Algemene voorwaarden

Algemeen

ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) Groep (hierna “ROZ” genoemd) biedt de website https://startenintwente.nl aan (hierna “Starten in Twente” genoemd), dit doet ze namens twaalf Twentse gemeenten (Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Wierden). Het samenwerkingsverband staat bekend onder de naam Starten in Twente. Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen ROZ/gemeente Hengelo als beheerder van de website en de niet-geregistreerde en geregistreerde gebruikers (hierna “Gebruikers” genoemd). We behouden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen.

De informatie die wordt verstrekt op Starten in Twente is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kan Starten in Twente echter niet instaan. De gegeven informatie is uitsluitend indicatief. De informatie op deze site kan op ieder moment en zonder aankondiging worden gewijzigd.

Overeenkomst

Indien de Gebruiker zich registreert en toegang verschaft tot of gebruikmaakt van onze diensten, stemt de Gebruiker ermee in dat deze een overeenkomst aangaat met Starten in Twente. Als de Gebruiker dit contract wil beëindigen, kan de Gebruiker dit op elk gewenst moment doen door het account te sluiten en de diensten niet langer te openen of te gebruiken. Dit kan middels een mail aan info@startenintwente.nl. Ook gaat de Gebruiker ermee akkoord dat deze gegevens aan Starten in Twente verstrekt, zoals uw emailadres en naam, en dat Starten in Twente contact op kan nemen. 

Profiel, wachtwoord en beveiliging 

De Gebruiker maakt een wachtwoord en een gebruikersnaam aan bij het voltooien van het registratieproces van Starten in Twente. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account en is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn of haar wachtwoord of account. De Gebruiker gaat ermee akkoord om (a) Starten in Twente onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van het wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat deze aan het einde van elke sessie uw account verlaat. Starten in Twente, én samenwerkende organisaties/gemeenten hierbinnen, kan niet en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit niet-naleving van deze sectie.

Berichten en delen

De Gebruiker stemt ermee in dat Starten in Twente kennisgevingen en berichten stuurt via de door de Gebruiker opgegeven contactgegevens (zoals een e-mailadres of mobiel nummer). De Gebruiker stemt ermee in om contactgegevens up-to-date te houden. Via de instellingen kan de Gebruiker bepalen of deze mailings van Starten in Twente wil ontvangen.

Door de Gebruiker gedeelde of geplaatste gegevens en content zijn zichtbaar voor andere gebruikers als deze daarvoor kiest. 

Aansprakelijkheid 

Aan de op deze site verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Starten in Twente kan niet garanderen dat deze site foutloos en ononderbroken functioneert en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Starten in Twente en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van Starten in Twente en de hiermee verstrekte informatie. Starten in Twente aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Starten in Twente zijn ontwikkeld en/of sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Starten in Twente en/of geraadpleegde bronnen.

Starten in Twente is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van Starten in Twente en de gedownloade informatie, tools en/of website. Daaronder valt ook – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische informatie en berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische informatie en berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie of voor overbrenging van virussen.

Verantwoordelijkheid 

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en tools. Starten in Twente is bevoegd om door de Gebruiker op de website geplaatste content geheel of ten dele te verwijderen. Nederlands recht is van toepassing.

Beëindiging  

De Gebruiker en Starten in Twente kunnen deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door de andere partij hiervan op de hoogte te stellen. Bij beëindiging verliest de Gebruiker het recht om de diensten te openen of gebruiken.

Persoonsgegevens 

In het Privacy Statement staat aangegeven hoe Starten in Twente met persoonsgegevens omgaat.