Innovatie one pager

De Innovatie one pager helpt je om de essentie van jouw innovatieve idee uit te werken. Je kunt het canvas zien als een uitgeschreven pitch van jouw innovatieve idee. Je doet dit door het beschrijven van de situatie, het probleem, oplossingsrichting, hypothese(n), gevolgen, hoe je resultaten meetbaar wil maken, rollen en de vervolgstappen. Zo kun je doelgericht starten met jouw project. Het invullen van het canvas helpt je met het maken van een overzicht, de rollen van betrokkenen te beschrijven en daarover te communiceren met collega’s of stakeholders.
Tijd
2 uur
Complexiteit
Doelgroep
Starters

Tips voor gebruik

Zorg voor een pakkende titel en een duidelijke omschrijving van de hypothese(n) en doelen, zodat de essentie van je project snel duidelijk wordt. Een afbeelding zegt meer dan 1000 woorden, voeg daarom een passende afbeelding toe. Download het canvas, vul het online in of print het uit. Laat je inspireren door het voorbeeld van een van onze eerste projecten waarbij we dit canvas hebben gebruikt.

Gebruik van de tool

De Innovatie one pager is een canvas met daarin een beknopte samenvatting van de essentie van het innovatie idee. De Innovatie one pager kun je doorlopend blijven aanscherpen. Volg de 7 stappen voor het invullen van het canvas.

Stap 1: de situatie

Je beschrijft de huidige situatie door in te gaan op de aanleiding en de probleemstelling. Beschrijf zo de context en de bijbehorende knelpunten die jij verwacht. Je beantwoordt vragen zoals: Waarom is deze innovatie nodig? Welke mogelijke problemen los je met deze innovatie op? Wat als je niks doet?

Stap 2: de oplossingsrichting

Maak een korte bondige omschrijving van de oplossingsrichting. Het hoeft nog geen volledige oplossing te zijn, het gaat erom dat je denkrichtingen uitschrijft als mogelijke oplossingen van de probleemstelling.

Stap 3: hypothese

Bedenk wat je wilt gaan toetsen. Je beschrijft op welke vragen je een antwoord nodig hebt. Stel een hypothese op die je kunt toetsen, op de korte termijn. Om tot een hypothese te komen start je met de probleemstelling, dit kun je zien als de hoofdvraag. Als je probleemstelling complex is kun je meerdere hypothesen opstellen. Baseer je hypothesen op verwachtingen die jij hebt met betrekking tot het onderzoek tijdens het project. Deze verwachtingen kunnen positief of negatief zijn, het gaat erom dat je een aanname maakt die je kunt toetsen. Een voorbeeld van een vraag die je kunt gebruiken is: Welke aanname wil je toetsen in de praktijk?

Stap 4: mogelijke gevolgen

Denk na over de mogelijke gevolgen van het implementeren van de oplossingsrichting. Beschrijf de kosten en baten die je verwacht met het implementeren van de oplossingsrichting. Een voorbeeldvraag is: Wat is het effect van de oplossing voor de eindgebruiker?

Stap 5: meetbaarheid

Beschrijf op welke wijze je het succes gaat meten. Doe dit door vast te stellen welk resultaat er op welke termijn opgeleverd gaat worden. Het beantwoorden van de volgende vragen kunnen je erbij helpen: Wat (de indicatoren) en hoe ga je dit meten? Wanneer ben je tevreden met de resultaten?

Stap 6: experimentteam

Beschrijf de rollen van het team waarmee je het innovatieve idee gaat uitwerken. Denk na over de verschillende rollen en bevoegdheden die je nodig hebt. Denk aan vragen zoals: Wie is de trekker van het project? Wie is bevoegd om beslissingen te maken? Welke kennis heb je in het team nodig?

Stap 7: vervolgstappen

Beschrijf wat de vervolgstappen zullen zijn. Denk na over wat je nodig hebt voor het vervolg. Dit zijn de stappen die nu gezet moeten worden om het innovatieve idee uit te voeren.