COCD BOX

De COCD Box helpt je met het categoriseren van ideeën, naar de mate van haalbaarheid en originaliteit. De COCD Box is waardevol als je op zoek bent naar innovatieve oplossingen en originele ideeën.
Tijd
30 min
Complexiteit
Doelgroep
Groeiers

Tips voor gebruik

De COCD Box kun je individueel gebruiken, maar is het effectiefst wanneer deze met een groep wordt ingezet. Om te kunnen starten met een werksessie waarin je de COCD box gebruikt, is het belangrijk dat je al ideeën hebt opgehaald, bijvoorbeeld met je werkgroep of bij  eindgebruikers. (ideaal is 20 tot 30 ideeën).

Gebruik van de tool

Voor het gebruiken van deze tool is het handig om de ideeën te nummeren. Het kan helpen om de ideeën ook uit te printen en elke deelnemer te voorzien van een kopie. Tijdens de werksessie neem je gele, blauwe, en rode stickers, post-its, stiften en een flip-over mee.

Stap 1: doel en context

Je start de werksessie met een presentatie waarin je de context uitlegt en vertelt hoe de lijst met ideeën tot stand is gekomen. Geef aan het einde van de presentatie elke deelnemer de lijst met genummerde ideeën.

Het nummeren van de ideeën is belangrijk zodat je bij stap 2 verder kunt werken, zonder dat de deelnemers de ideeën compleet hoeven over te schrijven. Licht de verschillende kwadranten van de COCD Box toe.

Het canvas bestaat uit:

  • Gewoon (mwa): deze ideeën zijn niet te realiseren en ook niet origineel.
  • Blauw kwadrant (nu): realistische ideeën, eenvoudig te implementeren, met laag risico.
  • Rood kwadrant (WOW!): een uitdagend en opwindend idee.
  • Geel kwadrant (hoe?): een creatief en origineel idee, maar (nog) niet haalbaar.

Stap 2: de werksessie

Geef elke deelnemer drie stuks van elke kleur van de stickers (blauw, rood en geel). Het doel is om de deelnemers individueel een selectie van de ideeën te laten maken. De deelnemers maken deze selectie door de stickers die ze gekregen hebben, te plakken bij het idee waarbij zij dit passend vinden. Dit betekend dus dat de deelnemers een beperkt aantal ideeën kunnen voorzien van stickers. De ideeën die voorzien zijn van stickers van meerdere deelnemers hebben de selectie gehaald. Mocht een idee de selectie niet hebben gehaald, dan mag de deelnemer zijn of haar idee verdedigen tegenover de groep. In het geval dat minstens een andere deelnemer het ermee eens is, mag ook dit idee mee in de selectie.

Stap 3: discussie

Wat gaan jullie doen met de ideeën? De blauwe ideeën zijn het laaghangende fruit, deze kun je direct realiseren. De rode ideeën vereisen aandacht, maar zijn op korte termijn uit te voeren. De gele ideeën zijn interessant op de lange termijn, extra onderzoek is nodig. Stel gezamenlijk vervolgstappen vast.