Partnerwaarde-matrix

De Partnerwaarde-matrix helpt je om te verduidelijken wat de wederzijdse voordelen zijn van een partnerschap of samenwerking. Met de Partnerwaarde-matrix identificeer je wat je van je partners krijgt en andersom. Het helpt je beter de redenen voor de partnerschap te begrijpen. Hiermee krijg je een goede fundering voor het neerzetten van een samenwerkingsverband met je partners.
Tijd
2 uur
Complexiteit
Doelgroep
Starters

Tips voor gebruik

Je kunt de Partnerwaarde-matrix zelf invullen of in een groep om de discussie op gang te brengen. Ga met (potentiële) partners in gesprek om een beter beeld te krijgen van de samenwerking.

Download de Partnerwaarde-matrix en print het template uit op een groot vel papier om te gebruiken tijdens een brainstorm. Doe inspiratie op door het Partnerwaarde-matrix van Tinnitrack te bekijken.

Gebruik van de tool

Voor een duurzame samenwerking is het belangrijk dat elke partner voordelen uit de samenwerking haalt. De vorm van de samenwerking en afspraken tussen jou en je partners hangt af van de gemeenschappelijke voordelen. Het is belangrijk om te weten wat een partner bijdraagt aan jouw bedrijf en wat jij bijdraagt aan het bedrijf van een partner. Deze kennis zal je helpen om de juiste afspraken met je partners te maken.

Volg de volgende drie stappen om de Partnerwaarde-matrix in te vullen:

Stap 1: selecteer de belangrijkste partners

In de eerste stap schrijf je de namen van belangrijke (potentiële) partners in de eerste kolom van de Partnerwaarde-matrix. Om te bepalen wie je belangrijkste partners zijn en welke partners de meeste invloed hebben op je bedrijf kun je de Partner-radar tool gebruiken.

Stap 2: wat je partners inbrengen

Na het opschrijven van de belangrijkste partners bedenk wat ze bijdragen aan jouw bedrijf. Zijn deze partners investeerders en leggen zij geld in? Leveren zij bepaalde middelen die je nodig hebt maar niet zelf bezit? Middelen kunnen bijvoorbeeld materiële input zijn, maar ook specialistische kennis, complementaire producten en diensten, IPR, etc. Een partner kan ook zijn kanalen ter beschikking stellen voor verkoop van jouw producten of diensten. Schrijf op welke partners wat aan je bedrijf leveren in de juiste column in de Partnerwaarde-matrix.

Stap 3: wat heeft je partner eraan?

Tot slotte, bedenk wat je partners aan de samenwerking overhouden. Wat is jouw bijdrage aan je partners? Dit zou geld kunnen zijn om te investeren in je partner's product of dienst. Ook zou je middelen of verkoopkanalen kunnen bieden. Middel die je bijdraagt zouden materialen of machines kunnen zijn, maar ook iets ontastbare zoals een merknaam, kennis of een gemeenschappelijk innovatieproject. Schrijf op welke voordelen jij aan jouw partners levert in de juiste column van de Partnerwaarde-matrix.