Specifieke startsituaties

Bedrijf aan huis starten

Wilt u een bedrijf aan huis starten? Dan is het belangrijk dat u rekening houdt met de voorwaarden van uw gemeente. Lees ook uw hypotheekovereenkomst of huurovereenkomst goed door. Daarin staat of u een bedrijf vanuit uw huis mag starten. Soms zijn kosten voor een bedrijf aan huis fiscaal aftrekbaar. Controleer ook of u extra verzekeringen moet afsluiten.

Controleer de voorwaarden van uw gemeente

Beoefent u een vrij beroep? Dan mag u in de meeste gevallen starten met een bedrijf aan huis. Een vrij beroep is bijvoorbeeld: een architect, advocaat, huisarts, kunstenaar of accountant. De voorwaarden voor een bedrijf aan huis verschillen per gemeente. Over het algemeen geldt:

 • Uw huis moet een woonkarakter houden. Dat betekent in de meeste gemeenten dat:
  • u niet meer dan 1/3 van uw woning gebruikt voor uw bedrijf
  • u met uw bedrijf geen overlast veroorzaakt voor uw buren
  • u geen reclame maakt op uw huis
  • uw bedrijf een kantoorfunctie heeft
 • De meeste gemeenten staan niet toe dat uw personeel werkt vanuit uw huis.
 • Uw plannen moeten passen binnen het bestemmingsplan.
  • Past het wel, dan moet u meestal uw bedrijf aan huis melden bij uw gemeente.
  • Past het niet, dan kunt u een ontheffing of aanpassing aanvragen. In bepaalde gevallen moet u bij uw gemeente een onttrekkingsvergunning aanvragen. De gemeente geeft hiermee toestemming de woning uit de woningvoorraad te halen. Dan mag u uw woning als bedrijfsruimte gebruiken.

Vraag bij uw gemeente naar de exacte voorwaarden voor een bedrijf vanuit huis.

Kijk of u toestemming nodig heeft van uw bank of verhuurder

Bent u eigenaar van de woning en heeft u een hypotheek op de woning? Houd dan rekening met de bepalingen in de hypotheekovereenkomst. Huurt u de woning? Houd rekening met de voorwaarden in de huurovereenkomst.

Controleer wat de gevolgen zijn voor de btw en inkomstenbelasting

Voor uw bedrijf aan huis kunt u gebruik maken van dezelfde aftrekposten als voor ieder ander klein bedrijf. Ook gelden dezelfde voorwaarden. Voor de btw en de inkomstenbelasting moet u wel met een aantal dingen rekening houden. Bijvoorbeeld of u de woning kunt splitsen in een bedrijfsgedeelte en een woongedeelte. In dat geval kunt u bijvoorbeeld kosten van de werkruimte in uw woning aftrekken.

Privébezit of ondernemingspand

Start u uw bedrijf in een pand dat uw eigendom is? Geef dan bij de eerste aangifte inkomstenbelasting aan of het gaat om een privépand of een ondernemingspand. Woont u in een woning die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik: het woningforfait. Huurt u voor uw onderneming een pand en woont u daar? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen als privé-onttrekking (het 'woongenot'). Dat bedrag is een percentage van de WOZ-waarde.

Rekenhulp Werkruimte in de woning

Een Rekenhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. De rekenhulp ‘Werkruimte in de woning’ berekent of u kosten van de werkruimte in uw woning mag aftrekken.

Controleer of u een bedrijfsverzekering moet afsluiten

Uw inboedelverzekering en opstalverzekering zijn voor uw privébezittingen en het huis zelf. Ze dekken niet de schade aan bedrijfsmiddelen en de werkruimte. U kunt hiervoor aparte bedrijfsverzekeringen afsluiten.

Wie kan u waarmee helpen?

De gemeente kan u helpen met:

 • de exacte voorwaarden voor een bedrijf aan huis
 • controle van het bestemmingsplan
 • het eventueel melden van uw bedrijf aan huis
 • het aanvragen van een omgevingsvergunning, wijziging van het bestemmingsplan of een onttrekkingsvergunning

Twijfelt u of de werkruimte voldoende ‘zelfstandig’ is? Vraag het uw fiscaal dienstverlener (boekhouder of adviseur). Eventueel kunt u de situatie voorleggen aan de Belastingdienst.

Aantal zelfstandigen met bedrijf aan huis

De grafiek toont het aantal zelfstandigen met een bedrijf aan huis. Het gaat dan om werkzaamheden die in, vanuit of bij de eigen woning worden verricht.

Webinar: starten met een webshop

Webinar Webinar: starten met een webshop

Wat komt er kijken bij het starten van een (internationale) webshop? Host Annemarie Brüning neemt u mee door alle onderwerpen en u krijgt tips en ervaringen van ondernemers en deskundigen. Dit webinar werd uitgezonden tijdens de Online Startersdag van de Kamer van Koophandel op 24 mei 2017.

Wat kunt u verwachten?

 • Informatie over het opzetten en runnen van een webshop
 • Het succesvol in de markt zetten van een webshop
 • Regelgeving bij een webshop
 • Belastingen waar u mee te maken krijgt bij een (internationale) webshop

In de video wordt gesproken over het lage btw-tarief van 6%. Sinds 1 januari 2019 is de btw voor diensten en producten met laag tarief verhoogd naar 9%.

Handige links

Een webshop beginnen

Starten door bedrijfsovername

Een bedrijf overnemen biedt voordelen ten opzichte van het zelf starten van een bedrijf. Uit onderzoek blijkt dat de overlevingskans bij een bedrijfsovername groter is dan bij het starten van een nieuw bedrijf. U bent vaak direct verzekerd van een inkomen, klantenbestand, naamsbekendheid en bedrijfspand. Maar er komt veel bij kijken.

Zoek een bedrijf dat bij u past

De eerste stap bij bedrijfsovername is het vinden van bedrijven die te koop staan. De ene overname is de andere niet. Moet u op zoek naar een bedrijf? Of neemt u het bedrijf van uw familielid of van uw werkgever over? Zoek aan de hand van een profiel potentiële kandidaatondernemingen en benader deze. KVK geeft u een aantal tips bij de koop van een bedrijf.

Zoek een overnameadviseur

Een bedrijf overnemen is een ingewikkeld proces. Laat u daarom begeleiden door een overnameadviseur van de Beroepsorganisatie voor specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB).

Zoek zoveel mogelijk uit over het bedrijf

U heeft een onderzoeksplicht. Dat betekent dat u zoveel mogelijk informatie over het bedrijf moet onderzoeken. Ook moet u goed nagaan of de informatie die u van de verkoper krijgt juist is. Hoe u dit doet, maakt niets uit. Een van de meest gebruikte methodes is due diligence. Hierbij onderzoekt u financiële, fiscale, juridische en commerciële informatie van het bedrijf op juistheid en volledigheid. Een adviseur of accountant kan u hierbij helpen.

De verkoper vraagt om geheimhouding

De verkoper moet u vertrouwelijke informatie geven over zijn bedrijf. Omdat deze informatie alleen voor u bedoeld is, zal hij u vragen een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Zo’n verklaring wordt ook wel een Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd.

De waardebepaling van het bedrijf

Vraag eerst een verkoopmemorandum op. Hierin staat uitgebreide bedrijfsinformatie, waaronder de vraagprijs en hoe die bepaald is. De waarde van een bedrijf wordt berekend op basis van tastbare bezittingen. Zoals het pand, de inventaris, voorraad en kasgeld. Maar ook de meerwaarde heeft invloed op de waarde van een bedrijf.

Er zijn verschillende manier om de waardebepaling te doen. Er kan uitgegaan worden van de balans, de huidige winst of de goodwill. Maar wat de vraagprijs ook is, de uiteindelijke prijs bepaalt u altijd in overleg.

Betaal geen btw over de verkoopprijs

Alle btw-regelingen die voor de onderneming gelden, gaan over op u. Ze zijn dus niet persoonlijk, maar bedrijfsafhankelijk. Daarom mag de verkoper geen btw berekenen over de verkoopprijs. Wel blijft hij zelf aansprakelijk voor eventuele btw-schulden tot de overdracht van de onderneming.

Leg afspraken vast in een intentieverklaring

Leg afspraken die u maakt tijdens de onderhandelingsprocedure vast in een intentieverklaring. Houd er rekening mee dat de afspraken in een intentieverklaring bindend zijn. Voor zowel u als de verkoper.

Stel een overnamecontract op

In een latere fase van de onderhandeling kan de intentieverklaring de basis vormen van het overnamecontract. U kunt hierin een ontbindingsclause opnemen. De overname gaat dan niet door als u bijvoorbeeld geen financiering of vergunningen kunt krijgen. Eventuele geschillen kunt u op basis van het contract oplossen.

U moet het personeel overnemen

Als u een bedrijf overneemt, neemt u ook alle werknemers over. U mag niets veranderen aan hun rechten en plichten. En u moet bij de Belastingdienst melden dat u het personeel overneemt. De vorige eigenaar blijft nog 1 jaar medeverantwoordelijk voor het naleven van de arbeidsovereenkomst. Lees meer over de regels voor personeel bij bedrijfsovername.

Wat neemt u wel en niet over?

Personeel moet u overnemen, maar er zijn meer zaken waarover gesproken moet worden tijdens de onderhandelingen. Zoals:

 • Bedrijfsruimte. Bij een huurpand moet de verhuurder instemmen. Gaat het om een kooppand, dan moet u misschien een hypotheek afsluiten bij de bank.
 • Intellectuele eigendomsrechten. Denk aan handelsnamen, auteursrechten, modelrechten, merkrechten en octrooirechten. Hiervoor is een schriftelijke akte verplicht. Dit is niet meer dan een contract waarin duidelijk staat dat de intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen.
 • Productaansprakelijkheid en verleende garanties. Gaan deze over op u? Of blijft de verkoper hiervoor aansprakelijk?
 • Lopende contracten met bijvoorbeeld leveranciers en afnemers.
 • Het telefoonnummer en de e-mailadressen van het bedrijf.
 • Lopende abonnementen op bijvoorbeeld telefoons, internet en glazenwassers.
 • Klantgegevens. Dus wie de klanten zijn, wat hun adresgegevens zijn en eventueel hun orderhistorie.
 • Lopende rechtszaken. Is de verkoper verwikkeld in een rechtszaak? Leg dan goed vast hoe die afgehandeld wordt na de overdracht.
 • Vorderingen en schulden. Wat spreekt u af als de verkoper zijn schulden niet (geheel) betaald heeft op de datum van overname? Neemt u de schulden en vorderingen over? Maak afspraken voor het geval de schulden onverwachts groter blijken te zijn.
 • Vergunningen. Meestal staan de vergunningen op naam van de eigenaar en zullen die opnieuw aangevraagd moeten worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een horecabedrijf overneemt; de drank- en horecavergunning en de exploitatievergunning zijn niet overdraagbaar.

Een nieuwe eigenaar, een nieuw KVK-nummer

Bij de verkoop van een eenmanszaak of vof, krijgen ondernemingen meestal een nieuw KVK-nummer. U moet hiervoor een afspraak maken bij KVK. Daar wordt direct uw registratie bij de Belastingdienst geregeld.

Een bv overnemen kan op twee manieren

1. Aandelen kopen

Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen. Neemt u een bv over? Dan worden de aandelen aan u overgedragen. Hiervoor heeft u een notariële akte nodig. Alles wat de onderneming heeft, gaat dan over op u.

2. Activa-passiva transactie

Hiermee kunt u samen met de verkoper bepalen wat u overneemt. U neemt dan geen aandelen over, maar kiest zelf hoe u de onderneming voortzet. Dit is vergelijkbaar met het overnemen van een eenmanszaak of vof.

Uw bedrijfsovername financieren

U kunt natuurlijk eigen geld gebruiken. Maar u kunt de overname ook op andere manieren financieren. Veel voorkomende financieringsmogelijkheden bij bedrijfsovername zijn:

 • achtergestelde lening door de verkoper
 • uitgestelde betaling bij overdracht
 • huurkoop
 • geleidelijke overname

Bij deze vormen van financiering blijft de verkoper vaak voor een bepaalde tijd betrokken bij de onderneming. Leg ook afspraken hierover goed vast om achteraf problemen te voorkomen.

Uitzonderingen bij overname familiebedrijf of bedrijf van werkgever

De overname van een familiebedrijf of het bedrijf van uw werkgever gaat hetzelfde als de overname van ieder ander bedrijf. Maar krijgt u het bedrijf door bijvoorbeeld een schenking of erfenis? Dan moet u hierover belasting betalen en dus de Belastingdienst informeren.

Neemt u de onderneming over van uw mede-eigenaar of werkgever? Dan zijn er regelingen voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting.

Video Starten door bedrijfsovername

Bekijk deze video als u start door het overnemen van een bedrijf.

Feiten en cijfers: fusies en overnames

De grafiek laat het aantal fusies en overnames zien per kwartaal.

Starten met een sociale onderneming

Er zijn veel mensen met goede ideeën om maatschappelijke problemen aan te pakken. Mensen die maatschappelijke impact willen creëren met hun (nog te starten) bedrijf. Wilt u een sociale onderneming starten en weten hoe u dit aan moet pakken? Of wilt u sociaal ondernemen integreren binnen uw eigen bedrijf? ROZ kan u daarbij helpen.

ROZ stimuleert sociaal ondernemerschap en is partner in sociaal ondernemen. Zij bieden advies, een klankbord en trainingen aan sociaal ondernemers of mensen die de ambitie hebben om te starten met een sociale onderneming. Daarnaast fungeren zij als makelaar en brengen organisaties en (sociale) ondernemers rondom dit thema met elkaar in contact. ROZ heeft ook een netwerk opgericht voor sociaal ondernemers in Twente en de Achterhoek.

Meer info vindt u op www.rozgroep.nl/sociaalondernemen. Via deze link kunt u ook contact opnemen met ROZ.

ROZ Social Business Model Canvas
Voor u als sociaal ondernemer is het belangrijk om uw bedrijfsidee uit te werken op papier en uw bedrijfssituatie in kaart te brengen. Het ROZ Social Business Model Canvas is een handzaam model. Hierin is ook ruimte voor het maatschappelijke probleem waarvoor u een oplossing hebt en de maatschappelijke impact die u wilt creëren met uw bedrijf.

Download het ROZ Social Business Model Canvas >>

Stappenplan bedrijf starten naast een vaste baan

U gaat parttime ondernemen. En begint naast uw vaste baan een bedrijf. Bespreek uw plannen met uw werkgever. Misschien mag u bijvoorbeeld volgens uw contract niet werken in dezelfde branche als uw werkgever. Een zogenaamd concurrentiebeding. Als u minder uren wilt werken moet uw werkgever dat goedkeuren. Daarnaast moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. De winst die u maakt heeft waarschijnlijk ook invloed op de belasting die u moet betalen. En vergeet uw verzekering tegen arbeidsongeschiktheid niet. 

Check uw contract

Lees uw arbeidsovereenkomst, cao en arbeidsvoorwaarden goed door. Daar kunnen afspraken in staan die gevolgen hebben voor uw bedrijfsplannen. Bijvoorbeeld dat u geen nevenactiviteiten mag hebben naast uw baan. Misschien heeft u wel een concurrentiebeding of relatiebeding. Dat betekent dat u onder andere niet met uw huidige werkgever mag concurreren. En dat u de relaties van uw werkgever niet mag benaderen.

Bespreek uw plannen met uw werkgever

Dit is niet verplicht, maar het kan juridische conflicten voorkomen. Zeker als uw plannen raakvlakken hebben met de branche, regio of doelgroep van uw werkgever. Leg de afspraken die u samen maakt schriftelijk vast.

Bedenk of u minder uren wilt gaan werken

U kunt (schriftelijk) aan uw werkgever vragen of u minder uren mag werken. Vraag dit uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan. Dit kan alleen als er minstens 10 werknemers bij het bedrijf werken en u minimaal een half jaar in dienst bent. Werken er minder dan 10 werknemers? Dan heeft uw werkgever mogelijk een eigen regeling. Uw werkgever mag uw verzoek afwijzen. Maar alleen met een goede reden. Als er bijvoorbeeld niemand is die de werkzaamheden kan overnemen. Uw werkgever moet in ieder geval uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum reageren op uw verzoek. Doet hij dit niet? Dan mag u het aantal aangevraagde uren gaan werken.

Als uw werkgever uw verzoek weigert, moet u 1 jaar wachten voordat u een nieuw verzoek mag indienen.

Schrijf uw bedrijf in bij KVK

U moet uw bedrijf inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK zorgt direct voor uw aanmelding bij de Belastingdienst en u krijgt meteen een btw-nummer. De inschrijving kost eenmalig €50,-.

U betaalt inkomstenbelasting

Over zowel uw inkomsten uit loon als winst uit uw onderneming betaalt u inkomstenbelasting. Deze inkomsten min de aftrekposten en fiscale regelingen, zoals bedrijfskosten en afschrijvingen, bepalen uw belastbaar inkomen. Ieder jaar doet u voor 1 mei belastingaangifte.

Let op uw toeslagen van de Belastingdienst

Krijgt u toeslagen van de Belastingdienst zoals zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan kan de winst uit uw onderneming hier invloed op hebben. Als uw jaarinkomen hoger wordt dan een bepaald bedrag, krijgt u geen toeslag meer. Deze inkomensgrens verschilt per toeslag.

Kijk of u recht heeft op Ondernemersaftrek, de Kleineondernemersregeling of de mkb-winstvrijstelling

Als u een bedrijf start naast uw baan is de kans klein dat u kunt profiteren van de ondernemersaftrek. Daarvoor moet u namelijk minimaal 1.225 uur per jaar voor uw bedrijf werken. Waarschijnlijk heeft u wel recht op de Kleineondernemersregeling (KOR) of de mkb-winstvrijstelling. Dan betaalt u minder of helemaal geen btw. Voor de mkb-winstvrijstelling geldt het urencriterium niet.

Verzeker u als ondernemer tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid

Ondernemers vallen niet onder de Ziektewet. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt u dus alleen doorbetaald voor de uren die u in loondienst werkt. Voor de uren die u voor uw eigen bedrijf werkt, kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten. Of u kunt crowdsurance overwegen. Dit is allebei niet verplicht.

U kunt ook bij UWV een Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten. Dit moet wel binnen 13 weken na het einde van uw verplichte verzekering gebeuren.

Hulpmiddelen bij de start van uw parttime onderneming

Video Zo is het om parttime een bedrijf te starten

Hoe is het om een bedrijf niet fulltime maar parttime te runnen? Deze ondernemers vertellen het.

Feiten en cijfers

De grafiek laat per kwartaal het aantal werknemers zien die naast hun vaste baan zzp-er zijn.

Webinar: bedrijf starten vanuit een WW-uitkering

Webinar Webinar: bedrijf starten vanuit een WW-uitkering

Overweegt u een bedrijf te starten vanuit een WW-uitkering? Annemarie Brüning neemt u stap voor stap mee door alle onderwerpen waarmee u te maken krijgt. Deskundigen van de Kamer van Koophandel, UWV, Belastingdienst én mede-ondernemers geven tips en delen hun ervaringen. Dit webinar werd uitgezonden op 30 november 2017.

Wat komt er aan bod?

 • Informatie over regelingen van UWV, die u verder helpen bij de start
 • Inzicht in ondernemerschap en ondernemerskwaliteiten
 • Uitleg over financiën, belastingen en aftrekposten
 • Do’s and don’ts vanuit de praktijk

Handige links

Bedrijf starten vanuit de Participatiewet

Wilt u vanuit de Participatiewet een eigen bedrijf starten? Vraag uw klantmanager naar de mogelijkheden. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met ROZ. ROZ biedt advies en begeleiding bij de start.

U kunt in de startfase eventueel gebruikmaken van de zogenaamde voorbereidingsperiode vanuit de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). In deze periode van maximaal een jaar kunt u werken aan uw ondernemingsplan en de start van uw bedrijf. U houdt uw uitkering tijdens deze periode. Mogelijk kunt u ook een renteloze lening ontvangen voor de kosten die u maakt tijdens de voorbereiding.

Zijn de inkomsten uit uw pas gestarte bedrijf nog niet voldoende om de noodzakelijke kosten te betalen? Of heeft u niet voldoende geld om investeringen te doen die nodig zijn om het bedrijf op te starten? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een inkomensaanvulling of krediet vanuit het Bbz. Daarvoor kunt u terecht bij het ROZ. ROZ voert voor bijna alle Twentse gemeenten de Bbz-regeling uit.

Wilt u een bedrijf starten vanuit de Participatiewet? Neem dan contact op met ROZ om uw individuele situatie te bespreken.

Bedrijf starten vanuit arbeidsongeschiktheid

U bent arbeidsongeschikt en wilt een eigen bedrijf starten. Bespreek uw plannen met een arbeidsdeskundige van het UWV. Hij kan u vertellen of uw plannen invloed hebben op uw uitkering van de Wajong, WIA, WAO, WAZ of Ziektewet. En hoeveel uren u moet werken om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel. Misschien heeft u recht op financiële hulp, zoals een krediet, vergoedingen of een aanvulling op uw inkomen.

Bespreek uw plannen met UWV

Maak een afspraak met een arbeidsdeskundige van UWV om samen uw plannen te bespreken. Daarnaast spreekt u met hem af hoelang u de tijd krijgt uw plannen voor te bereiden. Of u tijdens deze voorbereiding moet solliciteren. En voor welke financiële hulp u in aanmerking komt.

Geef uw inkomsten door aan UWV

U moet de inkomsten uit uw eigen bedrijf altijd opgeven aan UWV. Maakt u winst? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan UWV. Daar wordt dan bekeken of uw uitkering aangepast moet worden. Dit voorkomt dat u achteraf veel geld moet terugbetalen.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

U kunt in aanmerking komen voor startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. U betaalt dan minder inkomstenbelasting. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat u minstens 800 uur per jaar aan uw bedrijf besteedt. En u moet ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn.

Winst heeft gevolgen voor uw uitkering

Als u inkomsten heeft als zelfstandige, worden deze verrekend met uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. U krijgt dan dus een lagere uitkering. Gaat u structureel meer verdienen met uw onderneming dan met uw uitkering, dan stopt de uitkering.

Geld lenen met een krediet van UWV

Kunt u geen lening krijgen of op een andere manier aan financiering komen? Dan kunt u bij het UWV een starterskrediet aanvragen. Ook als u geen uitkering van UWV ontvangt. Het starterskrediet is een lening.

Ook het voorbereiden van de start van uw bedrijf kost geld. Denk hierbij aan het bezoeken van bijeenkomsten of het werven van klanten. Als u een starterskrediet krijgt, komt u ook in aanmerking voor het voorbereidingskrediet. Met deze lening kunt u uw voorbereidingskosten declareren.

Vergoedingen en regelingen voor hulpmiddelen

Heeft u hulp of een hulpmiddel nodig bij de start van uw bedrijf? Zoals een doventolk, begeleiding tijdens de start van uw bedrijf of een aangepaste auto? Dan kunt u hiervoor een vergoeding of een regeling aanvragen bij UWV.

Inkomenssuppletie: een aanvulling op uw inkomen

Als u start met uw bedrijf kunt u voor uw eigen inkomen zorgen. Hierdoor krijgt u misschien minder of geen uitkering. Gaat u toch minder verdienen dan u volgens UWV nog kunt verdienen? Dan kunt u een aanvullende uitkering aanvragen om uw lagere inkomsten gedeeltelijk op te vangen. Die uitkering heet inkomenssuppletie.

Als uw eigen bedrijf toch niet haalbaar is

Is een eigen bedrijf niet haalbaar? En besluit u om te stoppen met uw bedrijf? Meld dit dan bij de arbeidsdeskundige van UWV. Hij bespreekt met u of en welke arbeidsongeschiktheidsuitkering u krijgt.

Feiten en cijfers: arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

De grafiek toont het totale aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid per jaar. Over de afgelopen 10 jaar is een lichte daling van het aantal uitkeringen zichtbaar.

Bedrijf starten als minderjarige

Een eigen bedrijf starten als u jonger bent dan 18 jaar. Dat kan. Ook al bent u volgens de wet minderjarig. En daarmee handelingsonbekwaam. U mag grote beslissingen daarom alleen nemen met toestemming van uw ouders of voogd. Met handlichting hoeft dat niet meer. Die kunt u aanvragen als u 16 of 17 jaar oud bent. Ook als minderjarige moet u uw bedrijf inschrijven bij KVK en belasting betalen. Houd er ook rekening mee dat winst uit uw bedrijf gevolgen kan hebben voor de kinderbijslag.

Check of u wel een bedrijf heeft

Wanneer heeft u een onderneming? Om dat te bepalen kijken KVK en de Belastingdienst naar:

 • hoeveel winst u maakt
 • hoe zelfstandig u bent als ondernemer
 • hoeveel geld u in uw bedrijf stopt
 • hoeveel tijd uw bedrijf u kost
 • wat de waarde is van uw bedrijf
 • hoeveel klanten u verwacht te krijgen
 • hoeveel risico u loopt met uw bedrijf
 • hoe uw aansprakelijkheid geregeld is

Bekijk hier het webinar: Heb ik een hobby of een bedrijf?

Jonger dan 18 jaar? Dan bent u minderjarig

In het Burgerlijk Wetboek staat dat minderjarigen alleen rechtshandelingen mogen verrichten met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Dat zijn dus uw ouders of voogd. Denk aan het afsluiten van een mobiel abonnement, een lening bij de bank en het tekenen van contracten. Maar ook het inschrijven van uw bedrijf bij KVK. Als u 16 of 17 bent, dan kunt u hierin verandering brengen door handlichting aan te vragen.

16 of 17 jaar? Vraag een handlichting aan

Wilt u niet telkens aan uw ouders toestemming vragen voor uw rechtshandelingen? Dan kunt u handlichting aanvragen bij de kantonrechter. U bent dan niet langer handelingsonbekwaam. En dus zelf aansprakelijk voor uw handelen.

Handlichting aanvragen kan alleen als u 16 of 17 jaar oud bent. U heeft hiervoor toestemming nodig van uw ouders of voogd. Het is niet mogelijk hiervoor iemand anders aan te dragen. De handlichting vervalt automatisch wanneer u 18 en dus meerderjarig wordt.

Jonger dan 16 jaar? U heeft overal toestemming voor nodig

Bent u jonger dan 16 jaar? Dan kunt u geen handlichting aanvragen. U moet uw ouders of voogd bij elke grote handeling om toestemming vragen. Zij moeten dan schriftelijk toestemming geven. En zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw handelen. Krijgt u geen toestemming? Dan is uw rechtshandeling ongeldig en kunnen uw ouders of voogd uw handelen nog 3 jaar terugdraaien.

U heeft tot uw 16e leerplicht

U bent volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin u 16 jaar wordt. Bent u 16, maar heeft u nog geen havo-, vwo- of mbo-diploma? Dan heeft u geen startkwalificatie en moet u tot uw 18e onderwijs volgen.

Check of de kinderbijslag stopt

Maakt u als minderjarige ondernemer € 1.285 of meer winst per kwartaal? Dan moeten uw ouders of voogd dit doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij krijgen dan geen kinderbijslag en kindgebonden budget meer. Op de website van de SVB vindt u de precieze regels en uitzonderingen.

Uw bedrijf inschrijven bij KVK

Ook als minderjarige ondernemer moet u zich inschrijven bij KVK. Zij verzorgen vaak ook uw aanmelding bij de Belastingdienst. U moet wel 1 van uw ouders of voogd meenemen. Tenzij u handlichting heeft en die meeneemt. Dan mag u de inschrijving zelf doen.

U moet belasting betalen

Als u winst maakt, heeft u een bron van inkomsten. Dan ziet de Belastingdienst u waarschijnlijk als ondernemer voor de inkomstenbelasting. U betaalt dan belasting over de winst uit uw onderneming.

U moet zelf aangifte inkomstenbelasting doen. Daarnaast ontvangt u een aanslag voor de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Uw aangifte heeft ook invloed op die van uw ouders. Zij worden via Box 3 belast voor uw eventuele vermogen.

Daarnaast moet over de meeste producten en diensten omzetbelasting (btw) betaald worden.

Feiten en cijfers: aantal minderjarige ondernemers

De grafiek toont het aantal minderjarige ondernemers in Nederland per jaar.