ROZ Social Business Model Canvas

Voor jou als sociaal ondernemer is het belangrijk om je bedrijfsidee uit te werken op papier en jouw bedrijfssituatie in kaart te brengen. Het Business Model Canvas is een handzaam model, maar volgens ROZ voldoet deze niet volledig voor sociaal ondernemers. Daarom hebben wij het ROZ Social Business Model Canvas ontwikkeld. In het ROZ Social Business Model Canvas is ook ruimte voor het maatschappelijke probleem waarvoor jij een oplossing hebt en de maatschappelijke impact die jij wilt creëren met jouw bedrijf.
Tijd
2 uur
Complexiteit
Doelgroep
Starters

Gebruik van de tool

Welk (maatschappelijk) probleem wordt aangepakt?

Voor een succesvol idee is het van groot belang dat jouw idee een bepaald probleem oplost. En in het geval van een sociale onderneming (ook) een maatschappelijk probleem. Beschrijf hier het (maatschappelijke) probleem waarvoor jij de oplossing hebt. Waarom is het een probleem? Jouw idee kan meerdere problemen oplossen.

Wat ga je doen?

Zodra je het probleem begrijpt, ben je in staat om een mogelijke oplossing te bieden. Jouw bedrijfsidee biedt die oplossing. Blijf jezelf continu afvragen of jouw oplossing nog steeds de beste is. Beschrijf jouw kernactiviteiten. Welk product of dienst ga je bieden? Wat moet je doen om het uit te voeren? Hoe wordt het probleem opgelost?

Wat maakt jouw idee uniek?

Benoem wat jouw product of dienst onderscheidt. Wat is de toegevoegde waarde ten opzichte van de concurrentie. Dit is essentieel; dit is waarom de klant jouw product/dienst afneemt. Welke maatschappelijke waarde voeg jij toe? Waarom is dit uniek? Hoe verras jij jouw klant?

Wie is jouw doelgroep?

Aan welke klanten lever jij jouw product/dienst? In het geval van sociale ondernemers zijn er meestal twee doelgroepen. Wie is jouw maatschappelijke doelgroep? Wie is jouw commerciële doelgroep?

Hoe meet je de (maatschappelijke) impact?

Als (startende) ondernemer bepaal jij welke doelen je wilt behalen. En als sociaal ondernemer ook welke maatschappelijke doelen je wilt behalen; welke maatschappelijke impact je wilt realiseren. Hoe meet je of je die doelen ook haalt en of je succes hebt? Welke cijfers vind je belangrijk? Blijf deze goed in de gaten houden. Aan de hand van deze kengetallen kun je eventueel bijsturen.

Wie & wat heb je nodig?

Welke middelen (bronnen) heb je nodig, zowel intern als extern, om het idee te laten slagen? Hoe kom je aan die middelen? En welke mensen heb je nodig om jouw product te maken of jouw dienst uit te voeren? Maak dat inzichtelijk voor jezelf; van materiaal tot personeel.

Welke kanalen zet je in?

Hoe bereik je de commerciële klanten? En hoe bereik je de maatschappelijke klanten? Welke online en offline middelen zet je in om jouw product of dienst bekend te maken?

Met wie ga je samenwerken?

Wie speelt er in jouw bedrijfsproces een belangrijke rol als partner? Hoe komt de samenwerking er uit te zien? Wie heeft er invloed? En wie bepaalt of het slaagt?

Welke kosten maak je?

Onderzoek de kostenstructuur van jouw bedrijf. Welke kosten zijn vast en welke zijn variabel?

Investeer je een deel van de winst in de maatschappij?

Dat is een vereiste voor een sociale onderneming. Welk deel investeer je? Wat doe je daarvoor?

Hoe verdien je jouw geld?

Beschrijf waar je nou precies jouw geld mee verdient. Welke activiteiten leveren geld op? Wat moet je daarvoor doen/laten? Heb je andere inkomsten nodig (donaties, subsidies)?