Specifieke startsituaties

Eigen bedrijf starten vanuit huis

Wilt u als zzp'er met uw eenmanszaak of andere rechtsvorm ondernemen vanuit huis? Houd u aan de regels van uw gemeente. Voorkom bijvoorbeeld overlast voor uw buren. Lees ook uw hypotheek- of huurovereenkomst goed door. Daarin staat of u een bedrijf vanuit uw huis mag starten. Soms zijn kosten voor een bedrijf aan huis fiscaal aftrekbaar. Controleer ook of u extra verzekeringen moet afsluiten.

Controleer de regels van uw gemeente

Heeft u een vrij beroep? Dan mag u in de meeste gevallen een eigen bedrijf beginnen vanuit huis. Een vrij beroep is bijvoorbeeld: een architect, advocaat, huisarts, kunstenaar of accountant. De voorwaarden voor een bedrijf aan huis verschillen per gemeente. Over het algemeen geldt:

Uw huis moet een woonkarakter houden. Dat betekent in de meeste gemeenten dat:

 • u niet meer dan 1/3 van uw woning gebruikt voor uw bedrijf
 • u met uw bedrijf geen overlast veroorzaakt voor uw buren
 • u geen reclame maakt op uw huis
 • uw bedrijf een kantoorfunctie heeft

Uw plannen moeten passen binnen het bestemmingsplan.

 • Past het wel, dan moet u meestal uw bedrijf aan huis melden bij uw gemeente.
 • Past het niet, dan kunt u een ontheffing of aanpassing van het bestemmingsplan aanvragen. In sommige gevallen moet u bij uw gemeente een onttrekkingsvergunning aanvragen om uw woning als bedrijfsruimte te gebruiken.

Informeer bij uw gemeente

Vraag bij uw gemeente naar de precieze voorwaarden voor een bedrijf vanuit huis. Bijvoorbeeld wanneer u een winkel in uw garage wilt beginnen of als u wilt weten of verkoop vanuit huis is toegestaan.

Kijk of u toestemming nodig heeft van uw bank of verhuurder

Bent u eigenaar van de woning en heeft u een hypotheek op de woning? Houd dan rekening met de bepalingen in de hypotheekovereenkomst. Huurt u de woning? Houd rekening met de voorwaarden in de huurovereenkomst.

Controleer wat de gevolgen zijn voor uw belastingaangiften

Voor de btw-aangifte van uw bedrijf aan huis houdt u rekening met de normale regels en voorwaarden voor btw aftrekken. Voor de inkomstenbelasting moet u met nog een aantal regels rekening houden.

Aangifte inkomstenbelasting

U kunt dezelfde aftrekposten en fiscale regelingen gebruiken als voor ieder ander klein bedrijf. De indeling van uw werkruimte heeft invloed op uw aangifte. Kunt u de woning splitsen in een bedrijfsgedeelte en een woongedeelte? Dan kunt u bijvoorbeeld de kosten van de werkruimte in uw woning aftrekken. Ook is het belangrijk dat u bepaalt of uw werkruimte privébezit of een bedrijfspand is.

Privébezit of bedrijfspand

Start u uw bedrijf in een pand dat uw eigendom is? Geef dan bij de eerste aangifte inkomstenbelasting aan of het gaat om een privépand of een ondernemingspand. Woont u in een woning die onderdeel is van uw ondernemingsvermogen? Dan moet u een bedrag voor het privégebruik bij de winst tellen: het woningforfait. Huurt u voor uw onderneming een pand en woont u daar? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen als privé-onttrekking (het 'woongenot'). Dat bedrag is een percentage van de WOZ-waarde.

Rekenhulp Werkruimte in de woning

De rekenhulp ‘Werkruimte in de woning’ berekent of u kosten van de werkruimte in uw woning mag aftrekken.

Controleer of u een bedrijfsverzekering moet afsluiten

Uw inboedelverzekering en opstalverzekering zijn voor uw privébezittingen en het huis zelf. Ze dekken niet de schade aan bedrijfsmiddelen en de werkruimte. U kunt hiervoor aparte bedrijfsverzekeringen afsluiten.

Wie kan u waarmee helpen?

De gemeente kan u helpen met:

 • de voorwaarden voor een bedrijf aan huis
 • controle van het bestemmingsplan
 • het eventueel melden van uw bedrijf aan huis
 • het aanvragen van een omgevingsvergunning, wijziging van het bestemmingsplan of een onttrekkingsvergunning

Twijfelt u of de werkruimte voldoende ‘zelfstandig’ is? Vraag het uw fiscaal dienstverlener (boekhouder of adviseur). U kunt de situatie ook voorleggen aan de Belastingdienst.

Aantal zelfstandigen met bedrijf aan huis

De grafiek toont het aantal zelfstandigen met een bedrijf aan huis. Het gaat dan om werkzaamheden die in, vanuit of bij de eigen woning worden verricht.

Webinar: starten met een webshop

Webinar Webinar: starten met een webshop

Wat komt er kijken bij het starten van een (internationale) webshop? Host Annemarie Brüning neemt u mee door alle onderwerpen en u krijgt tips en ervaringen van ondernemers en deskundigen. Dit webinar werd uitgezonden tijdens de KVK Online Startersdag op 24 mei 2017.

Wat kunt u verwachten?

 • Informatie over het opzetten en runnen van een webshop
 • Het succesvol in de markt zetten van een webshop
 • Regelgeving bij een webshop
 • Belastingen waar u mee te maken krijgt bij een (internationale) webshop

In de video wordt gesproken over het lage btw-tarief van 6%. Sinds 1 januari 2019 is de btw voor diensten en producten met laag tarief verhoogd naar 9%.

De drempelbedragen verdwijnen, er komt 1 drempelbedrag van € 10.000.

De btw-vrijstelling voor pakketten tot €22 verdwijnt. Bij invoer van goederen naar de EU is de ondernemer wel invoer-btw verschuldigd.

Handige links

Stappenplan webshop beginnen

Stappenplan starten door bedrijfsovername

Starten met een bedrijf overnemen, heeft voordelen ten opzichte van het starten van een nieuw bedrijf. Zo bent u vaak gelijk verzekerd van vaste klanten, naamsbekendheid en een bedrijfspand. Lees in dit stappenplan waar u rekening mee moet houden.

1. Maak een zoekprofiel

Heeft u nog geen bedrijf gevonden? Maak voor uzelf een zoekprofiel. In een zoekprofiel beschrijft u wat voor soort bedrijf u wilt overnemen. Door criteria op te stellen, krijgt u focus. Waar bent u bijvoorbeeld goed in? Welke uitdagingen wilt u aangaan? Welke regio denkt u aan? En hoeveel geld heeft u beschikbaar voor de overname van een bedrijf?

2. Vraag om advies bij bedrijfsovername

Een bedrijf overnemen is een ingewikkeld proces. U moet bijvoorbeeld een verkoopcontract tekenen en de waarde van het bedrijf moet uitgerekend worden. Begeleiding bij de overname van een bedrijf is daarom verstandig. KVK geeft u advies over bedrijfsovername.

3. Zoek naar bedrijfsovername aanbod

Zoek een bedrijf dat bij u past aan de hand van uw zoekprofiel en benader de eigenaren. KVK geeft u tips voor het vinden en kopen van een bedrijf.

4. Vraag het verkoopmemorandum op

Met een verkoopmemorandum krijgt u inzicht in het bedrijf en de waarde ervan. In het verkoopmemorandum leest u onder meer over de geschiedenis van het bedrijf, de organisatiestructuur en de financiële situatie.

5. Geheimhoudingsverklaring tekenen

De verkoper moet u vertrouwelijke informatie geven over zijn bedrijf. Omdat deze informatie alleen voor u bedoeld is, zal hij u vragen een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Zo’n verklaring wordt ook wel een Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd.

6. Bereken de waarde van het bedrijf

De waarde van een bedrijf wordt berekend op basis van tastbare bezittingen. Maar ook de meerwaarde heeft invloed op de waarde van een bedrijf. Er zijn verschillende manieren om de waardebepaling te doen. U kunt uitgaan van de balans, de huidige winst of de goodwill. Maar wat de vraagprijs ook is, de uiteindelijke prijs bepaalt u altijd in overleg.

7. Leg afspraken vast in een intentieverklaring

Leg afspraken die u maakt tijdens de onderhandelingen over de bedrijfsovername vast in een intentieverklaring. Houd er rekening mee dat de afspraken in een intentieverklaring bindend zijn. Voor zowel u als de verkoper.

8. Doe boekenonderzoek

U heeft de plicht om goed na te gaan of de informatie die u van de verkoper krijgt, klopt. Een veelgebruikte manier is boekenonderzoek doen (due diligence). Een adviseur of accountant kan u hierbij helpen.

9. Wat neemt u wel en niet over?

De volgende onderwerpen moet u over praten tijdens de onderhandelingen:

U moet het personeel overnemen

Een bedrijf overnemen betekent automatisch dat u ook alle werknemers overneemt. U mag niets veranderen aan hun rechten en plichten. En u moet bij de Belastingdienst melden dat u het personeel overneemt. De vorige eigenaar blijft nog 1 jaar medeverantwoordelijk voor het naleven van de arbeidsovereenkomst.

Lees meer over de regels voor personeel bij bedrijfsovername.

10. Stel een overnamecontract op

Is de koop bijna rond? Dan kunt u samen met de verkoper een overnamecontract opstellen. De intentieverklaring (stap 7) gebruikt u hierbij als basis. In het overnamecontract kunt u bijvoorbeeld een ontbindingsclausule opnemen.

11. Een nieuwe eigenaar, een nieuw KVK-nummer

Bij de verkoop van een eenmanszaak of vof, krijgt de onderneming een nieuw KVK-nummer. Maak hiervoor een afspraak bij KVK om uw nieuwe onderneming in te schrijven in het Handelsregister. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

Hoe neemt u een bv over?

Een bv kunt u op twee manieren overnemen:

Overname aandelen

Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen. Neemt u een bv over? Dan worden de aandelen aan u overgedragen. Hiervoor heeft u een notariële akte nodig. Alles wat de onderneming heeft, gaat dan over op u.

Activa-passiva transactie

Hiermee kunt u samen met de verkoper bepalen wat u overneemt. U neemt dan geen aandelen over, maar kiest zelf hoe u de onderneming voortzet. Dit is vergelijkbaar met het overnemen van een eenmanszaak of vof.

12. Uw bedrijfsovername financieren

Als u een bedrijf overneemt, kunt u eigen geld gebruiken. U kunt de bedrijfsovername financiering ook met veel voorkomende mogelijkheden financieren. Zoals achtergestelde lening door de verkoper of huurkoop. Bij deze vormen van financiering blijft de verkoper vaak voor een bepaalde tijd betrokken bij de onderneming. Leg afspraken over financiering van bedrijfsovername goed vast om achteraf problemen te voorkomen.

13. Betaal geen btw over de verkoopprijs

Alle btw-regelingen die voor de onderneming gelden, gaan over op u. Ze zijn dus niet persoonlijk, maar bedrijfsafhankelijk. Daarom mag de verkoper geen btw berekenen over de verkoopprijs. Wel blijft hij zelf aansprakelijk voor eventuele btw-schulden tot de overdracht van de onderneming.

Uitzonderingen bij overname familiebedrijf of bedrijf van werkgever

De overname van een familiebedrijf of het bedrijf van uw werkgever gaat hetzelfde als de overname van ieder ander bedrijf. Maar krijgt u het bedrijf door bijvoorbeeld een schenking of erfenis? Dan moet u hierover belasting betalen en de Belastingdienst informeren.

Neemt u de onderneming over van uw mede-eigenaar of werkgever? Dan zijn er regelingen voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting.

Feiten en cijfers: hoeveel fusies en overnames zijn er?

De grafiek toont het aantal fusies en overnames per kwartaal.

Starten met een sociale onderneming

Er zijn veel mensen met goede ideeën om maatschappelijke problemen aan te pakken. Mensen die maatschappelijke impact willen creëren met hun (nog te starten) bedrijf. Wilt u een sociale onderneming starten en weten hoe u dit aan moet pakken? Of wilt u sociaal ondernemen integreren binnen uw eigen bedrijf? ROZ kan u daarbij helpen.

ROZ stimuleert sociaal ondernemerschap en is partner in sociaal ondernemen. Zij bieden advies, een klankbord en trainingen aan sociaal ondernemers of mensen die de ambitie hebben om te starten met een sociale onderneming. Daarnaast fungeren zij als makelaar en brengen organisaties en (sociale) ondernemers rondom dit thema met elkaar in contact. ROZ heeft ook een netwerk opgericht voor sociaal ondernemers in Twente en de Achterhoek.

Meer info vindt u op www.rozgroep.nl/sociaalondernemen. Via deze link kunt u ook contact opnemen met ROZ.

ROZ Social Business Model Canvas
Voor u als sociaal ondernemer is het belangrijk om uw bedrijfsidee uit te werken op papier en uw bedrijfssituatie in kaart te brengen. Het ROZ Social Business Model Canvas is een handzaam model. Hierin is ook ruimte voor het maatschappelijke probleem waarvoor u een oplossing hebt en de maatschappelijke impact die u wilt creëren met uw bedrijf.

Download het ROZ Social Business Model Canvas >>

Parttime ondernemen: bedrijf starten naast een vaste baan

U gaat parttime ondernemen. En begint naast uw vaste baan een bedrijf. Voordat u start moet u afspraken maken met uw werkgever. En u moet uw onderneming inschrijven bij KVK. Lees in dit stappenplan waar u aan moet denken bij een eigen bedrijf starten naast loondienst.

 

1. Check uw contract

Lees uw arbeidsovereenkomstcao en arbeidsvoorwaarden goed door. Daar kunnen afspraken in staan die gevolgen hebben voor uw bedrijfsplannen. Bijvoorbeeld dat u geen nevenactiviteiten mag hebben naast uw baan. Controleer ook of u een concurrentiebeding of relatiebeding heeft. Dat betekent dat u onder andere niet met uw huidige werkgever mag concurreren. En dat u de relaties van uw werkgever niet mag benaderen.

2. Bespreek uw plannen met uw werkgever

Uw ondernemersplannen bespreken met uw werkgever is niet verplicht, maar het kan juridische conflicten voorkomen. Zeker als uw plannen raakvlakken hebben met de branche, regio of doelgroep van uw werkgever. Leg de afspraken die u samen maakt schriftelijk vast.

3. Bedenk of u minder uren wilt gaan werken

U kunt (schriftelijk) aan uw werkgever vragen of u minder uren mag werken. Vraag dit uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan. Dit kan alleen als er minstens 10 werknemers bij het bedrijf werken en u minimaal een half jaar in dienst bent. Werken er minder dan 10 werknemers? Dan heeft uw werkgever mogelijk een eigen regeling. Uw werkgever mag uw verzoek afwijzen. Maar alleen met een goede reden. Als er bijvoorbeeld niemand is die de werkzaamheden kan overnemen. Uw werkgever moet in ieder geval uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum reageren op uw verzoek. Doet hij dit niet? Dan mag u het aantal aangevraagde uren gaan werken.

Als uw werkgever uw verzoek weigert, moet u 1 jaar wachten voordat u een nieuw verzoek mag indienen.

4. Schrijf uw onderneming in bij KVK

U moet uw onderneming inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

5. Betaal inkomstenbelasting

Over uw inkomsten uit loon en over de winst uit uw onderneming betaalt u inkomstenbelasting. Deze inkomsten min de aftrekposten en fiscale regelingen, zoals bedrijfskosten en afschrijvingen, bepalen uw belastbaar inkomen. Ieder jaar doet u voor 1 mei belastingaangifte.

Let op uw toeslagen van de Belastingdienst

Krijgt u toeslagen van de Belastingdienst zoals zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan kan de winst uit uw onderneming hier invloed op hebben. Als uw jaarinkomen hoger wordt dan een bepaald bedrag, krijgt u geen toeslag meer. Deze inkomensgrens verschilt per toeslag.

Check of u recht heeft op ondernemersaftrek, KOR of mkb-winstvrijstelling

Als u een bedrijf start naast uw baan is de kans klein dat u kunt profiteren van de ondernemersaftrek. Daarvoor moet u namelijk minimaal 1.225 uur per jaar voor uw bedrijf werken. Misschien heeft u wel recht op de mkb-winstvrijstelling, een aftrekpost op uw winst. Of misschien kunt u meedoen met de kleineondernemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal geen btw.

6. Overweeg ondernemersverzekeringen

Ondernemers vallen niet onder de Ziektewet. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt u dus alleen doorbetaald voor de uren die u in loondienst werkt. Voor de uren die u voor uw eigen bedrijf werkt, kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten. U kunt ook voor alternatieven kiezen, zoals schenkkringen en crowdsurance. Bij UWV kunt u een ziektewetverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten. Dit moet u binnen 13 weken na het einde van uw verplichte verzekering regelen. U bent niet verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

7. Gebruik een modelovereenkomst

Gaat u werken voor opdrachtgevers, dan willen zij weten of de Belastingdienst u als ondernemer ziet. Anders moeten zij loonbelasting en sociale premies voor u betalen. Met een modelovereenkomst kunt u aantonen dat u ondernemer bent.

Hulpmiddelen bij de start van uw parttime onderneming

Feiten en cijfers

De grafiek laat per kwartaal het aantal werknemers zien dat naast hun vaste baan zzp'er is.

Webinar: bedrijf starten vanuit een WW-uitkering

Webinar Webinar: bedrijf starten vanuit een WW-uitkering

Overweegt u een bedrijf te starten vanuit een WW-uitkering? Annemarie Brüning neemt u stap voor stap mee door alle onderwerpen waarmee u te maken krijgt. Deskundigen van de Kamer van Koophandel, UWV, Belastingdienst én mede-ondernemers geven tips en delen hun ervaringen. Dit webinar werd uitgezonden op 30 november 2017.

Wat komt er aan bod?

 • Informatie over regelingen van UWV, die u verder helpen bij de start
 • Inzicht in ondernemerschap en ondernemerskwaliteiten
 • Uitleg over financiën, belastingen en aftrekposten
 • Do’s and don’ts vanuit de praktijk

Handige links

Bedrijf starten vanuit de Participatiewet

Wilt u vanuit de Participatiewet een eigen bedrijf starten? Vraag uw klantmanager naar de mogelijkheden. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met ROZ. ROZ biedt advies en begeleiding bij de start.

U kunt in de startfase eventueel gebruikmaken van de zogenaamde voorbereidingsperiode vanuit de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). In deze periode van maximaal een jaar kunt u werken aan uw ondernemingsplan en de start van uw bedrijf. U houdt uw uitkering tijdens deze periode. Mogelijk kunt u ook een renteloze lening ontvangen voor de kosten die u maakt tijdens de voorbereiding.

Zijn de inkomsten uit uw pas gestarte bedrijf nog niet voldoende om de noodzakelijke kosten te betalen? Of heeft u niet voldoende geld om investeringen te doen die nodig zijn om het bedrijf op te starten? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een inkomensaanvulling of krediet vanuit het Bbz. Daarvoor kunt u terecht bij het ROZ. ROZ voert voor bijna alle Twentse gemeenten de Bbz-regeling uit.

Wilt u een bedrijf starten vanuit de Participatiewet? Neem dan contact op met ROZ om uw individuele situatie te bespreken.

Bekijk ook de video 'Succesvol van start - Starten vanuit een uitkering' >>

Bedrijf starten met een arbeidsbeperking

U kunt met een arbeidsbeperking zelf een bedrijf starten. UWV helpt u hierbij als u een uitkering van de Wajong, WIA, WAO, WAZ of Ziektewet ontvangt. Bespreek uw plannen eerst met uw arbeidsdeskundige. Check of u in aanmerking komt voor een starterskrediet, vergoedingen of aanvulling op uw inkomen als arbeidsgehandicapte. Dit zijn de stappen die u moet weten en regelen.

1. Bespreek uw plannen met UWV

Bent u afgekeurd, maar denkt u aan een eigen bedrijf? U kunt met een arbeidsbeperking werk zoeken dat past bij uw arbeidshandicap. Maar een eigen bedrijf starten met een beperking behoort ook tot de mogelijkheid. Als zelfstandige ondernemer kunt u zelf uw werk inrichten en afstemmen op uw arbeidsbeperking. Bespreek dit eerst met een arbeidsdeskundige van UWV. Samen bekijkt u wat mogelijk is. U maakt afspraken over het traject en de voorwaarden.

2. Onderzoek de kansen van uw plan

Voor het starten van een eigen bedrijf met een functiebeperking onderzoekt u uiteraard eerst of uw plan kans van slagen heeft. Een goed hulpmiddel hierbij is het maken van een ondernemersplan. In dit plan maakt u ook meteen duidelijk hoeveel geld u nodig heeft om te starten.

Wat als u een baan krijgt aangeboden?

Krijgt u een baan aangeboden tijdens de onderzoeksperiode? Dan beslist u samen met uw arbeidsdeskundige of u de baan aanneemt of doorgaat met de voorbereidingen.

3. Wel of niet starten als zelfstandige met een arbeidshandicap

Bespreek met uw arbeidsdeskundige het resultaat van uw plan. Beslis of u wel of niet start met een eigen bedrijf als arbeidsgehandicapte. U gaat starten? Dan gaat u verder met de volgende stappen. Als u besluit dat het toch niets voor u is, dan verandert er niets. U blijft uw huidige uitkering ontvangen.

4. Check of u financiële hulp kan krijgen

Uw plannen zijn concreet. En u weet nu ook hoeveel geld u nodig heeft voor de start van uw bedrijf. Lukt het u niet geld te lenen via een bank of andere manieren? Dan kan UWV u op verschillende manieren helpen. Niet alleen met een lening, maar ook met vergoedingen voor hulpmiddelen in verband met uw arbeidshandicap. Dit zijn de mogelijkheden:

 • Starterskrediet: Dit is een lening als het bedrag minder is dan 36.762 euro. U betaalt hier rente over en u mag er maximaal 10 jaar over doen om het terug te betalen.
 • Voorbereidingskrediet: Hiermee kunt u kosten declareren die u maakt tijdens uw voorbereiding. Bijvoorbeeld voor het bezoeken van zakelijke evenementen of het werven van klanten.
 • Vergoedingen: Stel dat u bij uw start hulp of hulpmiddelen nodig heeft. Bijvoorbeeld aanpassingen in uw auto of een aangepaste bureaustoel. Dan kunt u een vergoeding of regeling krijgen van UWV.
 • Andere mogelijkheden: Als u eenmaal gestart bent met uw bedrijf kunt u misschien een aanvulling op uw inkomen krijgen. Dit kan maximaal de eerste 4 jaar van uw ondernemerschap.

5. Inschrijven bij KVK en melden bij Belastingdienst

Als u echt gaat starten als zelfstandige met een arbeidsbeperking moet u als eerste uw bedrijf inschrijven in het handelsregister van KVK. Hier wordt ook het aanmelden bij de Belastingdienst geregeld. U gaat namelijk belasting betalen over de inkomsten uit uw bedrijf.

6. Vraag startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid aan

U kunt in aanmerking komen voor startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. U betaalt dan minder inkomstenbelasting. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat u minstens 800 uur per jaar aan uw bedrijf besteedt. En u moet ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn.

7. Geef uw inkomsten door aan UWV en Belastingdienst

Uw inkomsten uit uw eigen bedrijf heeft gevolgen voor uw uitkering. Daarom moet u de inkomsten altijd doorgeven aan UWV. Heeft u bijvoorbeeld een WIA-uitkering en maakt u winst met uw onderneming? Dan worden deze inkomsten verrekend met uw WIA-uitkering. Afhankelijk van uw inkomsten krijgt u dan minder of geen uitkering.

U moet ook uw inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst. De opgaven aan UWV en Belastingdienst worden achteraf met elkaar vergeleken. Eventueel teveel ontvangen uitkering moet u terugbetalen aan UWV.

8. Houd u aan de plichten van uw uitkering

Ook al bent u nu zelfstandig, u moet zich nog steeds aan de plichten houden zolang u een uitkering ontvangt. Hiermee bepaalt UWV of u nog recht heeft op een uitkering, de hoogte ervan en hoelang u hier nog recht op heeft. Check de plichten voor een van de volgende uitkeringen:

9. Inkomenssuppletie: een aanvulling op uw inkomen

Als u parttime of fulltime doorgaat met uw bedrijf heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U kunt nu voor uw eigen inkomen zorgen. Hierdoor krijgt u misschien minder of geen uitkering. Is u inkomen toch minder? Dan kunt u een aanvullende uitkering aanvragen om uw lagere inkomsten gedeeltelijk op te vangen. Deze uitkering heet inkomenssuppletie.

10. Stoppen met uw bedrijf? Meld het UWV

Is een eigen bedrijf door uw functiebeperking toch niet haalbaar en besluit u te stoppen? Meld dan bij uw arbeidsdeskundige dat u hiervoor voldoende maatregelen heeft genomen. Misschien krijgt u dan uw oude arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Feiten en cijfers: arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

De grafiek toont het totale aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid per jaar. Over de afgelopen 10 jaar is een lichte daling van het aantal uitkeringen zichtbaar.

Bedrijf starten als minderjarige

Een eigen bedrijf starten als u jonger bent dan 18 jaar. Dat kan. Voor grote beslissingen moet u wel toestemming hebben van uw ouders of voogd. Net als volwassenen moet u zich inschrijven bij KVK en belasting betalen. Maakt u winst? Dan kan dit gevolgen hebben voor de kinderbijslag.

Check of u wel een bedrijf heeft

Wanneer heeft u een onderneming? Om dat te bepalen kijken KVK en de Belastingdienst naar:

 • hoeveel winst u maakt
 • hoe zelfstandig u bent als ondernemer
 • hoeveel geld u in uw bedrijf stopt
 • hoeveel tijd uw bedrijf u kost
 • wat de waarde is van uw bedrijf
 • hoeveel klanten u verwacht te krijgen
 • hoeveel risico u loopt met uw bedrijf
 • hoe uw aansprakelijkheid geregeld is

Bekijk hier het webinar: Heb ik een hobby of een bedrijf?

Jonger dan 18 jaar? Dan bent u minderjarig

In het Burgerlijk Wetboek staat dat minderjarigen alleen rechtshandelingen mogen verrichten met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Dat zijn dus uw ouders of voogd. Denk aan het afsluiten van een mobiel abonnement, een lening bij de bank en het tekenen van contracten. Gaat u zich inschrijven bij KVK, neem dan ook een van uw ouders of verzorgers mee. Als u 16 of 17 bent, dan kunt u hierin verandering brengen door handlichting aan te vragen.

Wordt u 18 jaar? Dan hoeven uw ouders meestal niets te doen. Wel als ze een volmacht tekenden en deze willen stoppen. KVK stuurt uw ouders hierover geen bericht. Een volmacht intrekken kan online, via de pagina Wijzigen op kvk.nl.

16 of 17 jaar? Vraag een handlichting aan

Wilt u niet telkens aan uw ouders toestemming vragen voor uw rechtshandelingen? Dan kunt u handlichting aanvragen bij de kantonrechter. U bent dan niet langer handelingsonbekwaam. En dus zelf aansprakelijk voor uw handelen.

Handlichting aanvragen kan alleen als u 16 of 17 jaar oud bent. U heeft hiervoor toestemming nodig van uw ouders of voogd. Het is niet mogelijk hiervoor iemand anders aan te dragen. De handlichting vervalt automatisch wanneer u 18 en dus meerderjarig wordt.

Jonger dan 16 jaar? U heeft overal toestemming voor nodig

Bent u jonger dan 16 jaar? Dan kunt u geen handlichting aanvragen. U moet uw ouders of voogd bij elke grote handeling om toestemming vragen. Zij moeten dan schriftelijk toestemming geven. En zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw handelen. Krijgt u geen toestemming? Dan is uw rechtshandeling ongeldig en kunnen uw ouders of voogd uw handelen nog 3 jaar terugdraaien.

U heeft tot uw 16e leerplicht

U bent volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin u 16 jaar wordt. Bent u 16, maar heeft u nog geen havo-, vwo- of mbo-diploma? Dan heeft u geen startkwalificatie en moet u tot uw 18e onderwijs volgen.

Uw bedrijf inschrijven bij KVK

Ook als minderjarige ondernemer moet u zich inschrijven bij KVK. Zij verzorgen vaak ook uw aanmelding bij de Belastingdienst. Neem een van uw ouders of voogd mee. Tenzij u handlichting heeft en die meeneemt.

Bezoekadres afschermen

U kunt in sommige gevallen uw bezoekadres afschermen in het Handelsregister van KVK. Bijvoorbeeld omdat u bedreigd wordt en u niet wilt dat iedereen uw adres kan opzoeken. U moet dan wel een ander postadres registreren, zoals een postbus.

Lees meer over uw adresgegevens afschermen op KVK.nl.

Kies een rechtsvorm die bij u past

Als startende ondernemer moet u een rechtsvorm kiezen. Kies met hulp van de beslistool een rechtsvorm die bij uw situatie past.

U moet belasting betalen

Als u winst maakt, heeft u een bron van inkomsten. Dan ziet de Belastingdienst u waarschijnlijk als ondernemer voor de inkomstenbelasting. U betaalt dan belasting over de winst uit uw onderneming.

U moet zelf aangifte inkomstenbelasting doen. Daarnaast ontvangt u een aanslag voor de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Uw aangifte heeft ook invloed op die van uw ouders. Zij worden via Box 3 belast voor uw eventuele vermogen.

Daarnaast moet over de meeste producten en diensten omzetbelasting (btw) betaald worden.

Inkomsten niet van invloed op kinderbijslag

U mag tot en met 17 jaar onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit van invloed is op de kinderbijslag die uw ouders ontvangen.

Feiten en cijfers: aantal minderjarige ondernemers

De grafiek toont het aantal minderjarige ondernemers in Nederland per jaar.