijke bronnen. Denk aan:

Deze bronnen leveren elektriciteit, biogas en warmte. Of een combinatie daarvan. Nederland wil ook de productie en het gebruik van duurzame waterstof verder ontwikkelen.

Financiële regelingen voor duurzame investeringen

De overheid stimuleert duurzaam ondernemen. Er zijn verschillende financiële en belastingregelingen voor duurzame investeringen, zoals:

Check de Subsidie- en financieringswijzer van RVO voor meer subsidies en regelingen.

Gebruik de Regeling Groenprojecten

U kunt groen sparen, groen beleggen of groen investeren met de Regeling Groenprojecten. Zo kunt u bijvoorbeeld goedkoop geld lenen voor investeringen in duurzaam bouwen, duurzame energie en duurzame mobiliteit.

Sluit aan bij netwerken

 • Sluit u aan bij Social Enterprise NL. Dit netwerk brengt sociaal ondernemers samen en helpt met kennis, ondersteunende programma’s en het vinden van de juiste financieringsvorm.
 • Laat u inspireren op het Klimaatplein om klimaatneutraal te ondernemen. Met de online tools, tips en praktijkverhalen ziet u hoe u het energie- en brandstofverbruik vermindert en verduurzaamt in uw bedrijf.