Verkeersbureau Zorg - Karin en Patrick Jansen

Verkeersbureau Zorg: “Wij zorgen ervoor dat de zorg goed geregeld is!”

“Wij helpen mantelzorgers bij het organiseren van hun zorgtaken naast hun werk en sociale leven, zodat ze er zelf ook plezier aan blijven houden”, vertellen Patrick en Karin Jansen enthousiast. “Dat doen we sinds september 2019 met ons bedrijf Verkeersbureau Zorg. Wij leveren geen zorg, maar zorgen ervoor dat de zorg goed geregeld is! We richten ons niet alleen op individuele mantelzorgers, maar juist ook op werkgevers met werkende mantelzorgers.” Benieuwd wat Verkeersbureau Zorg voor jou als mantelzorger of werkgevers kan betekenen, waarom zij zijn gestart en hoe het nu gaat? Lees er alles over in dit artikel.

Een schat aan ervaring in het zorglandschap
Patrick en Karin zijn beide verpleegkundige van oorsprong. Daardoor waren zij al bekend met de enorme hoeveelheid wetten en regels in de zorg. Ook vanuit hun huidige functies, die ze beide nog naast hun eigen bedrijf hebben, hebben zij hier veel mee te maken. “Wij moeten soms al een en ander nazoeken, laat staan de gemiddelde mantelzorger. Degene die zorg nodig heeft kan vaak zelf niet meer alles regelen, dus dan komt alles op het bordje van de mantelzorger. Lang niet iedereen weet de weg in het zorglandschap. Wij kregen onder andere vragen van vrienden over wat zij het beste konden doen in een bepaalde zorgsituatie. Daardoor zagen wij deze behoefte, de kans om mantelzorgers te ontzorgen en daar zijn wij op in gesprongen met Verkeersbureau Zorg!”

Mantelzorg gaat over jij en ik
“Wij richten ons dus enerzijds op mantelzorgers. Deze term kent iedereen, daarom sluiten we daar bij aan. Maar we zijn er niet zo gelukkig mee, iemand voelt zich niet snel mantelzorger”, legt Karin uit. “Mantelzorg gaat eigenlijk over jij en ik. Denk niet alleen aan de zorg voor ouderen, maar ook voor jouw kind met problematieken of een handicap of een partner met psychische problemen. Iedereen krijgt er wel een keer mee te maken. Juist in deze tijden van corona hebben we dat gemerkt. De balans tussen zorgen voor iemand met een kwetsbare gezondheid én jouw eigen werk en privé is meer van belang dan ooit. Als mantelzorger wil je niemand te kort doen. Jouw werkgever niet, degene waar je voor zorgt niet, maar je moet ook vooral jezelf niet te kort doen! Mantelzorgers kunnen ons rechtstreeks benaderen met welke vraag dan ook. We hebben contacten met zorgverzekeraars. Zij verwijzen ook door naar ons. Onze ondersteuning kan vergoed worden via de aanvullende verzekering.”

“Wij willen sociale impact realiseren”
Patrick en Karin hebben er bewust voor gekozen om niet alleen in te steken op de individuele mantelzorgers. “Wij willen sociale impact realiseren. Het helpen van mantelzorgers is niet alleen het pakkie-an van verzekeraars of de overheid. Wij vinden dat werkgevers ook een rol hebben. Veel werkgevers willen maatschappelijk betrokken zijn, zorgen voor hun werknemers. Je wilt niet dat jouw personeel uitvalt vanwege mantelzorgtaken. En heel veel medewerkers zijn tegenwoordig mantelzorger, dat is vooral in de coronatijd wel duidelijk geworden. Eén op de vier blijkt uit onderzoek. Meestal is er bij werkgevers wel een en ander wettelijk geregeld, bijvoorbeeld calamiteitenverlof. Dat kan eventjes rust creëren bij de mantelzorger, maar daarmee is de situatie niet opgelost. Wij denken juist graag mee hoe de mantelzorger het anders kan organiseren, zodat er een duurzame oplossing komt. Daarmee voorkom je dat je als werkgever onnodige kosten maakt, omdat medewerkers uitvallen door ziekte of hun baan opzeggen.” 

Wat doet Verkeersbureau Zorg voor werkgevers?
“Net als bijvoorbeeld het aanbieden van een sportabonnement, kun je jouw werknemers die mantelzorger zijn ook ondersteunen. Bij ons kunnen werkgevers een abonnement afnemen.” Verkeersbureau Zorg biedt werkgevers drie interventies binnen zo’n abonnement. Een Ontzorgwijzer, oftewel een website met heel veel informatie over verschillende zorgdisciplines en de regelgeving daarbinnen, ervaringsdeskundigen, hoe werkt een PGB en nog veel meer. Daarnaast Ontzorgtrajecten voor individuele mantelzorgers waarbij zij onder andere 24 uur per dag kunnen bellen met vragen en een Bewustwordingscampagne om de werkende mantelzorgers periodiek op de hoogte te houden van de ondersteuningsmogelijkheden door Verkeersbureau Zorg. 

Met welke vragen kun je bij Verkeersbureau Zorg terecht?
“Wij kijken samen met de mantelzorger naar de situatie en wat er nodig is om de situatie op te lossen.” Patrick schetst enkele situaties: “Iemand merkt bijvoorbeeld dat het niet meer gaat met moeder die nog thuis woont. Moet je haar wel of niet op de wachtlijst van een verzorgingshuis plaatsen? Is dat überhaupt wel de beste keuze? Welke andere mogelijkheden zijn er? We krijgen ook veel vragen over de financiële aspecten. Kan ik wel wettelijk vertegenwoordiger zijn voor degene voor wie ik zorg? Hoe regel je dat formeel? Een moeder van een kind dat veel zorg nodig heeft, overweegt om dan maar te stoppen met werken. Maar is dat de beste oplossing? Welke opties zijn er voor moeder en kind? Wij nemen de zorg niet over, maar vragen naar de gewenste situatie van de mantelzorger en wat er nodig is om daar te komen. Vervolgens zoeken wij dat voor hen uit en zetten de voors en tegens op een rij! Sinds kort beschikken we ook over eigen gesprekskaarten waarmee we mensen inzicht geven in alle regelingen en waar ze terecht kunnen voor welke regeling.”

Voorbereiding op de start met ROZ en Move2Social
“Bij de voorbereiding op de start van ons bedrijf hebben we begeleiding gehad van ROZ. We ontvingen informatie over sociaal ondernemerschap. Dat was ook echt wat wij wilden: maatschappelijke impact creëren met ons bedrijf! Na de training ‘Van idee naar sociale onderneming’ bij ROZ hebben we deelgenomen aan Move2Social Twente. Beide programma’s hebben ons inzicht gegeven in wat er komt kijken bij het starten van een bedrijf én geholpen bij de uitwerking van ons idee. In het begin heb je een idee in je hoofd. Wanneer je daarover gaat praten met anderen word je gedwongen om het steeds concreter te maken.” 

De eerste ervaringen
“Sinds de start hebben we al verschillende individuele mantelzorgers geholpen om hun situatie te veranderen. Daarnaast hebben we ook met twee grote werkgevers afspraken gemaakt over de inzet van onze dienstverlening voor werkende mantelzorgers. Het betreft een grote zorginstelling en een onderwijsinstelling. Met hen hebben we veel gesproken, geëvalueerd en onder meer besloten om de Bewustwordingscampagne toe te voegen aan ons aanbod. We merken namelijk dat mantelzorgers nog vaak te lang wachten met het aangeven dat ze de mantelzorg slecht kunnen combineren met hun werk. Dit gaat ten koste van hun welzijn en de inzetbaarheid en productiviteit op het werk.” 

“Vanwege de Code Sociale Ondernemingen zijn we nog interessanter voor werkgevers”
Verkeersbureau Zorg onderschrijft de Code Sociale Ondernemingen en is in februari 2020 opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen als aspirant-lid. “Daar zijn we super trots op, dat het ons zo snel na de start is gelukt om aan de toelatingscriteria te voldoen. Voor werkgevers zijn we nu nog interessanter. Als zij een overheidsopdracht hebben, moeten zij namelijk voldoen aan de SROI-verplichting. Door met ons in zee te gaan, kunnen zij daar invulling aan geven. Als werkgever laat je dan niet alleen zien dat je maatschappelijk betrokken bent, ook voor je bedrijfsvoering is dit gunstig”, legt Karin uit. 

Toekomstplannen: werkgevers kom maar op!
“Individuele mantelzorgers weten ons ondertussen goed te vinden en worden ook door zorgverzekeraars naar ons doorverwezen. We willen graag meer werkgevers toevoegen als klant. Niet alleen zorg- en welzijnsinstellingen maar ook commerciële bedrijven. Bijvoorbeeld in de weg- en waterbouw of techniek. Als zij overheidsopdrachten uitvoeren, zijn wij namelijk erg interessant voor hen. Ze kunnen dan hun abonnementskosten voor onze dienstverlening opvoeren voor de SROI-verplichting. En als we nog meer bedrijven als klant hebben, kunnen we nog meer sociale impact realiseren!” aldus de oproep van Patrick en Karin. 

Wil je als werkgever meer weten over wat Verkeersbureau Zorg voor jou kan betekenen? Patrick en Karin komen graag langs om in gesprek te gaan en te kijken wat past bij jouw bedrijf!
Meer info: https://verkeersbureauzorg.nl/