PESTLE

PESTLE helpt je om de invloed van je omgeving op je bedrijf te analyseren. Er zijn zes factoren die jouw bedrijf beïnvloeden. Factoren kunnen politiek, economisch, sociaal, technologisch, juridisch of ecologisch zijn. Met een helder overzicht van deze factoren kun je je positie en mogelijkheden in de markt beter begrijpen.
Tijd
2 uur
Complexiteit
Doelgroep
Starters

Tips voor gebruik

Download het PESTLE template en print deze uit op een groot stuk papier ter ondersteuning van een brainstorm. Ter inspiratie is er een PESTLE van McDonald’s als voorbeeld beschikbaar.

Gebruik van de tool

Elke letter in het woord PESTLE staat voor een factor. Voor iedere factor moet je de trends en ontwikkelingen benoemen die van invloed zijn op je bedrijf. Met een PESTLE maak je een overzicht van de invloeden op jouw bedrijf. Met dit overzicht kun je beter inschatten of je bedrijf succesvol wordt of blijft.

Zodra je bepaald hebt welke factoren je bedrijf beïnvloeden kun je evalueren welke een positieve of een negatieve invloed op je bedrijf hebben. Factoren kunnen een negatieve invloed hebben maar kunnen ook kansen bieden. Je kan dit doen door kleuren te gebruiken: rood voor negatief en groen voor positief.

Stap 1: politieke factoren

Beslissingen die door de overheid worden genomen zijn politieke factoren. Regeringen hebben een grote impact op de publieke voorzieningen in een land maar ook op de economie. Denk aan beslissingen met betrekking tot beleid, overheidsprogramma’s, subsidies, accijnzen en toeslagen, belastingen, etc. Schrijf op welke politieke keuzes jouw sector of regio beïnvloeden.

Stap 2: economische factoren

De economische situatie van een land beïnvloedt het succes van je bedrijf. Denk aan economische factoren zoals rentepercentages, wisselkoersen, inflatie, economische groei, werkloosheid etc. Schrijf de percentages en andere factoren op die van invloed zijn op het land en de sector waarin je actief bent.

Stap 3: sociale factoren

Sociale factoren hebben te maken met de demografie en de cultuur van een land of regio. Belangrijke demografische factoren zijn leeftijdsverdeling, opleidingsniveau, bevolkingsgroei, verhouding tussen mannen en vrouwen, etc. Culturele aspecten bestaan uit de houding, overtuigingen en waardes van de bevolking. Beschrijf de demografische en culture aspecten van jouw omgeving.

Stap 4: technologische factoren

De technologische vooruitgang in jouw markt bepaalt in welke technologieën jouw organisatie moet investeren om niet achter te lopen. Technologische factoren zijn bijvoorbeeld automatisering, technische innovaties, R&D investeringen en technologietransfer. Schrijf op welke technologieën belangrijk zijn in je markt en hoe geavanceerd deze zijn.

Stap 5: juridische (Legal) factoren

Een breed scala aan wetten beïnvloeden hoe jouw bedrijf opereert. Denk bijvoorbeeld aan wetgeving met betrekking tot werknemers, privacy, klantgegevens, discriminatie, belastingen, marketing, onlinehandel en meer. Schrijf de belangrijkste wetten op die je bedrijf (kunnen) beïnvloeden.

Stap 6: ecologische factoren

Onder ecologische factoren vallen het weer, geografische ligging, klimaat en klimaatverandering. Elementen die invloed hebben op de ecologie zijn belangrijk, zoals beperkte natuurlijke grondstoffen, recycling, afvalverwerking, etc. Schrijf de belangrijkste factoren die van invloed zijn op je bedrijf op.